zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Fond přijímá žádosti průběžně

31.08.2005
Příroda
Fond přijímá žádosti průběžně
Státní fond životního prostředí (SFŽP) má několik programů, z nichž mohou města a obce získat prostředky na ochranu a rozšiřování zeleně.
Je to například program určený na regeneraci a ošetřování cenných starých stromů a historických parků (3.1.2.), který se využívá poměrně hodně. V prvním čtvrtletí letošního roku Rada SFŽP projednala 24 žádostí.

Fond poskytuje podporu na památné stromy a cenné staré stromy, a to i v případě, že by nějaký cenný starý strom nebyl vyhlášen jako památný. Přispívá se na jejich ošetření, to znamená na různé řezy, vazby, zastřešení dutin apod.

Druhá možnost se týká alejí v případech, kdy je potřeba stromy ošetřovat nebo dosazovat. Podmínkou však je, aby tyto aleje byly vedeny jako významný krajinný prvek.

"To znamená, aby je příslušné město takto vyhlásilo, neboť to je určitý zvýšený způsob ochrany. Dále je možné žádat o dotaci na památkově chráněné a historicky cenné parky, konkrétně na ošetřování cenných starých stromů a nové výsadby dřevin, na odstraňování náletů v případech, kdy je park zarostlý. Náletem se myslí malé stromky, které se odstraňují plošně - kácení velkých stromů fond nepodporuje. Příspěvek poskytuje i na staré ovocné sady, pokud jsou významným krajinným prvkem," doplnil Miroslav Ezechel ze SFŽP.

Město nebo obec může pokrýt dotací až 80 % uznatelných nákladů. Stejné podmínky má soukromá osoba, která nepodniká, nebo nadace. Pokud by žádal podnikatelský subjekt, může získat dotaci 40 % a půjčku 40 %.

"Existují však náklady, které SFŽP nehradí. Uvedu příklad: Obec požádá o příspěvek na rekonstrukci parku. Dostane od nás peníze na ošetření a výsadbu stromů, případně na nálety. To jsou uznatelné náklady. Když však chce vybudovat například cestičky, nainstalovat do parku osvětlení, lavičky, položit trávníky, osadit květinový záhon, to vše musí zaplatit sama ze svého rozpočtu," vysvětlil Miroslav Ezechel.

Je SFŽP schopen uspokojit všechny žadatele? "Jsou parky o rozloze pěti hektarů a jiné, které jsou velké desítky hektarů. Pokud jde o velký park, náklady nejsou řádově vyšší, protože nemá charakter udržovaného parku, jde spíše o lesopark. Při ošetřování památných stromů platí pravidlo, že čím je strom starší a cennější, tím jsou náklady na jeho údržbu vyšší. V minulých letech bylo méně žádostí, než je jich dnes. Dost často se stávalo, že dotaci dostala většina žadatelů. V současné době je žádostí nadbytek, takže jich uspokojíme méně," odpověděl Miroslav Ezechel.

Obce mohou využívat i program zaměřený na regeneraci urbanizované krajiny (3.1.9.). I v tomto případě se nabízí několik možností. Jednou z nich je výsadba stromů a keřů jednak v sociálních a zdravotních areálech, kde je to vyhrazená zeleň, jednak do izolačního pásu oddělujícího průmyslový areál a sídliště. SFŽP poskytuje dotaci také na rekonstrukci návsí nebo náměstí - na výsadbu dřevin - obcím do 10 tisíc obyvatel.

Fond přijímá žádosti průběžně. Zhruba jednou za čtvrt roku se sejde Rada SFŽP, poradní orgán ministra životního prostředí. Dva měsíce před jejím jednáním musí fond žádosti připravit, vyhodnotit, zda jsou po formální stránce v pořádku, a stanovit pořadí, aby je pak rada mohla projednávat.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí