zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na konferenci PROBLEMATIKA NAKLÁDÁNÍ SE SEDIMENTY

13.09.2005
Voda
Odpady
Geologie
Pozvánka na konferenci PROBLEMATIKA NAKLÁDÁNÍ SE SEDIMENTY
Nosným programem konference bude návrh vyhlášky, připravované MŽP a MZe, která stanoví podrobnosti nakládání a limitní hodnoty koncentrací škodlivin ve vytěžených zeminách a vytěžených hlušinách

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ,
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Odbor odpadů,
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ, Odbor agrochemie, půdy a výživy rostlin
ZEMĚDĚLSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA
EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové
Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví
Společnost akreditovaná u Ministerstva vnitra ČR pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě
Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých

si Vás dovolují pozvat na konferenci
PROBLEMATIKA NAKLÁDÁNÍ SE SEDIMENTY
Vytěžené zeminy a hlušiny, včetně sedimentů z říčních toků a vodních nádrží,  v kontextu zákona o odpadech

Hotel Jezerka, Seč - Ústupky
5. – 6. října 2005

Nosným programem konference bude návrh vyhlášky, připravované MŽP a MZe, která stanoví podrobnosti nakládání a limitní hodnoty koncentrací škodlivin ve vytěžených zeminách a vytěžených hlušinách, včetně sedimentů z říčních toků a vodních nádrží, na které se nevztahuje zákon o odpadech.
Nakládání se sedimenty v kontextu zákona o odpadech. Které vytěžené zeminy, hlušiny a sedimenty nejsou odpadem?
Požadavky na sedimenty (kaly a komposty) z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu.

Konference je určena pracovníkům městských a obecních úřadů, správcům vodních toků a nádrží, zástupcům ČIŽP, krajských úřadů, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství.

Odborný garant: Dr. Ing. Pavel Čermák
ředitel odboru agrochemie, půdy a výživy rostlin Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

Přibližný časový program

Středa 5. 10. 2005

800   - 1000  h.  -  prezence, ubytování
1000  - 1230  h. -  odborný program
1230  - 1330  h.  -  oběd
1330  - 1730 h.  -  odborný program
1730 h.            -  společná  večeře
2000 h.           -  společenský večer, raut                                   

Čtvrtek 6. 10. 2005

800 -  900  h.  -  snídaně
900  -  1200  h.  -  odborný program
1200  -  1300  h.  -  oběd 

ODBORNÝ PROGRAM

Středa 5. října
· Slavnostní  zahájení
Ing. Stanislav Eminger, CSc., EMPLA s. r. o.
· Legislativa ve vztahu k využití sedimentů na zemědělské půdě
Ing. Michaela Budňáková - MZe
· Nakládání se sedimenty z vodních toků a nádrží podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
Ing. Karol Durdík – MŽP Odbor odpadů
· Požadavky na sedimenty (kaly a komposty) z hlediska ochrany ZPF a zachování produkční vlastnosti půdy aktuální výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd
Dr. Ing. Pavel Čermák – ÚKZÚZ 
· Aplikace sedim. z hlediska hygieny půdy
Ing. Markéta Vysloužilová, Ph.D. – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
· Sedimenty v rybniční soustavě České republiky - geneze, kvalita, možnosti jejich využití
Doc. Ing. Jiří Gergel, CSc. – Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta
· Organická hmota sedimentů a cesta k jejímu zhodnocení
Prof. Ing. Ladislav Kolář, DrSc. – Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta
· Praktické metody odběru vzorků sedimentů, odběrový protokol, proškolení pracovníků provádějící odběry sedimentů
Ing. Vladimír Bláha – EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové
· Analýzy sedimentů v laboratořích
RNDr. Miloslav Předota, CSc. – EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové
· Diskusní fórum k problematice nakládání se sedimenty. Dotazy
· Společenský večer

Čtvrtek 6. října
· Posouzení sedimentů k  využití na zemědělské půdě
Ing. Ivo Hauptman – MŽP Odbor ekologie krajiny a lesa
· Zdravotní rizika aplikace sedimentů
MUDr. Magdalena Zimová, CSc.,
Ing. Vladislava Matějů - SZÚ Praha 
· Problematika čištění vodních toků  a vodních nádrží, nakládání se sedimenty z pohledu správce vodních toků a vodních nádrží. Aplikace legislativy. Praktické zkušenosti.
Ing. Miloslav Eliáš – ZVHS Oblast povodí Labe
· Možnosti dotačních příspěvků při čištění malých vodních nádrží
Ing. Přemysl Fojtů - SFŽP
· Posterové sdělení – Sedimenty a odpady v povodí správce drobných vodních toků
Ing. Jiří Halačka – ZVHS Oblast povodí Moravy a Dyje

(změna programu vyhrazena)

Organizační garant akce, informace, přihlášky:

Ing. Zuzana Černíková 
Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví
EMPLA spol. s r. o.
ul. Za Škodovkou 305
503 11 Hradec Králové
fax.: 495 217 499
tel.:  495 218 875
e-mail: marketing@empla.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí