zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Prírodovedné múzeum Bratislava

03.09.2005
Příroda
Prírodovedné múzeum Bratislava

Kontaktné údaje / Contacts:

Mapa:

Mapa

Vajanského nábr.č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16

Tel.: 421 2 59 34 91 22, 421 2 59 34 91 02
Fax: 421 2 52 96 66 53
E-mail: prirmuz@snm.sk
Www: www.snm.sk
Odd. prezentácie a marketingu SNM
Informácie o výstavách : 02/ 59349 141
E-mail: programy@snm.sk
Ubytovanie v Bratislave/Accommodation in Bratislava

Otváracie hodiny / Opening Hours:

Ut-Ne/Tu-Su 10.00 - 18.00
Posledný vstup/Last Entrance: 17.30

História-popis / History-Description:

Prírodovedné múzeumPrírodovedné múzeum SNM sa vytvorilo postupne z prírodovedného odboru Slovenského vlastivedného múzea, neskôr Slovenského múzea. Od r. 1961, po vzniku Slovenského národného múzea, je jeho súčasťou ako významné prírodovedné pracovisko. Spolu s riaditeľstvom SNM sídli v účelovej budove na Vajanského nábreží, kde sú verejnosti prístupné prírodovedné expozície a výstavy. Prírodovedné múzeum zameriava svoje hlavné aktivity na dokumentáciu živej a neživej prírody. Zbierkový fond obsahuje viac ako 2 317 000 kusov a predstavuje najrozsiahlejšie zbierky v rámci SNM. Časť zbierkového fondu je vystavená v trvalých expozíciách a ďalšia je prezentovaná pri rôznych výstavných podujatiach.

The Natural History Museum SNM gradually evolved from the natural history department of the Slovak Homeland Museum. After its merger with the SNM Martin museum, it took over the management of the natural history collection. The museum headquarters is combined with the management of the SNM. Its collection is housed in a custom-made building at No.2, Vajanského nábrežie.
The museum documents animate and inanimate nature, particularly that of Slovakia. It also includes materials from abroad.
 

Expozície / Expositions:

Fauna Slovenska / The Fauna of Slovakia (Bezstavovce Slovenska, Stavovce Slovenska)

Variácie sveta rastlín / Variations in the World of Plants (Botanická expozícia)

Klenoty zeme / Treasures of the Earth - mineralogická expozícia

Pravek života / The History of Live - paleontologická expozícia

Prírodovedné múzeum je súčasťou SNM Bratislava

Natural History museum is part of the SNM Bratislava

Kalendárium / Calendar:

Otvorenie/
Opening
Ukončenie/
Finish
Výstava-podujatie/
Exhibition-Show
06.05.2005 14.11.2005 Hubárska poradňa - každý pondelok od 15.00 do 17.00 hod /
Consultation service for mushroom pickers: Mo 15.00-17.00
11.10.2005 13.10.2005 Huby 2005 (výstava čerstvých húb) /
Mushrooms 2005 (Exhibit of Fresh Mushrooms)
október 2005 november 2005 O evolúcii človeka (seminár pre učiteľov prírodovedy ZŠ zameraný na aktualizáciu poznatkov o evolúcii človeka) /
On the Evolution of Man (This seminar for natural science teachers at elementary schools focuses on the latest findings on the evolution of man)
03.12.2005   22. Medzinárodné stretnutie zberateľov nerastov a skamenelín /
22nd International Meeting of Mineral and Fossil Collectors
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí