zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Více znalostí o regeneraci brownfields

10.08.2005
Geologie
Více znalostí o regeneraci brownfields
Projekt LEPOB (Lifelong Educational Project on Brownfields) je financován z prostředků EU (program Leonardo da Vinci)
Byl vytvořen za účelem obstarat přenos potřebných informací a znalostí z oblasti problematiky regenerace a nového využití brownfields, a to co nejrychlejší, nejefektivnější a cílenou formou, prostřednictvím regionálně dostupných programů.

Záměrem je šířit dosavadní evropské zkušenosti a poskytnout všeobecně prospěšné fórum pro zkoumání a řešení problematiky brownfields v podmínkách současné střední Evropy. Produkty projektu jsou proto zpracovávány formou, která bude využitelná i v dalších zemích (budoucí partneři v pobaltských a balkánských regionech).

POZNATKY A VÝCHODISKA

V závěrech dosud zpracovaných studií a evropských projektů, které se zabývají problematikou regenerací brownfields (např. CLARINET, CABERNET, WELCOME a RESCUE), se shodně potvrzuje, že jednou z hlavních bariér realizace regenerací opuštěných a degradovaných ploch je nedostatek potřebných informací a znalostí, a to zejména na postech, kde se rozhoduje o využití území.

Naprosto nezbytné pro řešení těchto otázek jsou interdisciplinární přístupy. Odborníkům z praxe, lektorům, administrátorům, rozhodovacím autoritám, developerům a potenciálním investorům je potřebné zprostředkovat přísun komplexních informací, včetně proškolení v oblastech zahrnujících celou šíři problematiky udržitelného rozvoje měst. Takovéto podklady na multidisciplinární bázi však jsou nedostatkové i v zavedených zemích EU.

ŘEŠENÍ

Projekt LEPOB se tedy zaměřuje na zprostředkování odborných informací v průřezu celé profesní problematiky. Výukové materiály, které produkuje, jsou zaměřené na řešení otázek spojených s regeneracemi v širokém záběru profesních a tematických aspektů. Vzdělávací program je uzpůsoben středoevropskému kontextu a zavedeným výukovým formátům a ve své podstatě je navržen tak, aby urychlil bezprostřední informovanost profesních komor jednotlivých zemí. Jedná se o odborníky, kteří jsou činní v široké škále postů jako konzultanti, státní úředníci, úředníci samospráv a působí rovněž v politické a zákonodárné sféře. Tito odborníci pracují v pozicích, kde mohou přímo využít a realizovat přínosy svých poznatků získaných prostřednictvím projektu.

Základní výukové materiály tvoří metodická příručka o brownfields (asi 100 strn), která obsahuje šest sekcí: Úvodní a všeobecná sekce, Plánování a rozvoj, Sekce technická a životního prostředí, Majetek a financování, Právo a odpovědnost, Sociální otázky a participace.

Dále sem patří brownfields kurz o 6 výukových modulech (viz sekce příručky) a školení lektorů (včetně příručky pro lektory, 30-40 stran).

VYUŽITELNOST PRODUKTŮ

LEPOB vytváří materiál přenosný také do dalších zemí, z výukových materiálů mohou být vytvořeny specifické národní verze. Součástí projektu budou verze v českém, slovenském a polském jazyce. Lokální verze budou nabídnuty k využití lokálním institucím a dále podporovaným projektům. V průběhu školení budoucích lektorů na podzim 2005 budou demonstrovány všechny výukové moduly. Bližší informace pro zájemce o demonstrační kur-zy nebo školení lze získat na e-mailu: marcela.zahnasova@vsb.cz, jjackson@volny.cz, kde lze získat i národní nebo anglické verze produktů projektu. Informace budou i na zřízených lokálních webových stránkách.

Partneři projektu, kteří reprezentují středoevropské profesní a vzdělávací instituce (v ČR jsou to VŠB-TU Ostrava,FAST, Institut pro udržitelný rozvoj sídel, o.s. - IURS Praha, ČKAIT Praha) využijí materiály projektu LEPOB pro následné, místně podporované vzdělávací projekty. Materiály brownfields kurzu budou vhodné pro využití v univerzitních výukových programech v celoevropském prostředí. Projekt LEPOB (kontakt: ) zároveň dodá příslušně vyškolené lektory.

AUTOR: Jiřina Bergatt Jackson
IURS, o.s.
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí