zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zelené investice přejí blahobytu

01.08.2005
Obecné
Zelené investice přejí blahobytu

"V čerpání prostředků z fondů EU na oblast životního prostředí je Česká republika na počet obyvatel nejúspěšnější zemí unie."

Poslední dobou se často objevují názory některých představitelů Ministerstva průmyslu a obchodu či Svazu průmyslu a dopravy, že ochrana životního prostředí omezuje ziskovost podniků a hospodářský růst. Chci na jednoznačných příkladech ukázat, že důsledná ochrana životního prostředí s sebou přináší zlepšení kvality života, velké příležitosti pro domácí podniky a pro růst celé ekonomiky.
České podniky a stát budou v následujících letech 2006 - 2013 investovat do zvýšení ochrany životního prostředí více než 400 miliard korun. Dochází tak k pokračování investic spojených s ochranou životního prostředí z posledních let, kdy se jejich výše od roku 2000 pohybovala okolo 20 miliard ročně. Jedná se o plnění závazků vyplývajících z norem, na nichž se shodla celá Evropská unie.

Šetřením k bohatství
Jde zejména o výstavbu a rekonstrukci čistíren odpadních vod a kanalizací ve městech nad 2000 obyvatel, výstavbu obnovitelných zdrojů energie (do roku 2010 musí vzrůst jejich podíl na tvorbě energie ze současných 3 % na 6 %), zavádění moderních technologií šetrných k životnímu prostředí v podnicích, výstavbu zařízení na recyklaci odpadů, zvýšení podílu alternativních paliv v dopravě, investice do energetických úspor v podnicích či bytech.
Tyto významné investice mají řadu společného. Především přispívají ke zlepšení kvality a délky života každého z nás. Zlepšují stav ovzduší, vody v českých řekách a pitné vody, efektivně a bez negativních dopadů na zdraví obyvatel řeší systém nakládání s odpady, snižují množství skleníkových plynů a s tím spojené nebezpečí dopadů změny klimatu či odstraňují nebezpečné chemické látky ve výrobcích.

Nejúspěšnější z Evropy
Environmentální technologie mají prostě zásadní vliv na hospodářský růst. V prvé řadě výstavbou čistíren odpadních vod či obnovitelných zdrojů energií proudí miliardové částky, které jsou impulsem pro ekonomický růst a vyšší zaměstnanost.
Jen v minulém roce se na výstavbu čistíren a kanalizací rozdělilo z unijních fondů a domácích zdrojů deset miliard korun. V čerpání prostředků z fondů EU na oblast životního prostředí je Česká republika na počet obyvatel nejúspěšnější zemí unie. Připravených projektů je více o 12 miliard oproti částce, která zůstává z evropských fondů na roky 2005 - 2006 (6 miliard), a další projekty přibývají.
Zde se dostávám k další výhodě ekologických investic v naší zemi. Je jí enormní absorpční investiční kapacita. Jinak řečeno umíme připravovat projekty a čerpat rozsáhlé zdroje z fondů unie. Význam této skutečnosti je zdůrazněn v kontextu evropského rozpočtu na období 2007 - 2013. Z předpokládaných 100 miliard ročně pro republiku půjde na oblast životního prostředí 15 - 20 miliard ročně. To jsou velké částky s obrovským ekonomickým přínosem, ale my máme a budeme mít dostatek projektů na jejich vyčerpání. Evropská unie tedy nejenom zavazuje k velkým ekologickým investicím, ale také je zásadním způsobem pomáhá financovat.
Dalším klíčovým přínosem jsou ekonomické úspory a větší produktivita výroby spojená se zaváděním moderních technologií šetrných k životnímu prostředí v domácích podnicích.
Tyto moderní výrobní technologie a inovace nejenom zkvalitňují životní prostředí, ale také snižují energetickou náročnost, která je dnes dvakrát vyšší, než je průměr EU. Jistěže je jejich zavádění spojeno se značnými vstupními investicemi soukromého sektoru, ale také ve střednědobém výhledu přinášejí vyšší ziskovost a konkurenceschopnost.
Tento celoevropský trend je plně v duchu cílů tzv. Lisabonské strategie Evropské unie zaměřené na modernizaci a inovaci evropského průmyslu. České podniky jistě nechtějí zakonzervováním stávajících výrobních postupů zůstat pozadu za svými evropskými konkurenty.

Šance v zahraničí
V neposlední řadě se otvírá značný prostor pro české výrobce ekologických technologií v oblasti čištění odpadních vod, odpadového hospodářství či obnovitelných zdrojů energií. V zemích, jako jsou Čína, Indie, Rusko či země Latinské Ameriky, byl dosavadní ekonomický růst značně extenzívní s negativními dopady na stav životního prostředí. Vlády těchto zemí uvažují strategicky a začínají korigovat tento trend rozsáhlými investičními výdaji do oblasti ochrany životního prostředí. Tuto skutečnost potvrdila i nedávná návštěva premiéra Paroubka v Číně.
Ministerstvo životního prostředí vytvořilo seznam českých společností vyrábějících ekologické technologie a společně se zastupitelskými úřady informuje o těchto firmách a jejich potenciálu své partnery v zahraničí. Znalost a podpora technologií spojených s domácími ekologickými investicemi je tak velkou výhodou v konkurenci o zakázky v zemích s největšími trhy a ekonomickým růstem.

Lepší život
Přibližně 100 miliónů korun ročně poskytuje Česká republika na rozvojovou pomoc v oblasti ochrany životního prostředí. V rámci této pomoci se úspěšně v zemích Dálného východu či bývalé Jugoslávie uplatňují české firmy. Znalost prostředí a úspěšná realizace projektu jim poté umožňují se úspěšně ucházet o zakázky financované z místních zdrojů a zvyšovat úspěšnost českého exportu.
Tato fakta jen potvrzují nebývalý přínos dosavadních a budoucích ekologických investic a technologií pro kvalitu života, stav ochrany životního prostředí a výkonnost a konkurenceschopnost české ekonomiky. Autor je náměstkem ministra životního prostředí

AUTOR: Tomáš Novotný

Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí