zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Za pár let budou lesy státu vydělávat

23.06.2005
Les
Za pár let budou lesy státu vydělávat

ŘEDITEL VOJENSKÝCH LESŮ A STATKŮ JOSEF VOJÁČEK ŘEKL PRÁVU:   

* Před půl rokem jste byl jmenován ředitelem druhého největšího lesního podniku v Česku, který obhospodařuje asi 130 tisíc hektarů lesů. Hospodaření Vojenských lesů a statků (VLS) je ale na rozdíl od Lesů ČR z rozpočtu masívně dotováno?

     Více než polovina subvencí, které Vojenské lesy dostávají, jde do klasické zemědělské prvovýroby. Loni Vojenské lesy vyprodukovaly zisk po zdanění ve výši 12 miliónů korun. Ze státního rozpočtu a z prostředků EU odčerpaly dotaci více než 110 miliónů korun. Podnik byl tedy v poměrně hluboké ztrátě. Domnívám se, že i náš podnik bude během několika let schopen hospodařit nejen bez nároků na státní rozpočet, ale že do něj bude i peníze odevzdávat. Je totiž pravděpodobné, že během tří let dojde k ukončení stávajících dotačních titulů do lesního hospodářství. Dosažení trvalé ekonomické efektivity a finanční soběstačnosti se tak pro VLS stane životní nutností.

* Jak chcete vyrovnaného hospodářského výsledku dosáhnout, když to zatím nešlo bez dotací?

     Dotací se nezříkám, ale vnímám je jen jako nástroj pro financování neekonomických činností celospolečenského významu. Nelze je používat k financování hlavní hospodářské činnosti firmy a de facto je „projídat“. Otázka soběstačnosti jinak velice dobrého lesního hospodaření ve Vojenských lesích není jen otázkou hledání ekonomických rezerv. Domnívám se, že nové vedení podniku, jehož jsem členem, má přece jen větší zkušenosti se správou státního lesního majetku. Lesnictví, které je páteří naší činnosti, je na jedné straně vnímáno jako velmi konzervativní odvětví, na druhé straně však prochází v posledních letech značnými změnami v systémech hospodaření charakterizovaných přívalem nových technologií. Přiznávám, že mám částečně odlišný pohled na fungování a řízení státního lesního majetku, než tomu bylo dosud. Například neznám, a potvrzují to i studie renomovaných firem, dlouhodobě úspěšný a ziskový lesní státní podnik, který by většinu prací v lese prováděl plně ve vlastní režii.

* Znamená to, že si na práce v lese chcete najímat firmy jako Lesy ČR? Ty ale jdou v posledních dvou letech zase opačným směrem a od outsourcingu, najímání externích firem, postupně upouští.

     Nepřísluší mi hodnotit práci Lesů ČR. Klíčové jsou pro mne výsledky tohoto podniku za posledních minimálně deset let, kdy Lesy ČR hospodařily s vysokým ziskem a byly, řekl bych, až vzorem státního podniku. Problém outsourcingu se nedá zjednodušit na pár proklamací. Model Lesů ČR také nelze ve specifických podmínkách hospodaření VLS použít. VLS budou vždy mít vlastní zaměstnance a budou vlastní hospodářskou činnost vyvíjet zcela v souladu s jejich specifickým určením a podmínkami, s přihlédnutím k odlišné sociální situaci ve vojenských újezdech. Prioritou na obhospodařovaných územích jsou vždy zájmy armády. Vyšší podíl nákupu vysoce specializovaných nebo sezónních prací je podle mého mínění pro vlastníka a správce lesů určitě výhodnější než tvorba a udržování rozsáhlého režijního aparátu. Podívejme se v tomto směru třeba na armádu, která u většiny služeb také přechází na outsorcingový model. Obecně se dá říci, že práce v lese nezmizí a nikde není psáno, že ji, byť v jiném režimu, nemohou dělat v témž lese stejní lidé.

* Připravujete reorganizaci podniku. V čem bude spočívat?

     Chceme z hospodaření vyjmout a oddělit činnosti a procesy, které by mohly zatěžovat hlavní výrobu, tedy lesnictví. Každá ze šesti divizí VLS má nyní šanci vyspecifikovat potřebný majetek a nepotřebný převést na zvláštní hospodářské středisko, které se bude zabývat jeho dalším osudem. Jednotlivé divize jsou do značné míry samostatné jednotky, které vyžadují adekvátní řízení. V jejich čele tedy musí stát samostatný a cílevědomý manažer. Proto jsme na obsazení těchto postů vypsali výběrová řízení, abychom nalezli nejlepší kandidáty. Dále zavedeme nový informační systém a nový systém odměňování, založený na motivaci zaměstnanců. Budeme utlumovat nerentabilní provozy a centralizovat logistické a obchodní toky. V neposlední řadě čeká podnik i personální zeštíhlení. Je to nepopulární opatření, ale k dosažení stanovených cílů je to nutný krok. Stávající ukazatele efektivity a produktivity práce vztažené na zaměstnance, potažmo jednotku plochy nebo vyrobeného dříví, ve srovnání s ostatními subjekty na trhu nejsou pro podnik příznivé.

* Jaké lesy vlastně podnik obhospodařuje?

     Jedná se o jedny z nejzachovalejších přírodních oblastí v republice. Je to do značné míry dáno vyloučením přístupu veřejnosti. Stále ale zůstává dost krásných míst, která nejsou součástí aktivních výcvikových prostorů, kam lidé samozřejmě mají volný přístup. Staráme se o velmi cenné lokality s výskytem množství přísně chráněných druhů rostlin a živočichů. Naše hospodaření vždy bude kompromisem mezi funkcí ekologickou, kterou Vojenské lesy musí držet, a už zmíněnou ekonomickou. Jedno přitom nesmí vylučovat druhé.

Jan Holý

Zdroj: Právo

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí