zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Národní rozvojový plán ČR pro programové období 2007-2013 a posouzení jeho vlivů na životní prostředí (SEA)

08.08.2005
EIA
Národní rozvojový plán ČR pro programové období 2007-2013 a posouzení jeho vlivů na životní prostředí (SEA)
Úvodní veřejný seminář je určen především pro zástupce státní správy a veřejné správy, akademické instituce, nevládní organizace, zástupce podnikatelské sféry a další zainteresovanou veřejnost.

Regionální environmentální centrum Česká republika
Centrum pro komunitní práci střední Čechy
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

si Vás dovolují pozvat na

ÚVODNÍ VEŘEJNÝ SEMINÁŘ
NÁRODNÍ ROZVOJOVÝ PLÁN ČR PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007-2013 A  POSOUZENÍ JEHO VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (SEA)

ve čtvrtek 11. srpna 2005 od 15. 30 hodin,
v budově Vysoké školy ekonomické, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3

Základní informace:

Národní rozvojový plán ČR pro programové období 2007 – 2013 (dále jen “NRP ”) je hlavní dokument pro čerpání finanční podpory ze strukturálních fondů EU. Součástí NRP je i Národní strategický referenční rámec (dále jen „NSRR“). Za přípravu NRP je odpovědné Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor Rámce podpory Společenství, příslušným úřadem pro posuzování je Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC.
NRP zpracovává pro MMR konsorcium v čele s VŠE a zastoupením VŠB-TU Ostrava, KMPG a MEPCO, vedené doc. René Wokounem.
Zpracovatelem posouzení vlivů NRP na životní prostředí (SEA NRP) je tým expertů koordinovaný Regionálním environmentálním centrem ČR.
Hlavním cílem SEA NRP je vyhodnocení NRP z hlediska jeho vlivů na životního prostředí a veřejné zdraví a určení podmínek implementace NRP v souladu s požadavky zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

Informační zdroje:
Všechny relevantní dokumenty, výstupy a pozvánky na veřejná projednávání SEA NRP jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách www.reccr.cz.
Ministerstvo životního prostředí dle požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje jednotlivé dokumenty v průběhu procesu SEA NRP v Informačním systému SEA na adrese www.ceu.cz/EIA/SEA.

Program Úvodního veřejného semináře

Čas                 Téma                 Přednášející
15.30 – 15.40 · Zahájení   Moderátor
15.40 – 15.50 · Úvodní slovo          Zástupce MMR
15.50 – 16.10 · Představení NRP  Zástupce zpracovatele NRP
16.10 – 16. 25  · Představení zapojení veřejnosti a NNO do NRP  Zástupce zpracovatele zapojení veřejnosti do NRP
16.25 – 16.45 · Představení  SEA NRP Zástupce SEA posuzovatele
16.45 – 17.45 · Diskuse   Moderovaná diskuse
17.45 – 18.00 · Závěr veřejného projednání Moderátor

Podrobnější informace a  další údaje o průběhu zpracovávání SEA NRP získáte na internetových stránkách www.reccr.cz nebo se obracejte na kontaktní osoby Mgr. Martina Smutného, REC ČR (tel.: 420 724 159 870, martin.smutny@reccr.cz) nebo Ing. Janu Svobodovou (tel.: 777 793 731, jana.svobodova@cpkp.cz). Pro účely komunikace s veřejností byla zřízena emailová konference sea.nrp@reccr.cz, kam se lze přihlásit a získávat tak průběžně informace o procesu SEA NRP a diskutovat nad projednávanou problematikou a především zasílat na tuto emailovou adresu připomínky.

Svoji účast na úvodním veřejném semináři prosím potvrďte na výše uvedené emailové adresy.

S pozdravem

Mgr. Martin Smutný
hlavní koordinátor týmu zpracovatelů
SEA NRP

a

Ing. Jana Svobodová
hlavní koordinátor zapojení veřejnosti
do procesu SEA NRP

REC ČR
Senovážná 2, 110 00  Praha 1
tel. / fax: 420 224 222 843
www.reccr.cz

CpKP střední Čechy
Na Václavce 46, 150 00, Praha 5
tel./fax: 420  251 560 776
www.cpkp.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí