zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Za korunu vloženou do úspor koruny tři

07.10.2005
Obecné
Za korunu vloženou do úspor koruny tři
Každoročně vyhlašuje vláda svým usnesením meziresortní Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů, který implementuje Česká energetická agentura (ČEA).

Jejímu řediteli Ing. Josefu Bubeníkovi jsme položili několik otázek.

Má ČEA letos na Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných (dále jen státní program) více peněz než loni?

Pro podporu projektů je zhruba stejná částka jako v roce 2004, tj. 100 mil. Kč, z toho 70 mil. Kč na investiční akce, 30 mil. Kč na akce neinvestiční. Mezi investiční akce patří využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie (biomasa, sluneční kolektory, větrná energie i fotovoltaika, malé vodní elektrárny atd.) a snižování energetické náročnosti.

Kolik žadatelů bylo loni a kolik letos?

Zhruba stejně, jen jejich struktura se mění. Někdy máme více zájemců z oblasti obnovitelných zdrojů, někdy z oblasti úspor. I když o úspory mají zájem hlavně obce, dnes je to čím dál více bytových družstev. Konkrétní údaje dokládá tabulka.

Co připravujete pro příští rok?

Kdo se nám letos přihlásil s konkrétním projektem, byl zařazen a prošel výběrovou komisí. Od roku 2006 chceme sami vyhlašovat konkrétní témata, která by se zpracovala v rámci státního programu. V současné době připravujeme návrh státního programu pro rok 2006, který musíme do 30. září prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) předložit vládě. Předpokládáme, že vláda program schválí do konce listopadu, to znamená, že by měl být uveřejněn začátkem prosince.

Jak se daří využívat peníze ze strukturálních fondů?

Loni se ČEA stala jednou z implementačních agentur v rámci strukturálních fondů. Jde o Operační program Průmysl a podnikání (OPPP), který se zaměřuje na malé a střední podniky do 250 zaměstnanců. Ministerstvo průmyslu a obchodu má celkem 11 programů a ČEA z toho zajišťuje dva - obnovitelné zdroje a úspory energie. To je důvod, proč se dotace na tyto dva programy ve státním programu nenavýšily. I v příštím roce chceme dotační tituly ve státním programu snižovat a převádět je pod operační program. Výhoda je v tom, že za každý vložený milión korun získáme z EU tři milióny. To znamená, že za milión ze státního rozpočtu pro konkrétního žadatele máme celkem milióny čtyři.

Kdo může o tyto dotace požádat a jaké musí splnit podmínky?

Žadatel nesmí mít dluhy na zdravotním a sociálním pojištění. Investiční prostředky musí mít k dispozici předem. Jakým způsobem si je obstará - jestli úvěrem nebo jinou výpůjčkou - záleží na něm. Žádost se podává regionálnímu pracovišti CzechInvestu v kraji, které žádost zkontroluje a když neobsahuje všechny náležitosti, vrátí ji žadateli k doplnění. Pak ji převezme, zaregistruje a pošle nám. My ji posoudíme po stránce odborné a předložíme hodnotitelské komisi. Hodnotitelská komise pro tyto dva programy je dvanáctičlenná a komisaři se losují, takže nikdo předem neví, kdo v ní bude. U velkého projektu rozděleného na provozní soubory je možné platit etapově. Když se například bude stavět nový jez a nová vodní elektrárna, vezme se jez včetně stavební části jako jeden soubor a technologie jako druhý a je možno zaplatit v okamžiku, kdy stavba tohoto souboru skončí.

Jaké procento investice musí do projektu vložit sám žadatel?

V případě operačních programů se pracuje s tzv. uznatelnými náklady. Z uznatelných nákladů obdrží max. 46 %. Jestliže malá vodní elektrárna bude stát 50 mil. Kč, může dostat 23 mil. Kč. Podle našich zkušeností z letošního roku průměrná dotace vychází na 31 až 33 % uznatelných nákladů, maximální je u zvlášť dobrého projektu 38 %. Těch 46 % se dosahuje málokdy, protože nejsou splněny úplně všechny podmínky.

Pokud jde o operační program, je ještě jeden rozdíl. U státního programu žadatel podá žádost, komise ji vyhodnotí a my co nejrychleji vyřizujeme všechny dokumenty, aby v tom samém roce finanční prostředky obdržel, tj. v době realizace projektu. Maximální dotace je v případě státního programu tři milióny korun, v rámci OPPP se podporují projekty od 500 tisíc Kč uznatelných nákladů do 30 mil. Kč a finanční prostředky dostane žadatel až po ukončení projektu.

Dokdy musí zájemce žádost poslat?

U státního programu je základní uzávěrka žádostí 31. ledna, u OPPP může zájemce zasílat žádosti průběžně.

Kdy se žadatel dozví, že uspěl?

U státního programu se to dozví hned potom, co skončí práci hodnotitelská komise, a dopis dostane nejpozději do měsíce. To proto, že když poprvé žádost posílá, nevyžadujeme některá potvrzení, například z finančního úřadu, chceme jen čestné prohlášení. V momentě, kdy dostane přidělenu dotaci, tak než vše "zúřadujeme", musí poslat výpisy z finančního úřadu a že nemá dluhy vůči státu atd. U OPPP by měl vyrozumění dostat nejpozději do 90 dnů poté, co podal žádost.

Na koho se může obrátit o radu?

Existují pokyny pro žadatele o podporu z OPPP, které jsou na www.mpo.cz. Ten, kdo má zájem o dotaci ze strukturálních fondů EU, by se měl podívat na pokyny na www. ceacr.cz, případně zavolat na bezplatnou linku 800 800 777, která je propojena mezi CzechInvestem, CzechTradem a ČEA, kde mu poradí, jak žádost připravit.


AUTOR: Karel ŽÍTEK


Rozdělení dotací v rámci státního programu

Podprogram Počet Počet Počet Celková

žádostí vyřazených podpořených výše

celkem k 31. 7. 2005 podpory

I.1.1. Územní energetické koncepce 3 1 2 510 000

I.1.3. Akční plány 3 0 2 435 000

I.2. Energetické audity 264 25 41 1 509 000

II. Výrobní a rozvodná zařízení 35 7 21 31 420 000

III. Užití energie 104 12 35 33 205 000

IV.1. Krajské energetické agentury 4 0 3 1 090 000

IV.2. Energetická konzultační a informační střediska 48 0 44 5 275 800

IV.3. Vzdělávání a propagace 105 9 53 4 421 000

IV.4. Zpracování produktů 77 5 27 6 330 000

Celkem 643 59 228 84 195 800

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí