zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zpracování a využití tříděných odpadů

24.06.2005
Odpady
Zpracování  a využití tříděných odpadů
Z výsledků analýz domovních odpadů vyplývá, že každý občan ČR ročně vyprodukuje 150 - 200 kg odpadů.

Z toho kolem 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla, 5kg kovů a zhruba 1,4 kg nápojových kartonů.

Prvotní podmínkou pro další využití těchto odpadů je jejich správné třídění. Množství vytříděného odpadu každý rok stoupá. Aby tato snaha nebyla zbytečná, je nutné vytříděný odpad v nejvyšší možné míře znovu využít.

Papír je možné recyklovat až sedmkrát
Modré kontejnery na papír obsahují několik druhů papíru a každý vyžaduje jiné zpracování. Proto papírové odpady z kontejnerů na tříděný odpad putují ještě na třídící linku, kde jsou rozděleny dle druhů a slisovány do balíků.
Takzvané dotřiďování probíhá v několika úrovních. V první fázi jsou odstraněny nežádoucí příměsy, jako je komunální odpad, špinavý papír apod. Tímto způsobem je získán tzv. smíšený sběrový papír, který se v následující fázi již dělí na jednotlivé druhy , noviny, časopisy, kartony, krabice a směsný papír. Takto roztříděný papír dle materiálu je více ceněn a splňuje požadavky zpracovatelů..

Slisovaný sběrový papír slouží opět k výrobě nového papíru. Než je přidán k výchozí surovině prochází v papírnách následujícím procesem. Rozpuštěním papíru ve vodě (tzv. rozvláknění)  dochází k  oddělení nežádoucích příměsí, jako jsou například kovové svorky nebo fólie, od papírového vlákna. Vlákno je ve vodní lázni přeměněno na kašovitou hmotu a v této podobě ukládáno do zásobních věží. Odtud je hmota slévána k primární surovině do papírenského stroje. Papírovou vlákninu obohacenou o pomocné látky (klih, škrob, kaolín…) stroj natírá na síta, předsušuje, lisuje, vyhlazuje a konečně dosouší. Tímto způsobem je celulózové vlákno možné recyklovat až sedmkrát. Znovu se sběrovým papírem setkáváme v podobě sešitů, tašek, krabic, novin, obalů na vajíčka, toaletního papíru a mnoha dalších výrobků.
 
Z recyklovaného papíru se vyrábí například novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír apod.

Sklo lze recyklovat donekonečna
Při výrobě bílého skla se nikdy nesmí dostat do pece sklo barevné. Navíc se tam nesmí dostat žádná jiná nečistota, kov, keramika, porcelán atd.

Vzhledem k tomu, že požadavky zpracovatelů skla jsou velmi náročné, dotřiďování skla probíhá pouze ve třech specializovaných  třídících linkách v ČR. (Příbram, Nové Sedlo, Kyjov). Tam se dopravuje od všech svozových firem z ČR. Tyto linky mají dvě části, na první se ručně odstraňují velké mechanické nečistoty, následně se nadrcené skleněné střepy na automatické lince dotřiďují na potřebnou kvalitu.

Vytříděné sklo se rozdrtí a přidává se do výchozí směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji se takto vyrábí lahve na minerálky a pivo či jiné skleněné výrobky. Ušetří se při tom mnoho energie a surovin, přičemž sklo se dá takto používat vlastně donekonečna.
Zpracování skla má u nás dlouholetou tradici, jedná se o komoditu se stabilním odbytem.

Plast lze znovu využít různě: v bundách či jako protihlukové stěny
Také plasty, odložené do žlutých kontejnerů, se dotřiďují na dotřiďovací lince. Ze směsi plastů putující na pásu se ručně vybírají PET láhve, fólie a pěnový polystyren, které mají speciální samostatné zpracování. Pracovníci z pásu vybírají také nečistoty, které do plastů nepatří. Dotříděné druhy plastů včetně zbylé směsi plastových odpadů se lisují do balíků a odvážejí ke zpracování na recyklační linky.

Zpracování plastů je v porovnání s papírem velmi mladé a velmi náročné na kvalitu sběru. Plasty jsou obecně velmi různorodá skupina materiálů a v podstatě je možné zpracovávat jen jednodruhové plasty, tzn. plasty s jednoznačným chemickým složením. Výjimkou je zpracování tzv. směsných plastů, kdy se zpracovává směs plastů jako celek. K tomu je ovšem potřeba speciální technologie.

Proto většina dotřiďovacích zařízení třídí plasty podle chemického složení. Většinou na PET láhve, ty pak podle barev,  dále na fólie PE-LD a PE-HD, polypropylen, polystyren a PE láhve.
Jednodruhový plast se v drtivé většině případů předává zpracovatelům, kteří z odpadních plastů vyrábějí tzv. regranulát - suroviny pro opětovnou výrobu výrobku stejného chemického složení.

PET lahve se rozemelou na drobné kousky, které se vyperou, usuší a pak se  přeměňují na vlákna. Tato vlákna se používají na výrobu koberců, netkaných textilií nebo jako výplň do spacáků či zimních bund.

Směsné plasty se namelou, namíchají na potřebné složení a za tepla se lisují do forem. Takto se vyrábějí imitace dřeva, zatravňovací dlaždice, zámková dlažba, odpadkové koše, zahradní nábytek, protihlukové stěny u dálnic a podobně.

Nápojové kartony obsahují vysoce kvalitní papírové vlákno
Nápojové kartony je možné recyklovat dvěma způsoby: v papírnách nebo na speciální lince.
V papírnách - papír tvoří většinu tohoto obalu, takže je možné ho zpracovávat stejně jako starý papír. Zbytky hliníku a polyethylenu lze využít přímo v papírně při výrobě páry nebo pro ohřev vody, či dále zpracovat na palety apod.
Zpracovatelé sběrového papíru se v poslední době stále více potýkají se zvýšeným výskytem několikanásobně recyklovaného papíru v zanáškách, a pro udržení kvality vyráběných lepenek je zapotřebí vynakládat stále větší množství pomocných papírenských prostředků. Papírny tak využijí vysoce kvalitní dlouhé vlákno obsažené v papírové složce nápojových kartonů pro zlepšení technických parametrů jimi vyráběných lepenek. Vlákno získané z nápojových kartonů je tak vhodnou a přitom relativně levnou alternativou.

Na speciální lince - nápojové kartony se rozdrtí a drť se za tepla lisuje do desek, které je možné použít například jako stavební izolace. Taková linka funguje také v ČR.

Z uvedeného přehledu využití tříděného odpadu vyplývá, že třídit odpad má opravdu smysl. Tříděním odpadu totiž lze nejen snížit poplatky za svoz komunálního odpadu (za svoz tříděného odpadu občané nic neplatí), ale hlavně se dají ušetřit prvotní suroviny na  výrobu obalů a dalších produktů. A to by pro nás měla být hlavní motivace.

Mgr. Radim Dvořáček
Areál Hvězda
Ex voto, s.r.o.
Na Okraji 335/42
162 00  Praha 6
Tel/Fax: 235 363 135
Mobil: 604 534 449
radim@exvoto.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí