zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Stav projednávání - Novela z. o chemických látkách - EU

29.06.2005
Chemické látky
Stav projednávání - Novela z. o chemických látkách - EU

Stav projednávání ke dni: 27. červen 2005


Důvodem pro navrhovanou změnu nového zákona je především nutnost změnit úpravu povinností osob souvisejících s uváděním látek a přípravků na trh nebo do oběhu poté co byly vyrobeny nebo dovezeny na území Evropské unie. V tomto případě se již nejedná o dovoz, avšak právě o uvádění do oběhu. Problémy však nastávají z toho důvodu, že povinnosti osobám, které uvádějí látky a přípravky na trh lze ukládat pouze českým subjektům, neboť stále platí územní a personální omezení dopadu národní legislativy na území dotyčného státu a navíc nelze ukládat povinnost osobám, které jsou subjekty jiného národního práva. Takovou povinnost ani nelze vymáhat. Z tohoto důvodu se povinnosti, které jinak plní osoby, které uvádí na trh, v případě že se jedná o jejich přesun z Evropské unie na území ČR, převádí na tzv. prvního distributora. Prvním distributorem je distributor, který poprvé uvádí do oběhu látku nebo přípravek, které byly vyrobeny nebo dovezeny na území Evropské unie s výjimkou České republiky.
Dalším důležitým důvodem pro novelu je přijatá koncepce správního trestání obsažená v návrhu nového přestupkového zákona. Je nutné uvést zákon do souladu s tímto návrhem zákona. dále jsou tu dílčí důvody, jednak skutečnost, že v době, kdy byl návrh zákona projednáván v Parlamentu, bylo přijato nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek a v legislativním procesu nebyly zohledněny všechny aspekty, které z této skutečnosti vyplývaly. Dále při poměrně velkém počtu pozměňovacích návrhů, které k návrhu zákona měl Senát, došlo k některým nepřesnostem. Důležitá úprava se týká zajištění chybějící dílčí transpozice týkající se registrace meziproduktů. V tomto případě má výrobce nebo dovozce na vybranou buď registrovat v rámci plné registrace nebo zažádat Ministerstvo zdravotnictví o souhlas s předložením omezeného rozsahu informací. Důvodem je zde fakt, že tento meziprodukt je uváděn na trh v omezené míře. Novela rovněž reaguje na přijetí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických polutantech a o změně směrnice 79/117/EHS.
Předložený návrh směřuje především k naplnění základního principu a tím je dosažení plné slučitelnosti s příslušnými právními předpisy ES. Dalším důvodem jsou dílčí legislativně technické a věcné úpravy sloužící k odstranění některých nepřesností. Jedná se především o tyto změny:
a) úpravy v oblasti dovozu, vývozu a uvádění látek a přípravků ze zemí Evropské unie do oběhu na území ČR,
b) úpravy správního trestání dle návrhu přestupkového zákona,
c) odstranění nedostatků vzniklých při pozměňovacích návrzích Senátu,
d) zajištění chybějící transpozice v oblasti meziproduktů,
e) související a další legislativně technické úpravy.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí