zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Komunitní plánování přinese i peníze

05.09.2005
Obecné
Komunitní plánování přinese i peníze
Používání metod komunitního plánování, jak souhrnně nazýváme techniky zapojování veřejnosti do věcí veřejných, týkajících míst a lidí v nich žijících, se u nás zatím příliš nevžilo.

Přesto existují příklady komunit, kde tyto metody s úspěchem použili i při utváření veřejných prostranství a jejich osazování zelení.

Jak vůbec začít s komunitním plánováním? Nejlépe jednoduššími, ale konkrétními kroky, které mají viditelné a měřitelné výstupy v krátkodobém horizontu. V souvislosti s utvářením zelených prostranství se komunitní plánování přímo nabízí. Názory na zeleň veřejných prostranství se v komunitě - domovním bloku, sídlišti nebo obci - často velmi liší. Přitom právě zelená prostranství obvykle danému místu vtiskují jeho osobitý charakter. Rozhodnutí o tom, zda, kam a jaký vysadit strom, mohou ovlivnit nejednu generaci.

Zapojit do diskuse lidi, kteří v příslušné lokalitě žijí, pracují a daný prostor užívají, stejně jako experty, zahradníka či zahradního architekta - ale také představitele obce, je prvním krokem k vytvoření prostranství, kde se všichni budou cítit dobře. Přitom však konečná podoba místa je vždy věcí kompromisu. Místní občanská sdružení, škola, nejrůznější spolky a všichni zájemci z řad nejširší veřejnosti, ti všichni by měli dostat šanci zapojit se do všech fází projetu, tedy do formulace nápadu "co dělat", přípravy projektu a dle možností i jeho realizace. To, co vznikne, bude potom jejich park, jejich dětské hřiště, jejich sídliště. O tom všem je komunitní plánování.

STÁČENÍ MOŠTU, OCHUTNÁVKA ŠTRŮDLŮ...

S myšlenkou zachovat a obnovit původní výsadby ovocných dřevin v sídlišti Obeciny ve Zlíně přišli organizátoři projektu z Ekocentra Čtyřlístek. Prostřednictvím akcí, které mají za cíl zlepšit veřejné mínění o těchto dřevinách, i konkrétními kroky, jako je péče o staré stromy, se snaží znovuobnovit vztah lidí k zeleni. Společně s obyvateli okolních domů, místním svazem zahrádkářů, občanskou iniciativou a správci zeleně diskutují o osudu letitých jabloní, které tvoří s cihlovými sídlištními domy jedinečnou lokalitu, ale které se bohužel v minulých letech staly předmětem sporů. Lidé, kteří jabloně společně sázeli, starali se o ně a sklízeli ovoce, už zestárli. Mladí obyvatelé sídliště o stromy ztratili zájem a mnohým z nich navíc vadí spadané listí i na zemi tlející ovoce. Výsledkem debat a první společnou aktivitou by měl být podzimní společný sběr jablek, stáčení moštu a ochutnávka štrůdlů. Celý projekt je díky svým cílům, totiž změnit postoje obyvatel k ovocným stromům a zachránit do savadní charakter sídliště, spíše dlouhodobý.

ANKETA I VEŘEJNÉ DISKUSE

Ve Velkém Meziříčí se místní radnice rozhodla prostřednictvím komunitního plánování řešit vleklý problém týkající se přestárlých ovocných dřevin, které měly být vykáceny a nahrazeny novou výsadbou. Komunitnímu plánování předcházela anketa, zjišťující vztah obyvatel k místní zeleni. Zájem místních o životní prostředí její organizátory ze Střediska ekologické výchovy Ostrůvek mile překvapil. Zpět se jim vrátila více než třetina anketních lístků. I výsledky této ankety byly zohledněny v rámci komunitního plánování, které se uskutečnilo během dvou dnů v první polovině letošního června. Nejvíce podnětů se však nasbíralo druhý den přímo na sídlišti, kdy obyvatelé jednotlivých domů přicházeli diskutovat s organizátory akce. Výsledkem dvoudenního setkání je úprava původního návrhu na obnovu zeleně. Ne všechny stromy navržené ke skácení budou skutečně zlikvidovány. Obyvatelé sami rozhodli o druhovém složení nových výsadeb a město získalo řadu námětů a připomínek týkajícíc h se nejen zeleně v sídlišti nad gymnáziem. Veřejnost bude do projektu zapojena i nadále, a to při výsadbě a následné péči o nově vysazené stromy.

STROM ŽIVOTA

Nadace Partnerství každoročně vypisuje grantový a asistenční program Strom života (www.stromzivota.cz) zaměřený právě na podporu vzniku nových a obnovu stávajících zelených veřejných prostranství, na výsadbu stromů podél cyklostezek i kolem dětských hřišť, na budování školních zahrad otevřených pro veřejnost apod. Spoluutváření veřejných prostranství samotnými budoucími uživateli je podmínkou a nejdůležitějším kritériem při posuzování projektů. Nadace Partnerství poskytuje podpořeným projektům nejen finanční podporu na přípravu plánovacího procesu a realizace, ale také aktivní pomoc a asistenci s přípravou plánovacího procesu.

Podobné projekty podporuje v některých svých programech rovněž pražská nadace VIA (www.nadacevia.cz). Finance na podporu projektů tohoto typu lze získat i z některých grantových a dotačních programů krajů. Ministerstvo životního prostředí ČR (www.env.cz) nabízí Program péče o zeleň v urbanizovaném prostředí. U rozsáhlejších projektů se lze ucházet o podporu také ze strukturálních fondů Evropské unie. Lze předpokládat, že v příštím programovém období EU 2007-2013 přibudou další.

Nabízí se i případná pomoc místních podnikatelů a firem. Ti přece obvykle mají zájem na tom, aby působili v pěkném prostředí. Bude však třeba zvýšit jejich motivaci, nabídnout jim náměty k přemýšlení a poskytnout jim prostor vyjádřit se.

AUTOR: MICHAL VESELÝ
Nadace Partnerství


Kdo pomůže s komunitním plánováním

Obecně prospěšná společnost Partnerství (www.nadacepartnerstvi.cz/ops) nabízí experty, kteří mají s projekty podobného charakteru a s nastartováním dialogu mezi různými zájmovými skupinami v místě zkušenosti.

Pomoc lze také hledat u Centra pro komunitní práci (http://www.cpkp.cz) nebo u Obce konzultantů Nadace VIA (www.nadacevia.cz/obeckonzultantu).

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí