zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Proč snižujeme emise

24.06.2005
Ovzduší
Proč snižujeme emise
Během britského předsednictví v EU budou klimatické změny mezinárodní prioritou vycházející z významných kroků, které jsme již podnikli v oblasti vědy, technologie a energie v první polovině britského předsednictví skupiny G8. Toho lze dosáhnout využitím schůzek EU s Čínou, Indií, Ruskem a Kanadou k diskusím o pokroku v oblasti klimatických změn. Rozhovory s Čínou a Indií se zaměří na energii a změny podnebí a Rusku budeme úzce pomáhat s aplikací Kjótského protokolu.

Bez Číny a Brazílie NE
Diskuse s Kanadou se zaměří na přípravu výroční konference OSN o klimatických změnách, která se bude konat v Montrealu. Budeme se snažit navázat na neformální květnové diskuse v Bonnu a doufáme, že dosáhneme pokroku v oblasti dohod navazujících na Kjótský protokol. Je velmi důležité, aby jakékoliv dohody po roce 2012 byly přijímány celosvětově, obzvláště všemi rozvinutými zeměmi a hlavními rozvíjejícími se zeměmi jako Čína, Indie, Brazílie, Mexiko a Jižní Afrika.
Británie již směřuje k dosažení Kjótským protokolem definovaného snížení emisí skleníkových plynů o 12,5 procenta pod hodnotu z roku 1990 v letech 2008 - 2012. Británie by chtěla dosáhnout jasných politických závazků na úrovni ministrů, že učiní, co je třeba, aby svým povinnostem dostáli.
Abychom tyto cíle splnili, musíme zajistit rozšíření současných opatření proti zvyšování emisí kysličníku uhličitého, například evropského systému obchodu s emisemi. V první fázi tento systém pomůže snížit emise CO2 přibližně o 65 miliónů tun, což bude ještě o osm procent níže než plánované emise zařízení pokrytých tímto systémem v následujících třech letech. To vše bez dopadů na hospodářský růst.

Změna v letectví
V současnosti Británie projednává s ostatními členskými státy, jak zahrnout emise z letecké dopravy do druhé fáze systému obchodu s emisemi v EU. V letectví v posledních letech dochází k největšímu nárůstu emisí skleníkových plynů. Se zájmem čekáme na zprávu konzultantů Evropské komise o letectví. Domnívám se, že letectví je potřeba zahrnout do evropského systému obchodu s emisemi do roku 2008 nebo co nejdříve po tomto datu.
Bylo by dobré dosáhnout dokončení evropských zákonů a nelegislativních dokumentů o záležitostech od fluorových plynů přes přehodnocení evropského programu pro prevenci klimatických změn až po dobrovolnou dohodu o automobilových emisích CO2.

Klima jako byznys
Problematika klimatických změn představuje i významné obchodní příležitosti. Snažíme se dosáhnout správné kombinace podpory technologiím, investic a potřebných dohod, abychom svých cílů dosáhli bez poškození konkurenceschopnosti. Klimatické změny jsou největším problémem, kterému bude celosvětové společenství v nadcházejícím století čelit. Nebudeme-li jej řešit, bude mít negativní hospodářské i sociální dopady na nás na všechny, a zejména na rozvojové země, přestože tyto státy mají paradoxně na vzniku této celosvětové hrozby nejmenší podíl. Evropská unie v čele s Británií na příští půlrok se bude problémem klimatických změn vážně zabývat.
Autorka je ministryní životního prostředí, výživy a záležitostí venkova
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí