zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologové se rozhodli ukázat, že ekonomický rozvoj a ochrana přírody mohou jít ruku v ruce

26.09.2005
Obecné
Ekologové se rozhodli ukázat, že ekonomický rozvoj a ochrana přírody mohou jít ruku v ruce

JARKÓW (PL) – Environmentálně zaměřené nevládní organizace se rozhodly zbořit mýtus a známý společenský stereotyp, že ekonomický růst regionů a rozvoj pracovních příležitostí je v rozporu s ochranou životního prostředí. Skutečnost, že přírodní hodnoty lze chránit a přitom rozvíjet ekonomiku, budou ekologové demonstrovat prostřednictvím projektu „Příroda dává práci“. Na jeho realizaci se včera v polském Jarkowě dohodly Arnika, Partnerství o.p.s a polské organizace Eko-Unia a Dolnoslezská nadace ekorozvoje (DFE) (1). Během osmiměsíční informační kampaně chtějí tyto organizace hledat cesty, jak pomoci obyvatelům venkova spojit ochranu přírody a ekonomický rozvoj.

 

„Eko- a agroturistika, ekozemědělství, podpora lokálních produktů – to jsou některé z prvků, na kterých lze založit úspěšnou strategii rozvoje venkovských oblastí se zachovalou přírodou,“ říká koordinátor projektu, Radek Gawlik z organizace Eko-Unia. „V zemích evropské unie lze najít řadu dobrých příkladů, jak na to. Tyto příklady chceme podrobně zdokumentovat a představit polským a českým obyvatelům venkova,“ vysvětluje Gawlik.

 

„Zaměříme se zvláště na místní partnerské skupiny, které působí v rámci iniciativy LEADER (2),“ uvádí Tomáš Růžička z Partnerství o.p.s. „V rámci projektu jsme již zahájili sérii seminářů a diskusních setkání, na kterých starostové, zemědělci a představitelé dalších dotčených zájmových skupin diskutovali o tom, jak by si představovali podporu venkova v rámci nového fondu Evropské unie – Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Výsledky těchto diskusí představíme v českém Senátu na semináři, který se bude konat 10. října 2005,“ dodává Růžička.

 

„Řadu dobrých příkladů rozvoje šetrného k přírodě lze nalézt na územích evropské soustavy Natura 2000,“ říká Krzystof Smolnicki z DFE. „Jestliže příroda dává práci, Natura 2000 zvyšuje procenta ze zisku,“ dodává.

 

„Obsahem projektu jsou případové studie z členských zemí EU, studijní cesty místních skupin iniciativy LEADER z ČR a z Polska do lokalit, které jsou námětem těchto studií, semináře, diskusní setkání, publikace a další aktivity, např. natočení dokumentárního film o  vybraných oblastech a příprava a výroba informačních tabulí pro cyklistické stezky na Moravě,“ přibližuje plánované aktivity Vlastimil Karlík ze sdružení Arnika.

 

Projekt, který podpořila Evropská komise v rámci programu PRINCE, bude probíhat do dubna následujícího roku.

 

Přílohy:

 

(1)   Eko-Unia je nevládní organizace, zaměřená na podporu trvale udržitelného rozvoje v Polsku a Evropě, která vznikla v roce 1994. Kromě jiných nevládních organizací spolupracuje s venkovskými komunitami, orgány státní správy a samosprávy, polskou Akademií věd apod. Má za sebou řadu celonárodních informačních kampaní na témata související s Evropskou unií – s referendem o vstupu Polska do EU, s politikou EU v oblasti rozvoje venkova a ochrany životního prostředí. V rámci projektu je hlavním koordinátorem aktivit a dále má na starosti finanční řízení projektu, natáčení filmu a televizního klipu, provoz informačního střediska a vydávání některých publikací.

 

Dolnoslezská nadace ekorozvoje (DFE) podporuje trvale udržitelný rozvoj v Polsku a zejména v regionu dolního Slezska. Hlavní oblastí její činnosti je podpora rozvoje venkova, zvláště oblastí s významnými přírodními hodnotami. Podporuje realizaci konkrétních projektů zejména v údolí řek Odry a Baryczy. Námětem těchto projektů je mimo jiné vytváření ucelených turistických produktů a systému cyklistických stezek, podpora lokálních výrobků a příprava pilotních plánů péče o území Natury 2000. Spolupracuje také s několika místními akčními skupinami iniciativy LEADER . V rámci projektu zodpovídá za část studijních cest a případových studií, organizaci seminářů v Polsku a přípravu brožury o využití fondů EU.

 

Sdružení Arnika koordinuje aktivity v České republice a zodpovídá za část případových studií a studijních cest, podílí se na výrobě filmu a brožury a zajišťuje překlady a tlumočení. O činnosti sdružení lze najít více informací na stránkách www.arnika.org.

 

Partnerství o.p.s. tradičně spolupracuje s obcemi, zemědělci a podnikateli ve venkovských oblastech. Předmětem jejího zájmu jsou mimo jiné i tzv. Greenways – turistické stezky oblastmi s cennou přírodou, které respektují veškeré požadavky ochrany přírody a životního prostředí. V rámci projektu zodpovídá za semináře v ČR, jednu případovou studii a studijní cestu a  výrobu informačních tabulí o lokalitách Natury 2000, kterými prochází síť stezek Greenways v České republice.

 

(2)   Program LEADER je program EU zaměřený na podporu rozvoje venkovských oblastí. Jeho velkou výhodou je to, že podporuje realizaci strategií rozvoje, připravených tzv. místními akčními skupinami, tedy samotnými obyvateli venkova. V ČR byl dosud vznik místních akčních skupin LEADER, příprava strategií i realizace některých konkrétních projektů  podporován z operačního programu Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství, od roku 2007 však bude možno čerpat přímo z finační programu LEADER .

 

(3)   Kontakty na spolupracující organizace:

 

Partnerstvi o.ps.

Panska 7 , 602 00 Brno, Czech Republic
Kontakty:

Tomáš Růžička

Fax: 420-542 422 777,

Tel.: 420-542 422 771
e-mail: tomas.ruzicka@ecn.cz Chlumova 17

 

Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju

Białoskórnicza 26, Wroclaw

Krzystof Smolnicky - predseda

Tel..: 48-71 343 0849

FaE-mail address: ksmolnicki@eko.org.pl

Internet site: www.eko.wroc.pl

 

Eko-Unia

Bialoskórnicza 26, 50-134 Wroclaw, Poland

Telephone: 48 71 344 2264

Fax: 48 71 344 2264

E-mail address: rgawlik@eko.wroc.pl

Internet site: www.eko.org.pl

Responsible person: Radoslaw Gawlik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí