zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologie a design v synergii

12.09.2005
Obecné
Odpady
Ekologie a design v synergii
Nevýhody výroby deskového keramického materiálu a zejména pak pevnostní charakteristiky produktu do značné míry odstraňuje nový materiál - Synalsid.
Alumosilikátové desky vyráběné technologií sintrace ekologicky nezávadných odpadních materiálů (zejména odpadní tvrzené sklo a odpadní soli s vysokým obsahem hliníku) nalézají uplatnění nejen ve stavebnictví (dekorativní obkladový materiál), ale také je díky vysoké pevnosti lze použít na podlahy zátěžových provozů a výrobních hal.

Způsob výroby deskového keramického materiálu spočívá v tavení výchozí suroviny, která se skládá z kysličníku hliníku, kysličníku křemíku, vápníku a dalších solí ve formě jemně disperzního prášku při teplotách 850 až 1 000 °C. Nedostatkem či spíše poměrně nákladným prvkem výroby je dodržení přísně kontrolované okysličené atmosféry. Ve speciálně upravené tavicí peci musí být použity materiály (včetně topných těles) schopné dlouho pracovat v okysličené atmosféře, výsledný produkt vzhledem k nevysoké tavicí teplotě má pro některé oblasti využití příliš nízkou pevnost.

SYNALSID

Nevýhody výroby deskového keramického materiálu a zejména pak pevnostní charakteristiky produktu do značné míry odstraňuje nový materiál - Synalsid. Technické řešení nového materiálu je přihlášeno jako patent. Proti klasickému složení deskových keramických materiálů dochází ke změnám jak ve struktuře materiálu, tak v technologii výroby.

Jako základní složky jsou sice použity oxidy hliníku, křemíku, ale v případě Sinalsidu je použito také barevné či bezbarvé odpadové float-sklo. Podstata technického řešení spočívá v tom, že deskový dekorativní materiál obsahuje homogenní, objemově rovnoměrně rozloženou směs disperzních prášků, nalepenou způsobem přípravy směsi na drcené odpadní sklo o velikosti částic 0,5-3 mm. Barvicí přísady tedy tvoří jak sklo, tak kysličníky kovů. Horní (dekorativní) vrstva tvoří až jednu třetinu celkové tloušťky desky, zbytek pak tvoří krystalická struktura vyplněná amorfními látkami, v poslední době se však jeví výhodnější probarvovat celou hmotu. Desky jsou vyráběny z ekologicky nezávadných odpadních materiálů, Státní zkušebnou je potvrzena jejich ekologická nezávadnost jak z hlediska vyluhovatelnosti těžkých kovů, tak z hlediska radioaktivity. Povrch desek (glazura vytvořená při vlastním tavicím procesu) umožňuje použít tento materiál i v chemicky agresivních prostředích (laboratoře) a v potravinářských provozech. Je vůči mnoha agresivním látkám a provozním nečistotám zcela inertní a navíc jej lze použít nejen na dekorativní obklad stěn, ale i jako zátěžový podlahový m ateriál. Jako ne zcela nevýznamnou vlastnost je potřeba uvést snadné odstranění tzv. grafiti na fasádách budov. Na rozdíl od přírodního kamene (žula, mramor) mají sinalsidové desky lepší fyzikálně-chemické vlastnosti. Neabsorbují pachy a světlé odstíny zajišťují průchodnost světla.

TECHNOLOGIE VÝROBY

I tady dochází proti klasickým keramickým deskám k podstatným změnám. Při ohřevu všech přísad dochází ke vzniku taveniny, která zaplňuje prostor mezi granulemi výchozí vsázky, čímž je dosažena vysoká hustota výsledného produktu, a tím je dosažena vysoká pevnost desek, která je srovnatelná - a v mnoha případech převyšuje - s přírodními materiály (například mramorem), avšak Synalsid vychází 2-3krát levněji. Podstatnou změnou je vyšší tavicí teplota 1 100-1 200 °C, což rovněž zvyšuje pevnost vyráběného materiálu.

Ekonomickou výhodou je skutečnost, že základní složkou desky je kysličník hlinitý, který vzniká při procesu tavení z odpadních solí s vysokým obsahem hliníku, přičemž náklady i na další použité přísady jsou velmi nízké.

FORMY

Žáruvzdorné formy pro výrobu deskového materiálu jsou zhotoveny z materiálů, jejichž koeficient tepelné roztažnosti je menší než u vyráběného produktu. To má za následek snadné vyjmutí desky po ukončení tepelného zpracování. Materiál forem (rozměrově lze volit podobné formáty jako u dlaždic, tedy 200 x 200 mm až 500 x 500 mm, případně i rozměry obdélníkové), lze vyrábět i desky o rozměrech 1 200 x 1 200 x 30 mm. Formy jsou z materiálů, jejichž hlavní složkou je cordierit, výhodně lze použít i žárobeton.

OPRACOVATELNOST

Je velmi významným faktorem pro průmyslové využití. Synalsid je materiál, který jde dobře rozměrově upravovat běžnými řeznými nástroji používanými v keramickém průmyslu. Silnější desky lze velmi přesně a bez odštěpků řezat diamantovou pilou, ani vrtání otvorů o různém průměru nepředstavuje technický problém. Používají se duté vrtáky s tvrdým hrotem (slinuté karbidy či diamant). Sinalsidové desky lze leštit a brousit do vysokého lesku. Podsvětlením nebo změnou odstínu desek lze získat vizuální efekt (zvýraznění orientačních podlahových a stěnových prvků, naznačení směru materiálových toků v procesu výroby, orientace ve skladovém hospodářství apod.).
Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí