zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výrobcům přibudou povinnosti

12.08.2005
Odpady
Legislativa
Výrobcům přibudou povinnosti
Novela zákona o odpadech přináší nové povinnosti pro výrobce a v některých případech i prodejce a dovozce elektrických a elektronických zařízení.
Některá ustanovení předpisu přitom nabudou účinnosti už 13. srpna.
Firmy budou muset financovat a zajistit sběr, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu, zřídit a provozovat systémy zpětného odběru elektrozařízení z domácností. Výrobky uváděné na trh ponesou symbol přeškrtnutého kontejneru. Zákon také podnikatelům ukládá povinnost poskytovat informace o materiálech a součástech pro účely dalšího nakládání s elektroodpadem a vypracovat roční zprávu.

Znečišťovatel platí
Systém financování sběru je založen na principu "znečišťovatel platí". Výrobci elektrozařízení podle novely zákona musí zajistit financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení pocházejících z domácností, která byla uvedena na trh po 13. srpnu 2005.
Za výrobce se však považují nikoliv pouze společnosti, které elektrozařízení vyrábějí, ale za určitých podmínek také prodejci elektrozařízení a jejich dovozci, a to bez ohledu na způsob prodeje.
Do systému mohou být takto zařazeni i podnikatelé, kteří například prodávají elektrozařízení prostřednictvím internetu, pokud již povinnosti nesplnil dodavatel.
Firmy jsou pak povinny se nejpozději do šedesáti dnů od 13. srpna 2005 registrovat v seznamu výrobců elektrozařízení. Ten povede Ministerstvo pro životní prostředí.

Nová zařízení
V případech, kdy výrobce zajišťuje sběr, zpracovaní a odstranění elektrozařízení z domácností uvedených na trh po 13. srpnu letošního roku sám, musí na financování těchto činností poskytnout záruku. A to formou účelově vázaného bankovního účtu nebo případně pojištění.
Výše této záruky musí krýt náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění těchto elektrozařízení, která budou odevzdána v rámci systému zpětného odběru.
Povinnost poskytnout záruku však výrobce nemá v případě, že sběr, zpracování a odstranění elektrozařízení z domácností jsou zajišťovány společně s dalšími výrobci na základě písemné smlouvy. Další možností je, že tuto povinnost výrobce přenese na jinou právnickou osobu, která plnění úkolů místo něj zajišťuje.
Výrobce však i v tomto případě zůstává odpovědný za plnění úkolů podle zákona o odpadech, pokud osoba, na kterou byly tyto povinnosti přeneseny, úlohu neplní.

Historický odpad
Odlišně by měl být vytvořen systém k zajištění zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení z domácností, které bylo uvedeno na trh do 13. srpna 2005, tedy takzvaného historického odpadu.
Financování tohoto systému by se pak mohlo projevit i v cenách (respektive uvádění cen) nově prodávaných elektrozařízení, neboť výrobci mohou náklady na tento systém uvádět odděleně od ceny výrobku, a to po dobu až osmi let od účinnosti tohoto zákona.
U některého elektrozařízení (například u domácích spotřebičů, osvětlovacího zařízení či lékařských přístrojů) je tato doba prodloužena až na deset let. Takto uváděné náklady však nesmí překročit výši těch skutečných.
Oddělené uvádění výdajů na financování by pak mohlo mít i určité dopady do způsobu stanovení výše základu daně z přidané hodnoty.

Ostatní elektroodpady
U ostatního elektroodpadu by u nových elektrozařízení (uvedených na trh po 13. srpnu letošního roku) měly být sběr, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu zajišťovány samostatně výrobci.
U historického odpadu by tuto činnost zajišťovali výrobci pouze v případě, kdy by elektrozařízení nahrazovalo nové, jež plní stejnou funkci. Pokud zařízení nebude nahrazeno, leží povinnost k financování jeho sběru, zpracování, využití a odstranění přímo na konečném uživateli, na výrobce těchto zařízení se v takovém případě povinnost financování zpětně nepřenáší.

Prováděcí vyhláška
Na základě novely zákona by Ministerstvo životního prostředí mělo vydat prováděcí předpis, který by blíže upravoval povinnosti výrobců (nebo jim na roveň postavených subjektů) zejména v oblasti financování celého systému.
Zatím je zájemcům k dispozici pouze návrh vyhlášky, a to na internetových stránkách www.env.cz v sekci Aktuality. Předpis má dnes projednávat legislativní rada vlády.

Autor je manažerem daňového
oddělení KPMG Česká republika

Nové povinnosti spojené s elektroodpadem
Výrobci elektrozařízení jsou podle novely zákona povinni zajistit financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení pocházejících z domácností, která byla uvedena na trh po 13. srpnu 2005.
Za výrobce se však považují nejen společnosti, které elektrozařízení vyrábějí, ale za určitých podmínek i prodejci elektrozařízení a dovozci.
V případech, kdy výrobce zajišťuje sběr, zpracovaní a odstranění takových elektrozařízení sám, je povinen na financování těchto činností poskytnout záruku formou účelově vázaného bankovního účtu nebo případně pojištění.
Povinnost poskytnout záruku výrobce nemá v případě, že sběr, zpracování a odstranění elektrozařízení z domácností jsou zajišťovány společně s dalšími výrobci, či pokud je tato povinnost přenesena na jinou právnickou osobu.
Odlišně by měl být vytvořen systém k zajištění zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení z domácností, které bylo uvedeno na trh do 13. srpna 2005.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí