zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář NOVÁ LEGISLATIVA v odpadovém hospodářství a v oblasti nakládání s chemickými látkami

23.08.2005
Odpady
Chemické látky
Pozvánka na seminář NOVÁ LEGISLATIVA v odpadovém hospodářství a v oblasti nakládání s chemickými látkami
Seminář je určen podnikatelským subjektům, kteří nakládají s odpady nebo kteří pracují nebo nakládají s chemickými látkami a přípravky, pracovníkům státní správy a samosprávy.

Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA spol. s r. o.  Hradec Králové
SPOLEČNOST AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČR PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

si Vás dovoluje pozvat na seminář
NOVÁ LEGISLATIVA v odpadovém hospodářství a v oblasti nakládání s chemickými látkami

Hradec Králové
středa 14. září 2005
8 30 –   900     Prezence
9 15 – 1400    Odborný program

PŘEDNÁŠÍ
Ing. Radko CHADIMA
ČIŽP OI Hradec Králové
RNDr. Miloslav PŘEDOTA,CSc.
EMPLA spol. s r. o.  Hradec Králové
MUDr. Marie ADÁMKOVÁ, CSc.
Ministerstvo životního prostředí

ODBORNÝ PROGRAM

n Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
· zavedení nových typů skládek
· úprava odpadů před ukládáním na skládky
· způsob prokazování přijatelnosti odpadu do zařízení
· odběry vzorků
· potlačení filozofie testů vyluhovatelnosti
· zavedení těžkých kovů v limitech pro využití na povrchu
· ekotoxikologické testy u inertních materiálů

n Novela zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích
n Připravovaná legislativa EU (REACH)
n Nový zákon o prevenci havárií
n Datum a místo konání:
 středa 14. září 2005, Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmannova ul. 19,  Hradec Králové.
n Přihlášky k účasti na semináři:

Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 13. září 2005 poštou na adresu:
EMPLA spol. s r. o.
ul. Za Škodovkou  305, 503 11 Hradec Králové
nebo faxem na číslo: 495 217 499     
e-mail: marketing@empla.cz

Úhrada semináře:
Účastnický poplatek činí celkem ……. 1 300,-- Kč 
základ daně 1 092,40 Kč
19 % DPH       207,60 Kč  
a obsahuje:  vložné včetně pracovních materiálů 
Naše DIČ: CZ42195667,    IČO: 42195667
Platbu uhraďte na účet č. 659340257/0100 KB Hradec  Králové (variabilní symbol 20050914) nebo hotově u  prezence.

Uzávěrka přihlášek je dne 13. 9.  2005

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí