zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Plyn nad zlato?

11.07.2005
Obecné
Plyn nad zlato?
První nechránění neboli oprávnění zákazníci už to poznali na vlastní kůži: trh s plynem nefunguje.
Rok 2005 je prvním rokem, kdy se podle novely energetického zákona pootevřel trh se zemním plynem. Alespoň pro velké zákazníky (s odběrem nad 15 milionů kubických metrů plynu). Odborníci neočekávali, že by to přineslo zlevnění plynu, protože jeho cena příliš souvisí s cenou ropných produktů. Nejspíš málokdo však čekal, že se nedostatky plynárenského trhu projeví tak rychle a razantně a že tak významně vzroste cena plynu pro ty odběratele, kteří nejsou chráněni regulací.

Drahý plyn se postupně promítne do nákladů těch produktů, jejichž výroba je na plynu jako zdroji energie závislá. Jedním z nich je teplo. Tam, kde zvolili plyn jako ekologicky vhodné palivo namísto uhlí, nejčastěji v kombinaci s výrobou elektřiny (kogenerace), a pořídili si k tomu technologii, mají smůlu. Uhlí bylo po stránce ceny v ČR vždy výhodnější komoditou než dovážený plyn, a tento rozdíl se stále prohlubuje.

REGULÁTOR CHYSTÁ ZÁSAH. Na neexistenci konkurenčního prostředí, které by udržovalo soutěží konkurentů cenu zemního plynu na stabilní úrovni, si na Energetickém regulačním úřadu (ERÚ) stěžuje teplárenská společnost MVV Energie CZ. Není sama. ERÚ již podle vyjádření svého odboru plynárenství obdržel v posledním měsíci od oprávněných zákazníků (tj. těch, kteří si volí dodavatele plynu a uzavírají s ním smluvní vztah) značný počet podnětů ohledně ceny plynu.

Správní řízení zahájil úřad na návrh společnosti Zásobování teplem Vsetín (dceřiná společnost MVV Energie). Dalším účastníkem je distribuční společnost Severomoravská plynárenská (SMP). Řízení se týká jak ceny plynu požadované společností SMP, tak sporných bodů v návrhu smlouvy o sdružených službách dodávky plynu.

Na základě odborných stanovisek ERÚ si obě společnosti vyžádaly další čas na vzájemná jednání, takže rozhodnutí nelze čekat dříve než koncem července. Snahou ERÚ je dosažení smíru mezi účastníky řízení. Když se to nepodaří, regulátor rozhodne o znění sporných bodů smlouvy.

Do konce loňského roku reguloval ERÚ cenu plynu pro všechny zákazníky. Od letoška se regulace týká pouze ceny přepravy a distribuce plynu, což tvoří jen menší část celkové ceny. Když chce SMP po vsetínské teplárně za plyn o 18 procent více než loni na konci roku, může také podle zákona měnit cenové podmínky každý měsíc. Pro teplárnu je takový nárůst enormní, protože plyn představuje 50-60 % nákladů na výrobu tepla.

Vsetínská teplárna má obavy, že při tomto vývoji by musela teplo, které dodává domácnostem, citelně zdražit. Problémem je, že jiného dodavatele plynu, který by mohl Severomoravské plynárenské s cenou a podmínkami dodávky konkurovat, holding MVV nenašel. Třebaže se obrátil na několik společností se žádostí o nabídku, nedostal většinou ani odpověď, natož nabídku. Pokud by mu plyn přece jen někdo jiný prodal, dodal by ho jen na hranice ČR. Český trh ovládají distributoři plynu, kteří jsou zároveň obchodníky a stejně jako přepravce a dodavatel plynu Transgas jsou součástí skupiny RWE.

Z energetického zákona vyplývá, že sjednávané smluvní ceny nepodléhají dohledu regulátora, který nemá co mluvit ani do marží dodavatelů.

NA ČESKÉM TRHU CHYBĚJÍ KONKURENTI. Skupina RWE má více než 80% podíl na trhu s plynem, fúzi však antimonopolní úřad schválil. Dvacetiprocentní prostor pro konkurenci by skutečně mohl sehrát určitou roli. Podle energetického zákona se však regulaci vymyká také cena za skladování plynu, přičemž zásobníky plynu na území ČR ovládá nebo alespoň plně využívá RWE Transgas. Bez možnosti plyn skladovat ho lze stěží podle potřeby odběratele dodávat, takže kdo ovládá zásobníky a určuje cenu za skladování, ovládá v podstatě celý trh.

"Nedivím se, že si plynárenské podniky počínají tak, jak jsme toho svědky," říká jednatel MVV Energie Václav Hrach. "Chceme znát, z jakých složek se cena skládá a zda je výsledná cena přiměřená. Potřebovali bychom také předpovídat její vývoj. Nechceme s nikým válčit, v energetice jsou nejdůležitější vzájemné dohody."

MVV Energie pokládá za nesprávné, že ceny plynu pro velkoodběratele a pro střední a malé podnikové odběratele jsou dnes na podobné úrovni, zatímco vzhledem k fixním nákladům dodavatelů by měli malí odběratelé platit víc než velcí. V Evropské unii činí tento rozdíl 20-30 procent.

To potvrzuje také ERÚ. "Ačkoliv by cena pro velkoodběr měla být nižší než pro maloodběr, je nyní cena pro oprávněné zákazníky vyšší než regulovaná cena pro zákazníky chráněné. Jaký bude další vývoj a cenová strategie obchodníků s plynem v následujících letech pro domácnosti, nelze předpovědět."

Špatné zkušenosti prvních oprávněných zákazníků v plynárenství malují otazník, jak to bude za dva roky, až se uvolní cena plynu i pro domácnosti.

CENA PLYNU ROSTE VŠEM. Dosud "chránění" zákazníci však budou také platit víc, i když u nich je růst nižší. U domácností to má být od července podle rozhodnutí ERÚ od 4,1 do 4,5 procenta víc. Další úpravu směrem vzhůru mohou čekat od října. Důvodem zdražení je podle ERÚ růst předací ceny dodávky plynu mezi společností RWE Transgas a regionálními distributory o 7,1 procenta. Maloodběratelé (podnikatelé) zaplatí za plyn o 5 % více než dosud, střední odběratelé o 5,2 procenta víc.

Velkoodběratelům úřad ceny nereguluje, musí si je domluvit s dodavateli sami, výsledkem je např. zmíněné osmnáctiprocentní zvýšení ceny, proti kterému se kvůli svému vsetínskému podniku ohrazuje MVV Energie. V celé skupině MVV je kromě ZTV několik dalších společností, které používají plyn: Městské inženýrské sítě Studénka, Termo Děčín, Opatherm Opava. Ty zatím patří ještě mezi chráněné zákazníky, takže se jim ceny od července zvyšují jen o zmíněných 5 procent.

Cena plynu jako komodity je navázána na cenu ropy, roli však hrají zejména dlouhodobé smlouvy dodavatelů plynu. "Zdá se nám, že na své odběratele přenášejí veškeré své riziko, které z dlouhodobých kontraktů vyplývá," říká Václav Hrach.

Novela energetického zákona v ČR, která teprve plně rozběhla otevírání plynárenského trhu, má některá ustanovení, která české plynárenství, sdružené pod skupinu RWE, ochraňují před konkurencí. Čeští plynaři například nemusí pustit do plynárenské sítě ani zásobníků konkurenta, kdyby jim kvůli tomu chyběla kapacita pro jejich potřeby. Již zmíněným problémem je provozování zásobníků plynu: princip sjednaného přístupu k zásobníkům plynu je dán novelou energetického zákona č. 670/2004. Přístup třetích stran je tedy zákonem zaručen až na maličkost - ceny a podmínky přístupu jsou smluvní.

REGULACE SE MOŽNÁ VRÁTÍ. Podle názoru poradenské společnosti ENA by měl stát v případě vysoké ceny za skladování stimulovat vznik konkurenčního prostředí nebo navrhnout přechod na regulovanou cenu. Na kongresu Čepkon řekl Vladimír Štěpán z ENA, že návrat k vyšší regulaci cen není fikcí. Mohla by to být jedna z krajních možností na dobu, kdy na trhu nepůsobí konkurence.

V příštím roce budou mít smluvní ceny za plyn všichni podnikoví zákazníci, v roce 2007 i domácnosti. Pro plynárenské firmy je tu povinnost oddělit do konce letošního roku přepravu plynu od obchodu a o rok později i distribuci. V letošním roce vzniká větší část vyhlášek a kodexů (v ČR to bude Net Code a Storage Code). Trh je již pro část zákazníků otevřený. V tom je jistě problém, ale ukazuje se, že má hlubší kořeny v samotné základní legislativě, konkrétně v těch jejích částech, které dávají dominantnímu účastníkovi plynárenského trhu příliš velké možnosti, jak konkurenci elegantně držet zpátky.

Není divu, že vedení MVV Energie za svou firmu a své zákazníky bojuje, a to nejen u regulačního úřadu. Je připraveno podat stížnost u antimonopolního úřadu.

RWE Transgas je ovšem přesvědčen, že své postavení nezneužívá a že cenu plynu ovlivňuje především drahá ropa.

Ve hře je tedy i verze, že se regulace opět přitvrdí. To by ovšem popíralo principy evropských liberalizačních energetických směrnic. Za dočasné opatření by nás však Brusel asi nepeskoval, vždyť jiné evropské země mají v této oblasti mnohem větší hříchy. ERÚ v odpovědi Ekonomu uvádí, že zvažují v otázce ceny plynu pro oprávněné zákazníky další kroky, přičemž jednou z možností je právě zavedení regulace v podobě maximálních cen.

AUTOR: Milena Geussová

Co dělí ochranu a oprávnění?

Obchodník dováží zemní plyn z Ruska či Norska na základě dlouhodobých kontraktů, ve kterých jsou zafixovány cenové vzorce spolu s parametry ovlivňujícími konečnou podobu ceny zemního plynu v ČR, např. kurz české koruny a ceny topných olejů. K této nákupní ceně přidává své náklady související s dodávkou a dále marže. Pro oprávněné zákazníky (velkoodběratele) již tyto položky úřad nereguluje. Zemní plyn oceněný touto cenou pak kupují obchodníci v regionálních distribučních společnostech a připočítají si k ní své náklady a marži. Za tuto cenu pak nabízejí plyn zákazníkům. Cenové vzorce umožňují značnou flexibilitu, proto jsou nabízeny s měsíční aktualizací.

U chráněných zákazníků (menší a střední firmy, domácnosti) se cena tvoří obdobně, ale výši nákladů a marže přidávané k ceně jak u RWE Transgas, tak distributorů jsou regulovány Energetickým regulačním úřadem. Fixují se vždy na tři měsíce. Proto se může cena pro oba typy zákazníků i výrazně odchylovat. Podle ERÚ by se však z dlouhodobého hlediska měly ceny vyrovnávat. Základem ceny plynu pro konečné zákazníky zůstává samotná komodita, má na ní 75procentní podíl.
Zdroj: EKONOM

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí