zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rada města Pardubic schválila plán odpadového hospodářství

29.08.2005
Odpady
Rada města Pardubic schválila plán odpadového hospodářství

Rada města Pardubic dne 23. srpna 2005 schválila plán odpadového hospodářství. Ačkoliv se podle zákona může tento dokument zpracovávat na dobu pěti let, Plán odpadového hospodářství města Pardubic je zpracován s výhledem až do roku 2015.

Při sestavování nového plánu vycházelo město z analýzy vývoje produkce odpadů v letech 2001 až 2004. Z ní je zřejmé, jak rychle množství odpadů vzrůstá. Zatímco v roce 2001 jich obyvatelé města vyprodukovali 23 tisíc tun, v roce 2004 to bylo již 32,4 tisíce tun. Jedním ze závěrů analýzy je proto nutnost zlepšit třídění odpadů. Například u plastů a skla tak, aby se množství vytříděných plastů zvýšilo z 324 tun v roce 2004 na 717 tun v roce 2010 a množství skla ze 466 na 634 tun. Proto se ve městě bude zvyšovat počet kontejnerů, a to asi o 25 kusů ročně.

Kritický stav nastane v roce 2013, od kterého je legislativou výrazně omezena možnost ukládání tzv. směsného odpadu na skládky. Již v onom roce vznikne městu deficit kapacit pro skládkování ve výši přes 7 tisíc tun. V následujících letech se bude deficit ještě prohlubovat. "Z toho vyplývá nutnost vybudovat do roku 2013 kapacitně vyhovující zařízení ke zpracování směsného komunálního odpadu," říká vedoucí odboru životního prostředí pardubického magistrátu Miroslav Míča. "Může to být buď zařízení na bázi mechanicko-biologické úpravy, nebo zařízení na energetické využití odpadů. Protože k jeho výstavbě bude zapotřebí stamilionových investic, mělo by se jednat o projekt regionální nebo krajský."

Jak roste produkce odpadů, rostou samozřejmě i náklady na jejich likvidaci. Zatímco v roce 2004 skutečné náklady města na svoz a likvidaci odpadů představovaly částku 43,8 milionu korun, v roce letošním jsou očekávány náklady kolem 60 milionů korun. "Hlavní příčinou takového skokového růstu nákladů je zvýšení daně z přidané hodnoty z 5 na 19 procent a zákonem zvýšený skládkový poplatek ze 200 na 300 korun za tunu komunálního odpadu," vysvětluje Miroslav Míča. Podle předběžných odhadů se dá očekávat průměrný růst nákladů na hospodaření s odpady ve výši 5 až 10 procent ročně. Přitom již v loňském roce město tuto činnost dotovalo částkou 1,8 milionu korun a maximální výše místního poplatku za svoz odpadu je zákonem stanovena na 500 korun za osobu ročně. Protože poplatek nelze dále zvyšovat, bude město nuceno hlouběji sahat do obecní pokladny.

Jaroslav Jonáš, tiskový úsek
Zdroj: Magistrát města Pardubice

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí