zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pravidla pro provoz autovrakoviště

31.08.2005
Odpady
Pravidla pro provoz autovrakoviště
Naše firma chce zřídit a provozovat autovrakoviště. Jaká opatření musí provést a jaká povolení musí mít z hlediska bezpečnosti práce a z hlediska ochrany životního prostředí (nakládání s odpady)?

Podmínky pro provozování autovrakovišť jsou stanoveny zejména zákonem číslo 106/2005 Sb. (úplné znění zákona číslo 185/2001 Sbírky, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn), díl 7 - Autovraky, paragraf 36 - Povinnosti při nakládání s autovraky, respektive § 37b - Povinnosti provozovatele zařízení ke sběru autovraků.
Dle tohoto ustanovení je každý provozovatel povinen získat souhlas příslušného krajského úřadu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (autovraků) a plnit stanovené povinnosti při jejich sběru a výkupu (paragraf 14 odst. 1, respektive paragraf 18 zákona). Tento souhlas krajského úřadu s provozováním zařízení a jeho provozním řádem je nezbytnou podmínkou kolaudačního rozhodnutí vydaného podle stavebního zákona (zákon č. 50/1976 Sb. v platném znění) pro stavby určené k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů.
Vyhláškou č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, v platném znění, jsou autovraky zařazeny mezi nebezpečné odpady. Rovněž k nakládání s nebezpečným odpadem je nezbytný souhlas příslušného krajského úřadu.
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, stanoví v části první obsah žádosti o souhlas s provozováním zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů a náležitosti žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. V části druhé dále stanoví technické požadavky (obecné) na zařízení, na shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů, sklady odpadů. Mimořádně důležitý obsah z hlediska tazatele mají paragrafy 18 a 19 vyhlášky, kde jsou stanoveny technické podrobnosti pro nakládání s autovraky, respektive postup při jejich demontáži, a příloha číslo 18 k vyhlášce, která stanoví minimální technické požadavky pro nakládání s autovraky.
Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů musí samozřejmě splňovat i požadavky zvláštních právních předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí (zákon o vodách č. 254/2001 Sb., v platném znění, zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. v platném znění), a požární ochrany.
Protože se v případě autovrakoviště jedná o zařízení pro nakládání s nebezpečným odpadem, je nutno posoudit jeho vliv na životní prostředí podle zákona číslo 100/2001 Sbírky, o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Podle přílohy číslo 1 zákona této povinnosti podléhají zařízení s kapacitou již od 100 do 1000 tun za rok po takzvaném zjišťovacím řízení, nad 1000 tun za rok pak vždy. Toto posouzení včetně dokumentace (provozní řád) musí zpracovat odborně způsobilá osoba a posuzuje jej Ministerstvo životního prostředí.


AUTOR:
Informace poskytuje Hospodářská komora ČR

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí