zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krajina České republiky na Světové výstavě EXPO 2005

18.07.2005
Příroda
Krajina České republiky na Světové výstavě EXPO 2005

Od 25. března až do 25. září 2005 probíhá v japonské prefektuře Aiči nedaleko známého města Nagoja Světová výstava EXPO 2005. Mezi 125 státy a mezinárodními organizacemi, které se v zemi vycházejícího slunce představují vlastními expozicemi, nechybí ani Česká republika.          

Už hlavní téma výstavy –  Moudrost přírody –  naznačuje, že se vystavovatelé zaměřili na vztah člověka a přírody. Česká republika si pro svůj pavilón zvolila jedeno z podtémat – Umění života. Expozice Zahrada fantazie a hudby je pojata jako odpočinkový prostor, vyplněný nejrůznějšími optickými a zvukovými předměty a zařízeními, mechanicky ovládanými návštěvníky. Součástí prezentace ČR na EXPO 2005 se staly i doprovodné kulturní a osvětové akce, zaměřené na užší problematiku. 

Jednou z nich se stala výstava, která návštěvníky seznámila s přírodou a krajinou v ČR. Připravila ji Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. V květnu a červnu 2005 výstavu hostilo Informační středisko o světovém životním prostředí, působící při Univerzitě OSN v Tokiu. 

Expozice názorně přiblížila přírodní i krajinné krásy jednotlivých regionů ČR. Snímky poskytli přední amatérští i profesionální fotografové. Návštěvníci měli možnost seznámit se na posterech, dokumentaci a projektech s postupem navrhování a budování územních systémů ekologické stability krajiny (ÚSES). Protože se touto myšlenkou začali odborníci v Československu zabývat již na přelomu 70. a 80. let, představuje ÚSES v celosvětovém měřítku jeden z vůbec prvních přístupů k rozpracování a realizaci koncepce ekologické sítě. Jedná se o vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, ale přírodě blízkých ekosystémů, které podporují ekologickou stabilitu: skládá se z biocenter (jádrových území), biokoridorů (lineárních biotopů, podporujících šíření organismů krajinou) a jejich ochranných pásem. Při vytváření ÚSES se využívá mj. i dálkový průzkum Země (letecké a družicové snímky) a návrhy se počítačově zpracovávají pomocí GIS (geografických informačních systémů). Na počítačové hře vyvinuté speciálně pro výstavu si návštěvníci mohli ověřit, nakolik jimi navrhované umístění biocenter a biokoridorů zvýší ekologickou stabilitu krajiny.

Zkušenosti s vytvářením ekologických sítí v ČR, Evropě i na jiných kontinentech shrnuje barevný katalog v japonštině a angličtině. Další publikace přináší základní údaje o kulturní krajině, která tvoří většinu území ČR. Součástí výstavy bylo i česko-japonské sympozium, věnované teoretickým i praktickým otázkám vytváření ekologické sítě.

Výstava se setkala se značným zájmem jak japonské veřejnosti, tak posluchačů Univerzity OSN z jiných zemí. O jejím úspěchu nejlépe vypovídá skutečnost, že se s ní budou moci seznámit do konce r. 2005 také obyvatelé dalších japonských měst.

Kontakt:

Mgr. Peter Mackovčin , tel: 541 126 254, e-mail: peter_mackovcin@nature.cz.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí