zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

04.07.2005
Obecné
Krátce - různé

Dle posledních statistik zveřejněných Evropskou agenturou pro životní prostředí poklesl celkový objem emisí skleníkových plynů EU15 v období 1990-2003 o pouhých 1,7%. Evropská unie se přitom zavázala v Kyótském protokole dosáhnout snížení emisí skleníkových plynů o 8% v období 2008-20012 v porovnání s rokem 1990. V případě, že by byla při výpočtu dosahování cílů vzata lineární křivka, mělo být v roce 2003 dosaženo snížení emisí o 5,2%. V roce 2003 došlo k výrazné ztrátě úspor emisí oproti roku 2002 (pokles z 2,9%). Mezi země, které nejvíce zaostávají za naplňováním svých cílových hodnot, patří Rakousko, Dánsko, Irsko, Portugalsko a Španělsko.

Směrnici Evropské unie o podpoře biopaliv musí pod hrozbou sankcí dodržovat i Česko. "Členské státy unie musí zajistit, že na jejich trhu je minimální podíl biopaliv. Každý rok o tom musí poskytnout Evropské komisi zprávu. Jednotlivé státy si také musí určit, jaký podíl biopaliv na trhu chtějí dosáhnou ke konci roku 2005. V případě, že se tento cíl liší od dvou procent, doporučených ve směrnici, musí k tomu dodat vysvětlení. Jinak jim hrozí procedura pro porušení evropského práva a obvyklé sankce. A navíc - komise bude od 5. července uvažovat o novém souboru opatření pro případy porušení evropského práva," potvrdila včera HN Catherine Sustek z českého zastoupení Evropské komise. Česku se zatím naplňovat směrnici nedaří, biolíha ani bionafta na trhu nejsou.

V Moskvě byla dosažena dohoda mezi šesti subjekty (EU, Čína, Jižní Korea, USA, Rusko a Japonsko) o umístění plánovaného experimentálního reaktoru. Reaktor bude stát v lokalitě Caradache na jihu Francie. Japonsko se až do poslední chvíle nechtělo vzdát svého požadavku na umístění reaktoru na jednom ze svým ostrovů, nakonec však ustoupilo na základě příslibu, že se této zemi dostane zvláštních privilegií v souvislostí s realizací projektu. Na rozdíl od "klasických" atomových elektráren, ve kterých je energie vyráběna štěpením atomu, v experimentálním reaktoru bude energie vyráběna slučování - fúzí - atomových jader za vysoké teploty (obdoba reakcí na slunci).

Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci, která se týká ochrany a bezpečnosti chodců. Veřejná konzultace navazuje na směrnici 2003/102/EC a Komise v něm předkládá pracovní návrh znění nařízení dále upřesňujícího implementaci této směrnice. Původní směrnice vychází ze závazků automobilových asociací ke zlepšení bezpečnosti chodců při srážkách s motorovými vozidly, a to především změnami v konstrukci předních částí automobilů.
Konzultace je otevřena do 22. července 2005 a příspěvky je možno zasílat na adresu entr-pedestrian@cec.eu.int .
Další informace:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/automotive/pagesbackground/
pedestrianprotection/consultation_phase_II/call.htm
http://europa.eu.int/comm/enterprise/automotive/pagesbackground/
pedestrianprotection/consultation_phase_II/
preliminary_draft_proposal.pdf

Březnice - Včera se v Březnici konalo jednání o možnosti omezení provozu čistírny odpadních vod. Kvůli rekonstrukci moderního technologického zařízení čistírny musí totiž na dobu maximálně tří týdnů provozovatel, kterým je VAK Beroun, provést částečnou odstávku zařízení. Rybáři se strachují o rybí osádku v řece Skalici, a tak nad rámec předepsaných opatření našlo město spolu s provozovatelem další možnosti ochrany toku. Kromě jiného budou v korytě řeky vybudovány dočasné jezy a instalováno provizorní provzdušňování vody do odtokového kanálu. Podrobnější informace týkající se částečné odstávky čistírny přineseme zítra.

Plzeň - Nový průvodce Malá muzea poskytne lidem přehled o 33 malých muzeích a výstavních síních na Šumavě a v Českém lese. Publikace vyšla v češtině, angličtině a v němčině. V nejbližší době bude k dostání zdarma v oblastních informačních centrech. Průvodce chce upozornit na zajímavosti, historii a tradice v malých koutech českého pohraničí, které jsou někdy neprávem odsunuty na okraj zájmu. Lidé o nich často ani nevědí.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí