zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ostravská zoo rozšíří nabídku výukových programů pro školy.

23.08.2005
Příroda
Ostravská zoo rozšíří nabídku výukových programů pro školy.
Letní prázdninová soutěž pro děti

K poslání moderních zoologických zahrad patří dnes též vzdělávání návštěvnické veřejnosti. V Zoo Ostrava plní tento úkol Oddělení pro kontakt s veřejností, k jehož aktivitám patří výuka a propagace. K dispozici má přednáškový sál vybavený projekční technikou a také kolekci preparátů. Edukační činnost ve formě besed, přednášek, soutěží, výukových programů a akcí, je zaměřena především na školní mládež.

Formální výuka (zaměřená na školní mládež v návaznosti na školní rok):

hodinové tématické přednášky přizpůsobené věku dětí (naše fauna, ochrana přírody a význam záchranných projektů, šelmy, ptáci, primáti a kopytníci, zajímavosti ze světa zvířat)
prohlídka zoo, nebo návštěva jednotlivých pavilonů s výkladem (45 min – 2,5 hod.)
samostatné výukové programy ve formě vyplňování tématických listů– většinou si vyhodnotí přímo učitel, vhodné spíše pro 7. až 9. třídy (ptáci, savci, ochrana přírody)
speciální program pro mateřské školky:
  • podzim - mláďata, jeleni, šelmy
  • zima - opice, strojení stromečku, zvířata v zimě
  • jaro - sloni, africká zvířat
telefonicky je možno objednat tématickou přednášku i mimo ZOO (knihovny, domy dětí a mládeže, školy, apod.)

Neformální výuka (zaměřená na návštěvnickou veřejnost zejména děti):

informační cedulky u zvířat a výukové panely rozmístěné v areálu ZOO další vzdělávací prvky (stopy zvířat, pobytové stopy zvěře)
po domluvě lze absolvovat prohlídku ZOO s průvodcem (průvodcovská služba pro kolektivy, přibližná doba trvání – 2,5 hod.)
v průběhu hlavní návštěvnické sezóny probíhá dle časového harmonogramu přímo u vybraných zvířat komentované krmení pro veřejnost spojené s výkladem ošetřovatele. Návštěvníci se dozví zajímavosti o daném druhu zvířete, o jeho způsobu života ve volné přírodě a o konkrétním chovu v naší zoo

Soutěže a akce pro děti

vedle přímých výukových programů pořádáme během roku i znalostní přírodovědné soutěže pro děti (Mladý zoolog, Velká cena zoo), které mají svou mnohaletou tradici. Jedná se o jarní a podzimní tématickou soutěž pro žáky ZŠ (děti od 5. do 8. třídy) a odpovídající ročníky gymnázií
několikaletou tradici má také každoroční příměstský tábor v zoo (v srpnu)

  

KRUH PŘÁTEL ZOO (KP ZOO)

Jedná se o dobrovolný zájmový útvar sdružující zájemce o problematiku zoologických zahrad, který realizuje svou činnost zejména v areálu Zoologické zahrady Ostrava p.o. Jeho hlavním posláním je vytváření vztahů člověka k přírodě. Sdružuje a odborně vzdělává své členy (přednášky, semináře), seznamuje je se zajímavostmi a poznatky z oboru biologie (zejména zoologie), se zvláštnostmi chovu zvířat v lidské péči a s problematikou ochrany přírody. V zájmu jednotného výchovného působení na děti a mládež úzce spolupracuje KP ZOO s Oddělením pro kontakt s veřejností ZOO Ostrava. Členem KP ZOO může být zájemce, který dovršil 10 let, odevzdal řádně vyplněnou přihlášku a zaplatil celoroční příspěvek

Bližší informace vám rádi poskytnou pracovníci oddělení pro kontakt s veřejností.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí