zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Komise zahajuje právní řízení proti jedenácti členským státům důvodu hluku ve venkovním prostředí

26.07.2005
Hluk
Komise zahajuje právní řízení proti jedenácti členským státům důvodu hluku ve venkovním prostředí
Cílem EU je do roku 2012 výrazně snížit počet lidí, kteří jsou v Evropě postiženi hlukem

Evropská komise v minulých dnech formálně vyzvala 11 členských států, aby provedly do vnitrostátních právních předpisů právní předpis EU, jehož cílem je vytvoření společného základu k vypořádání se s problémem hluku v celé EU. To mělo být učiněno nejpozději do 18. července 2004. Dotčenými členskými státy jsou: Belgie, Česká republika, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Portugalsko, Rakousko, Řecko a Spojené království. Pokud některý členský stát této žádosti nevyhoví, může Komise věc předat Soudnímu dvoru Evropských společenství. Tyto akce jsou součástí řady rozhodnutí o porušení práva v oblasti životního prostředí, která byla přijata proti některým členských státům a která Komise nyní oznamuje.

Komisař pro životní prostředí Dimas se k současné situaci vyjádřil následujícím způsobem: „Cílem EU je do roku 2012 výrazně snížit počet lidí, kteří jsou v Evropě postiženi hlukem. K dosažení tohoto cíle je nutné, aby členské státy provedly dohodnutá opatření. Téměř polovina z nich to ještě neudělala. Naléhavě tyto členské státy žádám, aby tak učinily co nejrychleji.“

Směrnice 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí vytváří společný přístup k vyvarování se, prevenci nebo omezení škodlivých či obtěžujících účinků hluku ve venkovním prostředí. Po členských státech se tímto dokumentem požaduje, aby používaly společné metody k mapování oblastí, jež jsou nejvíce zasaženy z hlediska hluku, zajistily veřejnosti přístup k informacím a konzultacím a zavedly akční plány na místní úrovni. Tato směrnice slouží také jako základ, ze kterého se budou rozvíjet opatření EU týkajících se zdrojů hluku.

Vzhledem k tomu, že výše zmíněné země tuto směrnici ještě neprovedly, zaslala jim Komise poslední písemnou výstrahu.

Z hlediska právního postupu zplnomocňuje článek 226Smlouvy Komisi zahájit právní řízení proti členskému státu, který neplní své povinnosti.

Má-li Komise za to, že se může jednat o porušení práva EU, které opravňuje k řízení pro porušení práva, zašle dotčenému členskému státu „úřední oznámení“ (první písemnou výstrahu), v němž jej požádá, aby v dané lhůtě (obvykle dvou měsíců) poskytl své vyjádření.

V závislosti na odpovědi či nezaslání odpovědi dotčeného členského státu se Komise může rozhodnout, že členskému státu zašle „odůvodněné stanovisko“ (poslední písemnou výstrahu). V něm jasně a s konečnou platností uvede důvody, na jejichž základě se domnívá, že došlo k porušení práva EU, a členský stát vyzve, aby ve stanovené lhůtě (obvykle dvou měsíců) zajistil soulad s právem EU.

V případě, že se členský stát neřídí odůvodněným stanoviskem, může se Komise rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru Evropských společenství. Shledá-li Soudní dvůr, že byla porušena Smlouva, je tento stát povinen přijmout nezbytná opatření, jež zajistí soulad.

V případě, že se výše uvedený postup mine účinkem, zplnomocňuje článek 228 Komisi postupovat proti členskému státu, který nevyhověl předchozímu rozsudku Soudního dvora Evropských společenství, opětovným vydáním první písemné výstrahy („úřední oznámení”) a poté druhé a poslední písemné výstrahy („odůvodněné stanovisko”). Uvedený článek poté Komisi umožňuje požádat Soudní dvůr, aby dotčenému členskému státu uložil finanční penále.

Zdroj: www.ipravnik.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí