zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Posuzování zásahu do významného krajinného prvku při rozhodování o stanovení průzkumného území

22.07.2005
Příroda
Posuzování zásahu do významného krajinného prvku při rozhodování o stanovení průzkumného území
SDĚLENÍ sekretariátu rozkladové komise o správním rozhodnutí ministra životního prostředí

k § 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

k § 6 odst. 2 zák. č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů

Na základě rozhodnutí o stanovení průzkumného území nemůže dojít k zásahu do významného krajinného prvku. Intenzita zásahu do významného krajinného prvku může být posuzována až na základě schváleného projektu geologických prací, který průzkumná organizace zpracovává až po vydání rozhodnutí o stanovení průzkumného území. (Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 5. listopadu 2004, č.j. M/101072/04, SRK/706/R-1642/04)
Ministerstvo životního prostředí stanovilo svým rozhodnutím dle § 4 a 4a zákona o geologických pracích ve prospěch společnosti G. průzkumné území D. O. pro vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazeného nerostu – pyroponosné horniny. Proti tomuto rozhodnutí podalo občanské sdružení P. R. včasný rozklad, v němž ministerstvu mj. vytýká, že v průběhu řízení nebylo doloženo závazné rozhodnutí orgánu ochrany přírody podle ustanovení § 4 zákona o ochraně přírody a krajiny.
Dle jeho názoru by rozhodnutí mělo rovněž řešit vliv průzkumných prací na hladinu podzemních vod a na náklady žadatele by mělo být zpracováno biologické hodnocení podle ustanovení § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny. Ministr s přihlédnutím k návrhu zvláštní (rozkladové) komise dospěl k názoru, že rozkladem napadené rozhodnutí je třeba zrušit a věc vrátit správnímu orgánu, který je vydal, k novému projednání a rozhodnutí, avšak výhradně z toho důvodu, že obsah rozhodnutí je zmatečný a neodpovídá požadavkům na náležitosti rozhodnutí dle ustanovení § 47 zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Z odůvodnění:
V otázce nutnosti existence souhlasu závazného stanoviska orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku podle ustanovení § 4 zákona o ochraně přírody a krajiny v řízení o stanovení průzkumného území se ztotožňuji s názorem ministerstva. Na základě rozhodnutí o stanovení průzkumného území nemůže dojít k zásahu do významného krajinného prvku. Intenzita zásahu do významného krajinného prvku může být posuzována až na základě schváleného projektu geologických prací, který průzkumná organizace zpracovává až po vydání rozhodnutí o stanovení průzkumného území. Uvedený závěr lze ostatně dovodit i ze samotného zákona o geologických pracích. Podle ustanovení § 6 odst. 2 tohoto zákona se při projektování geologických prací zjišťuje, zda se geologické práce nedotýkají zájmů chráněných zvláštními předpisy. Uvedené lze dle mého názoru vztáhnout i na problematiku biologického hodnocení (§ 67 zákona o ochraně přírody a krajiny), jehož provedení ve svém rozkladu požaduje občanské sdružení P.R.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí