zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výběrové řízení určí kdo se bude starat o nebezpečný odpad

02.09.2005
Odpady
Výběrové řízení určí kdo se bude starat o nebezpečný odpad

O tom, kdo se bude v Praze starat o nakládání s nebezpečnými složkami komunálního odpadu, rozhodnou dvě výběrové řízení. Město tuto službu zadá jako veřejné zakázky v otevřeném zadávacím řízení. Dnes o tom rozhodla městská rada, která současně schválila návrh oznámení zadávacího řízení a zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Tříděný sběr, svoz, využívání a odstraňování některých nebezpečných složek komunálního odpadu na území hl.m. Prahy". Odbor infrastruktury magistrátu nyní zadávací řízení vyhlásí a do poloviny letošního prosince chtějí mít radní na stole návrh, komu veřejné zakázky přidělit.

„Zakázka by měla být přidělena na čtyřiadvacet měsíců. Partner, kterého si město vybere, bude od počátku příštího roku zajišťovat sběr nebezpečného odpadu v mobilních i stabilních sběrnách. I likvidaci vytříděného odpadu“, uvedl radní Miloš Gregar. Jak upřesnil, princip sběru nebezpečného odpadu se měnit nebude, zůstávají jak stabilní sběrny, tak sběr prostřednictvím mobilních sběren a pravidelných svozových linek, ale upřesňují se podmínky a pravidla zacházení s tímto odpadem.

Podmínky definuje zadání soutěže následovně.

Stabilní sběr
Provozováno bude 21 – 30 stabilních sběrných míst (včetně 9 míst v rámci sběrných dvorů města). Stabilní sběrná místa budou zajištěna na základě dohody mezi městem (OIM MHMP) a provozovateli těchto stabilních sběrných míst.

Mobilní sběr
V rámci mobilního sběru odpadu bude zajištěno 250 tras ročně – v lokalitách, které nebudou pokrývat stabilní sběrná místa.

Množství nebezpečných odpadů
Celkem lze předpokládat vytřídění – předání k využití nebo odstranění maximálně 900 tis. kg nebezpečných odpadů (cca 0,4 kg na obyvatele za 1 rok).

Náklady
Celkové předpokládané náklady na realizaci této zakázky činí cca 12 mil. Kč.

Součástí systému je také sběr a svoz nepoužitelných léčiv z lékáren na území hl. m. Prahy, jejich využívání a odstraňování. A sběr a svoz přenosných baterií z míst zpětného odběru na území Prahy.

Sběr léků a rtuťových teploměrů
Bude zajištěna obsluha až 300 lékáren na území města. Uchazeč zajistí obsluhu lékáren minimálně 6x za rok a dále dle potřeby dispečinkovým způsobem. Podle výsledků minulých lze předpokládat, že Pražané ročně odevzdají až 41 tis. kilogramů léků – maximálně 82 tis. kilogramů (cca 0,03 kg na obyvatele za 1 rok).

Sběr použitých přenosných baterií

Zpětný odběr bude zajišťovat plnění vyplývající z Dohody o spolupráci při zajištění zpětného odběru přenosných baterií uzavřené mezi hl. m. Prahou a společností ECOBAT s.r.o. .

Bude zajištěna obsluha až 550 míst zpětného odběru na území města. Uchazeč zajistí obsluhu míst zpětného odběru min. 3x za rok a dále dle potřeby dispečinkovým způsobem. Maximálně bude provedeno 3 800 obsluh.

Podle výsledků minulých lez lze předpokládat, že bude ročně odevzdáno cca 8 tis. kg – maximálně 16 tis. kg (cca 0,006 kg na obyvatele za 1 rok). Přenosné baterie budou předány k využití nebo odstranění, které je bez nároku na finanční spoluúčast města. Zajišťuje společnost ECOBAT s.r.o.

Náklady
Celkové předpokládané náklady na realizaci této zakázky činí cca 3,5 mil. Kč.

Zdroj: wwww.Stalose.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí