zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

21.09.2005
Obecné
Co dnes projedná vláda
Výběr z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, která se koná ve středu 21. září 2005 v 19.30 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E. Beneše 4

4.  Návrh zákona, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
č.j. 880/05 - bod 4 schůze vlády 7.9.2005
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
 
15. Návrh na financování mandatorních výdajů v lesním hospodářství v roce 2005
č.j. 1457/05 - předběžně rozesláno dne: 14.09.2005
Předkládá: ministr zemědělství
 
Bez rozpravy:

23. Návrh na obeslání 33. zasedání Generální konference UNESCO (Paříž, 3. – 21. října 2005)
č.j. 1463/05 - materiál připojen
Předkládá: ministr zahraničních věcí

24. Návrh na obeslání 2. zasedání Konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
č.j. 1458/05 - předběžně rozesláno dne: 14.09.2005
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
 
27. Návrh na provádění úhrad příspěvků České republiky do Cartagenského proto-kolu a informace o průběhu a výsledcích osmého zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti, sloužící jako druhé Zasedání smluvních stran Cartagenského protokolu (Montreal, Kanada, 30. května - 3. června 2005)
č.j. 1437/05 - předběžně rozesláno dne: 13.09.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

28. Návrh na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 29. dubna 2002 č. 446 ke jmenování členů meziresortní komise a členů komise pro posuzování a hodnocení nabídek k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji
č.j. 1348/05 - bod 29 schůze vlády 31.8.2005
Předkládá: ministr pro místní rozvoj
 
30. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy, ze zákazu vjíždět a setrvávat motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace na celém území CHKO
č.j. 1441/05 - předběžně rozesláno dne: 13.09.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

31. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 16 odst. 1 písm. l) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, z ochranných podmínek Krkonošského národního parku, pro použití chemických prostředků při zimní údržbě silnic
č.j. 1442/05 - předběžně rozesláno dne: 13.09.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

32. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Beskydy pro vjezd motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace na celém území CHKO
č.j. 1443/05 - předběžně rozesláno dne: 13.09.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

33. Povolení výjimky ze základních ochran-ných podmínek Chráněné krajinné oblasti Poodří
č.j. 1444/05 - předběžně rozesláno dne: 13.09.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

34. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, 26 odst. 1 písm. c) a § 26 písm. odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci akce "Odbahnění a oprava technických objektů rybníka Pobočný" v CHKO Žďárské vrchy
č.j. 1445/05 - předběžně rozesláno dne: 13.09.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

35. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, z ochranných podmínek CHKO Jizerské hory pro používání chemických prostředků při zimní údržbě komunikací
č.j. 1446/05 - předběžně rozesláno dne: 13.09.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

36. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Národního parku Šumava ze zákazu vjíždět a setrvávat motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace na celém území NP
č.j. 1447/05 - předběžně rozesláno dne: 13.09.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

37. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Národního parku Šumava ze zákazu vjíždět a setrvávat motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace na celém území NP
č.j. 1448/05 - předběžně rozesláno dne: 13.09.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

38. Přírodní rezervace (PR) Kanada v k.ú. Kněžpole - výjimka pro Bc. J. Štěpána z PF UP Olomouc pro manipulaci, sběr jedinců a jejich larválních stadií řádu Vážky v rámci diplomové práce
č.j. 1449/05 - předběžně rozesláno dne: 13.09.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

39. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek NP Šumava pro Obec Modrava za účelem organizace tradičního česko-bavorského setkání a přepravy účastníků do lokality Březník na území NP Šumava
č.j. 1450/05 - předběžně rozesláno dne: 13.09.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

40. CHKO Litovelské Pomoraví - povolení sběru rostlin v Přírodní rezervaci (PR) Litovelské luhy a vstupu mimo cesty a sběru rostlin v Národní přírodní rezervaci (NPR) Vrapač v rámci diplomové práce pro studentku UP v Olomouci Kateřinu Bílkovou
č.j. 1451/05 - předběžně rozesláno dne: 13.09.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

41. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 2 písm. a) a § 29 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek I. zóny odstupňované ochrany přírody CHKO Broumovsko a Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály, pro akci "Rekonstrukce horolezec-kého srubu" na p.č. 444/8 v k.ú. Teplice nad Metují
č.j. 1452/05 - předběžně rozesláno dne: 14.09.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí