zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co projedná vláda ve středu

12.07.2005
Obecné
Co projedná vláda ve středu
Výběr z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, která se koná ve středu 13. července 2005 v 10.00 hod. v zasedací síni Úřadu vlády , Praha 1, nábřeží E. Beneše 4

11. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů na roky 2006 - 2009
č.j. 1073/05 - předběžně rozesláno dne: 01.07.2005
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
 
15. Zpráva o čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, k návrhům prioritních projektů pro revitalizaci Moravskoslezského kraje a k řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu
č.j. 1064/05 - předběžně rozesláno dne: 01.07.2005
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

16. Zahlazování následků hornické činnosti u státních podniku DIAMO a Palivový kombinát Ústí v letech 2005 - 2009 a jeho finanční dopady
č.j. 1065/05 - předběžně rozesláno dne: 01.07.2005
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

17. Zabezpečení finančních prostředků na sanaci poruchy vodního díla Mostiště
č.j. 1084/05 - předběžně rozesláno dne: 01.07.2005
Předkládá: ministr zemědělství
 
Bez rozpravy:

25. Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2004
č.j. 1083/05 - předběžně rozesláno dne: 01.07.2005
Předkládají: ministři zemědělství a životního prostředí
 
27. Zpráva o současném stavu realizace projektu "Opatření k odstranění havarijních výstupů metanu ve městě Orlová"
č.j. 1067/05 - předběžně rozesláno dne: 01.07.2005
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Českého bánského úřadu
 
30. Povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek za účelem ornitologického výzkumu, v národních přírodních rezervacích a v přírodních rezervacích: PP Bázlerova pískovna, PR Bradlec, PR Doubrava, PR Hejtmanka, PR Chomoutovské jezero, PR Kačení louka, PR Kenický, PR Litovelské luhy, PR Moravičanské jezero, PR Novozámecké louky, PR Panenský les, PR Plané loučky, NPR Ramena řeky Moravy, PR Templ, NPP Třesín, PR U spálené a NPR Vrapač v CHKO Litovelské Pomoraví
č.j. 1103/05 - předběžně rozesláno dne: 04.07.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

31. Povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny v platném znění, ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací: NPR Mionší, NPR Radhošť, NPR Salajka, NPR V Podolánkách v CHKO Beskydy a NPR Hůrka u Hranic
č.j. 1104/05 - předběžně rozesláno dne: 04.07.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

32. CHKO České středohoří - povolení vstupu studentky Jany Zmeškalové z Přírodo-vědecké fakulty UK Praha do Národní přírodní rezervace (NPR) Oblík za účelem zpracování diplomové práce
č.j. 1105/05 - předběžně rozesláno dne: 04.07.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

33. Povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Čertova stěna-Luč
č.j. 1106/05 - předběžně rozesláno dne: 04.07.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

34. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Praděd a CHKO Jeseníky za účelem výjezdu autobusu na vrchol Pradědu
č.j. 1107/05 - předběžně rozesláno dne: 04.07.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

35. Ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů zadávacího řízení na dodavatele stavby projektu ISPA/FS č. 2003/CZ/16/P/PE/016 - "Odpadové hospodářství Brno - Waste Management (SAKO Brno)"
č.j. 1117/05 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

36. Udělení výjimky ze základních ochranných podmínek NP Šumava panu Zdeňku Pejšovi, Nerudova 51, České Budějovice, ve věci vjezdu na účelové komunikace na území NP Šumava za účelem získání podkladů a námětů pro malování obrazů
č.j. 1118/05 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

37. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty za účelem výstavby nového propojovacího vedení elektrické energie v rámci stavby „Brumov, spojka VN 26“, a to na pozemku p.č. 840/1 v k.ú. Brumov
č.j. 1119/05 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

38. Udělení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Šumava ve věci vjezdu motorových vozidel zajišťujících demoliční práce na lesní účelovou komunikaci Špičácké sedlo - Černé jezero - bývalá rota PS Černé jezero v období 1.5.2005 - 31.10.2006
č.j. 1120/05 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

39. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Šumava, ze zákazu vjíždět a setrvávat motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace na celém území CHKO
č.j. 1121/05 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

40. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, ze zákazu pořádat automobilové a motocyklové soutěže na celém území CHKO
č.j. 1122/05 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí
 
Pro informaci:

3. Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2004
č.j. 1072/05 - předběžně rozesláno dne: 01.07.2005
Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a životního prostředí
 
8. Souhrnná zpráva o plnění úkolů Národního akčního programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na léta 2004 - 2006 za rok 2004
č.j. 1055/05 - předběžně rozesláno dne: 01.07.2005
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
 

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí