zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Získat má město i domácnosti

16.09.2005
Obecné
Získat má město i domácnosti
Od podzimu roku 2003, kdy byl generel hotový, nemůžeme ve městě dělat nic, co by nebylo hospodárné...
Město Hulín si brzy uvědomilo, že pokud bude mít včas zpracovanou územní energetickou koncepci (generel) a energetické audity, otevře se mu snadnější cesta ke státním dotacím. "Od podzimu roku 2003, kdy byl generel hotový, nemůžeme ve městě dělat nic, co by nebylo hospodárné," konstatoval Zdeněk Váňa, vedoucí investičně správního odboru městského úřadu. Vyhláška města k realizaci záměrů energetické koncepce zakazuje používat technologie, které by neodpovídaly schválené energetické koncepci. Odsouhlasily ji nejen orgány města, ale i kraje, dodavatelé a orgány státního dohledu. To by mělo podstatně ovlivnit kvalitu životního prostředí, architektury staveb a přinést i úsporu energií.

Například na sídlišti Sadová byla situace v dodávkách tepla a paliv téměř neúnosná. Její řešení nesneslo odkladu. Proto se celý záměr rekonstrukce centrálního zásobování teplem (CZT) v Hulíně urychlil. Navrhovaným opatřením, která by pomohla zlepšit podmínky při výrobě a zásobování teplem z blokových kotelen, předcházel podrobný rozbor technických a ekonomických ukazatelů.

"Nejvýhodnější variantou bylo propojení sídlišť Družba I, Družba II a sídliště Sadová. Celá tato soustava se napojila na plynovou kotelnu na sídlišti Družba I. V její prospěch hovořila výrazná úspora paliva (zhruba 200 tisíc m3) a také fakt, že se nákup zemního plynu dostane bezpečně do cenově výhodnější kategorie (snížení ceny zemního plynu o zhruba 0,30 Kč/m3). Úsporu paliva umožňuje výrazně vyšší účinnost nových kotlů (viz foto) a nižší ztráty v rozvodu tepla," shrnul Martin Procházka, vedoucí společnosti SATE, s. r. o., Hulín, jež zajišťuje teplo a teplou vodu odběratelům. "Jednou z předností této varianty bylo plánované snížení spotřeby nově připojených domů z důvodu decentralizace výroby teplé užitkové vody. Ta se ohřívá přímo v domech, eliminují se tak ztráty na trase. Zároveň díky kvalitní regulaci nebude docházet k přetápění jednotlivých domů. Konkurenční varianty nevykazovaly dostatečnou míru úspor paliva a negarantovaly výhodnější cenu paliva."

Žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) už nic nestálo v cestě. Navíc podmínky fondu připouštěly možnost získat podporu až 30 % a půjčku za velmi výhodných podmínek. Zahájení investiční akce se sice předpokládalo v letošním roce, ovšem kvůli problémům na přelomu let 2002 a 2003 na sídlišti Sadová se o rok urychlilo.

Rekonstrukce centrálního zásobování tepla stojí zhruba 22 mil. Kč (7 mil. Kč je státní dotace, zbytek úvěr s minimálním úrokem).

I přesto občany zajímalo, zda a kolik budou muset jako koneční odběratelé tepla a teplé vody na obnovu soustavy při vynaložených nákladech připlatit. "Projekt byl založen na tom, že jednotlivé domácnosti si minimálně zachovají stávající výši ročních nákladů," ujišťoval je už tehdy Martin Procházka ze společnosti SATE. To znamená, že případné zvýšení jednotkové ceny bude kompenzováno úsporami tepla v systému. Dá se tedy říct, že investice bude zaplacena z úspor. Jedinou výjimkou může být pouze změna ceny plynu, případně elektrické energie.

Snahou všech, kteří se podíleli na rekonstrukci CZT, bylo zprovoznit systém v co nejkratším čase. Pokud by bylo nutné začít vytápět byty před jejím dokončením, společnost byla připravena domy zásobovat teplem ze stávající kotelny na Sadové. "Proč jste nezačali dříve?" ptali se lidé. "O poskytnutí finančních prostředků rozhodl SFŽP až v červnu 2004 a stavební povolení nabylo právní moci 18. srpna 2004. Nebylo možné zahájit stavbu v termínu, který jsme si na začátku roku představovali," vysvětloval Zdeněk Váňa.

Obavy z příchodu zimy se naštěstí nenaplnily. Moderní kotelna procházela náročným zkušebním provozem a letos v srpnu byla kolaudace. Kotelna "běžela" již na jaře více než na stoprocentní výkon. Zatím má za sebou pouze část topné sezóny, která už však ukázala, že nejen výkon kotelny, ale i jednotlivých domovních stanic je dostačující. A také v žádném z vytápěných objektů se nevyskytly problémy.

Učinit konkrétní závěry je zatím předčasné. "Každý nový poznatek jsme analyzovali a podle výsledků zapracovali do systému regulace. Účinnost soustavy se začátkem letošního léta pohybovala těsně pod hranicí devadesáti procent. Samotný projekt rekonstrukce počítá s úsporou energie minimálně 20 %, zaručuje také návratnost celé investice. Skutečná čísla o úsporách budou však známá až po ukončení celého vytápěcího období," konstatoval Martin Procházka.

AUTOR: Alžběta Škarpichová
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí