zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Legislativa v pohybu

01.08.2005
Obecné
Legislativa v pohybu
OCHRANA OVZDUŠÍ

Sněmovna schválila také novelu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Novela upřesňuje některé základní pojmy dovoz - dovozce, vývoz - vývozce, distributor, uvedení na trh a uvedení do oběhu u regulovaných látek a výrobků, které je obsahují. Další změny se týkají opatření ke kontrole a snižování znečišťujících látek u kategorie malých spalovacích zdrojů. K vládnímu návrhu zákona bylo v rámci jeho projednávání v podvýboru pro ochranu životního prostředí a krajiny a ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí doporučeno ke schválení 48 pozměňovacích návrhů, které upravují zejména problematiku pachových a těkavých organických látek. Při červnovém projednávání tohoto návrhu se diskutovalo mimo jiné i o problematice světelného znečištění ovzduší a jeho ochrany.

ČR byla při schválení původního znění tohoto zákona v roce 2002 prvním státem světa, který legislativně upravoval ochranu ovzduší před světelným znečištěným. Při další novelizaci zákona však byly příslušné paragrafy vypuštěny dříve, než došlo k realizaci navržených opatření. V současné době tyto otázky již mnohem důkladněji řeší některé regionální vlády, například v nejprůmyslovější oblasti Itálie - v Lombardii nebo v některých státech americké unie, jejichž platná legislativa byla vzorem pro přípravu nového poslaneckého pozměňovacího návrhu. Ten měl úpravy zdrojů světla a svítidel vyžadovat od 1. července 2006 a byl zaměřen také na ochranu noční tmy ve zvláště chráněných územích podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, jako jsou přírodní rezervace, kde nadměrné noční osvětlení narušuje životní cykly chráněných živočichů a negativně působí na biosféru jako celek. V závěrečném hlasování se pro tento pozměňovací návrh vyslovili pouze 54 poslanci a schválen nebyl.

CHEMICKÉ LÁTKY

Novela zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, vyřeší nejasnosti týkající se terminologického rozlišování dovozů ze zemí mimo Evropskou unii a předávání látek či výrobků z členského státu EU do České republiky. V tomto případě se již nejedná o dovoz, ale o uvádění do oběhu. Povinnosti však lze ukládat pouze českým subjektům. Z tohoto důvodu se povinnosti, které plní osoby, které uvádějí na trh v případě, že se jedná o přesun látek z Evropské unie na území ČR, převádějí na tzv. prvního distributora z Evropské unie, tedy distributora, který poprvé uvádí do oběhu látku nebo přípravek, které byly dovezeny nebo vyrobeny na území jiné členské země Evropské unie.

Zároveň do textu zapracovává nově přijatou koncepci správního trestání, která je obsažena v návrhu nového přestupkového zákona, i některé aspekty vyplývající z přijatého nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 304/2003 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek a nutnost odstranění některých legislativně technických nepřesností, které vyplynuly z praktické aplikace tohoto zákona.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí