zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ve stopách velké vody v Berouně

15.07.2005
Voda
Ve stopách velké vody v Berouně
Beroun v srpnu 2002 zasáhla 250letá velká voda. Kulminovala ve městě 13. srpna těsně před půlnocí. Zasáhla okolí Berounky a Litavky a zpustošila Husovo náměstí a okolní ulice. Lidem proměnila vodu v noční můru, které se mnozí z nich již nikdy nezbaví. Evakuováni museli být například obyvatelé Domova důchodců na Ostrově.

Bez nadsázky se dá říci, že velká voda zasáhla do života každého a kdo se nebránil bezprostřednímu nebezpečí pomáhal blízkým i neznámým. Osudným se například stalo prodloužení výstavě Krajina a její lidé v Muzeu Českého krasu v Berouně na Husově náměstí. Povodní zničené fotografie Ibry Ibrahimoviče zachycovaly smutnou tvář krajiny, kterou její lidé zasadili bolestné rány v podobě obrovských lomů a dalších průmyslových objektů. Za sérií černobílých panoramatických fotografií získal autorprvní cenu v prestižní soutěži Czech Press Photo 1997 v kategorii Příroda a životní prostředí. Nutno podotknout, že od vzniku těchto fotografií se žalostná situace příliš nezměnila. Největší český vápencový lom - Velkolom Čertovy schody, nacházející se uvnitř chráněné krajinné oblasti, se dále rozšiřuje. Stoupl také celkový objem těžby v chráněné oblasti. Právě na tyto problémy chtěla výstava v Berouně poukázat a vyburcovat lidi.

Řečí čísel a vzpomínek

My se však vrátíme do města, které povodeň roku 2002 vystavila těžké zkoušce. Procházku Berounem jsme začali u tiskové mluvčí Městského úřadu Beroun Jitky Soukupové. "Celkové škody na majetku města, organizací a soukromých osob přesáhly při povodních před třemi lety 330 milionů korun. Mezi nejvíce postižené patřila například čistírna odpadních vod, kde škoda představovala více než 30 milionů korun, dále zimní stadion, stržena byla lávka přes Berounku; obchodní akademie, plavecký bazén, budova radnice, Domov pro seniory, pekárna U Křížů. Ve výčtu bychom mohli pokračovat poměrně dlouho. Myslím, že radostnější povídání je už, jak jsme etapu po etapě vraceli město do jeho původní podoby nebo se snažili udělat jej ještě pěknější. Nejvíce se velká voda podepsala na historickém centru města. Jeho obnova byla proto v roce 2003 nejrozsáhlejším investičním projektem. Díky finanční pomoci Evropské unie, která prostřednictvím Fondu solidarity poskytla Berounu částku ve výši 58,4 milionu korun, se podařilo většinu škod ve velmi krátké době odstranit. Největší položku tvořila oprava Husova náměstí (25,1 milionu korun) a oprava poškozených komunikací, městských hradeb a autobusového nádraží (19,6 milionu korun). Fond solidarity pomohl financovat i opravu historické budovy radnice."

Soukupová nám dále potvrdila, že jednou z velmi složitých akcí byla oprava Husova náměstí. Musela se totiž přizpůsobit řadě požadavků, které jsou v současné době kladeny na vzhled městských památkových zón. Ve výsledku to znamenalo, že se snížil počet parkovacích míst ze zhruba 200 na 160, většina ploch náměstí byla vydlážděna žulovými odseky či kamennou dlažbou. Bezbariérové chodníky jsou nyní lehce přístupné například lidem upoutaným na vozík. Zajímavostí je, že prostor okolo kašny a sochy Jana Husa je vydlážděn původními žulovými kostkami. Spíše atrakcí je pak mramorová šachovnice o rozměrech 4x4 metry. Je umístěna v horní části náměstí. Do dalších podrobností rekonstrukce nás již zasvěcoval městský zastupitel za KSČM Jiří Pokorný.

"Součástí investiční akce byla vedle opravy a výměny povrchů komunikací také sanace podloží Husova náměstí a krytu Civilní obrany. Opraveny jsou také inženýrské sítě, stožáry veřejného osvětlení. Nezapomněli jsme ani na obnovu řady starých a odumírajících stromů. Nahradilo je 28 lip druhu Tilia cordata Greenspire šlechtěných přímo pro městské aleje a čtyři kusy lip druhu Tilia platyphyllos ve střední části náměstí okolo Pomníku padlým v I. světové válce. Konečný vzhled náměstí doladil stylový mobiliář - litinové lavičky, osvětlení, odpadkové koše, vymezovací sloupky, pítko a stojan na kola. Celá oprava byla vedena opravdu hektickým tempem. Začala 2. 6. 2003 a ukončena byla 30. září stejného roku. Akce byla hrazena jednak z finančních prostředků Evropské unie a také z naší vlastní městské pokladny. "

Výsledek opravy Husova náměstí po povodních zaujal také odborníky.
"V celostátní soutěži Dopravní stavba roku, která je doprovodnou akcí největšího stavebního veletrhu v Čechách ForArch 2004, získalo Husovo náměstí zvláštní uznání poroty. I když oprava Husova náměstí není typickou dopravní ani průmyslovou stavbou, porota ocenila vedle citlivě a kvalitně provedených oprav také způsob, jakým byly propojeny komunikace s prostorem určeným pro odpočinek a relaxaci. Myslím, že mohu říci, že nová podoba náměstí je už přirozenou součástí města. Snad ještě pěknější než před povodní." Jiří Pokorný ví o čem mluví, je totiž pracovníkem berounských Technických služeb a ty měly po povodni plné ruce práce.

Největší dík patří hasičům

Bezprostřední prožitky každého člověka z povodní před třemi lety nejsou stejné. Určitě se na nich podepsaly hodiny úzkosti, strachu, ale také uznání před těmi, kteří pomáhali ze všech sil. Pokorný říká, že největší díky si zaslouží chlapci z Hasičského záchranného sboru a také ti, kteří se z okolí do Berouna sjeli. Obětavě při odstraňování škod pomáhali také vojáci.
"Naše Technické služby musely rozlousknout značnou část problémů při obnově po povodních. Zdaleka to nebyl jen úklid, i když i ten lze přirovnat k trpělivé mravenčí, ale velice namáhavé práci. Bahno, bláto, hromady naplavenin a všude přítomný pach hniloby. Byly to opravdu kruté hodiny a dny.
Protože jsem také zastupitel města, chtěl bych velmi ocenit také práci a obětavost pracovníků radnice. Samotná radnice totiž byla pod vodou, zaplavila ji až do úrovně schodiště prvního patra. Úředníci pomáhali i při evakulaci obyvatel Domova seniorů a také ostatních ohrožených lidí. Náhradní ubytování bylo ve školách, hotelích. Mě však těší, že i při vší hrůze ten, kdo přijel do Berouna koncem září, nevěřil značkám na domech, že až tam sahala voda." Pokorný má i trochu nepříjemnou vzpomínku osobní. Při odstraňování naplavenin mu drát propíchl holínku a zranil nohu. V zápalu práce si ničeho nevšiml a nohu zasáhla infekce. A tak o dalších dnech zápasu s následky vodního živlu již jen poslouchal na nemocniční posteli. V Berouně nedošlo ani k jednomu utonutí, což je, myslím, nejcennější. Starosta Berouna
Jiří Besser (nestr.) byl v té době na dovolené, kterou okamžitě přerušil a převzal řízení protipovodňových akcí od Lenky Šmídové (ČSSD), tehdejší místostarostky. "Povodeň nám stržením lávky přes Berounku od sebe oddělila dvě části města. Současná moderní a dokonalejší podoba této lávky pro pěší byla z velké části vybudována z prostředků evropského programu Phare. Je myslím na místě také ocenit, že na obnově Husova náměstí a lávky má značný podíl také tým pracovníků Městského úřadu Beroun. Dovedl projekt od přípravných prací přes žádost o dotace až po úspěšné čerpání grantu a realizaci projektů." Procházíme ulicemi a uličkami přilehlými k Husovu náměstí. Obchody a útulné krámky hýří barvami, zcela zapomenuty jsou dny, kdy jejich majitelé téměř podléhali zoufalství. Jen málokomu se totiž podařilo zachránit něco z regálů a skladových prostor. Své si zažil i majitel trafiky a též Václav Kalina, kterému patří květinářství na náměstí. On sám však říká, že je správné, že si lidé pamatují spíše to dobré. A Jiří Pokorný s pokýváním souhlasí. A abychom u toho dobrého ještě zůstali, připomeneme ještě jeden úspěch Berounských. Je to berounská památková zóna. Architektka města Dana Vilhelmová o její jedinečnosti říká:
"Pro berounskou městskou památkovou zónu jsou charakteristické zejména hradby, je to jeden z nejzachovalejších systémů v České republice. Proto při realizaci programu regenerace byla náročná nejen samotná oprava hradebního opevnění, ale i dostavba okolních objektů. Například v bývalých tzv. Hrdlořezech jsme se snažili dostavbu koncipovat tak, aby co nejméně narušila stylovou jednotnost a čistotu památkové zóny. Nechtěli jsme mít v dolní části Havlíčkovy ulice další panelové domy.
V rámci již čtvrtého programu renovace jsme dokončili zajímavý a náročný úkol - rekonstrukci severních hradeb v Zámečnické ulici. Někdy nebylo vůbec jednoduché přesvědčit majitele památkových objektů, aby při opravách postupovali způsobem odpovídajícím určitým zásadám."
Neméně významnou akcí je osazení zpětných klapek na stávající městskou kanalizaci. Ty by měly zabránit průniku vzduté vody při povodni do kanalizačních řadů a nové zaplavení Husova náměstí a přilehlých ulic. Beroun po povodni před třemi roky nejen zkrásněl, lidé při odstraňování škod mysleli také na budoucnost, volili takové postupy, aby příště nebylo jejich město vydáno vodě napospas.

Jana ZURANOVÁ
Zdroj: Haló noviny

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí