zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pojem „fyzické osoby při výkonu podnikatelské činnosti“ ve správním trestání podle zákona č. 114/1992 Sb.

10.08.2005
Příroda
Pojem „fyzické osoby při výkonu podnikatelské činnosti“ ve správním trestání podle zákona č. 114/1992 Sb.
SDĚLENÍ sekretariátu rozkladové komise o správním rozhodnutí ministra životního prostředí
k § 88 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Jednání fyzické osoby „při výkonu podnikatelské činnosti“ lze dle § 88 zákona č. 114/1992 Sb. hodnotit jako správní delikt nejen v těch případech, kdy jednání je přímo výkonem předmětu podnikání, ale i tehdy, když k jednání dojde pouze v souvislosti s předmětem podnikání.

Odůvodnění:
Užitím slov „při výkonu podnikatelské činnosti“ v § 88 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákonodárce vede správní úřad k tomu, aby jednání fyzické osoby hodnotil nikoli jen podle vymezení podnikatelského oprávnění v příslušném povolení, ale především podle charakteru činnosti, v níž spatřuje deliktní jednání.
Podnikáním se dle § 2 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Stejně tak by jednání osoby „při výkonu podnikatelské činnosti“ mělo korespondovat s těmito atributy. Indiciemi při tomto posouzení potom mohou být především hlediska dosažení podnikatelského zisku, provádění činnosti podnikatelským jménem, popř. na nemovitostech užívaných k podnikání, s použitím prostředků sloužících k výkonu podnikatelské činnosti, za prostředky získané nebo určené pro podnikatelskou činnost. Přitom není nutné, aby toto jednání odpovídalo přímo předmětu podnikání; postačí, aby mezi jednáním a předmětem podnikání existovala souvislost.
Nenasvědčují-li však všechny skutkové okolnosti jednotlivě i ve svém komplexu závěru, že jednání, které jinak naplňuje znaky skutkové podstaty správního deliktu dle § 88 zákona o ochraně přírody a krajiny, uskutečnila fyzická osoba při výkonu své podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní, nelze tento subjekt postihovat za správní delikt; takové jednání je možno případně hodnotit pouze jako přestupek dle § 87 zákona o ochraně přírody a krajiny.
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí