zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Konference Odpady a podniky jde do nových oblastí

29.09.2005
Odpady
Konference Odpady a podniky jde do nových oblastí
Třetí ročník konference Odpady a podniky bude také letos hledat průřezová témata.

Prvním z nich bude implementace zákona o integrované prevenci a její dopady do praxe.
S prezentací problematiky integrovaného registru znečišťování, centrální ohlašovny a integrované prevence vystoupí Ing. Bc. Jan Maršák, vedoucí oddělení IPPC na Ministerstvu životního prostředí.
Ing. Jan Gemrich z Výzkumného ústavu maltovin a Ing. Petr Honskus (SPF Group, v.o.s.) budou hovořit o svých zkušenostech a o problémech, s nimiž se setkali při řešení projektů integrované prevence.
MUDr. Miroslav Šuta seznámí účastníky s problematikou nové chemické legislativy REACH: východiska, implementace, dopady do praxe. Na závěr prvního tématu bude zástupce Svazu průmyslu a dopravy referovat o iniciativě Svazu na změnu ekologické legislativy tak, aby vytvořila příznivější podnikatelské prostředí.


Druhý blok konference se bude věnovat Plánům odpadového hospodářství velkých původců, zejména jejich praktickým aspektům. Zástupci krajských úřadů seznámí se svými zkušenostmi z práce nad POH původců, které by v listopadu už vesměs měly být hotovy.
Ing. Kvítek ze společnosti Inisoft se bude věnovat spíše problematickým bodům přípravy metodického pokynu pro POH.
V závěrečném bloku, zaměřeném na "servisní služby" v odpadovém hospodářství, bude mít přednášku Ing. Jiřina Vyštejnová (Envifinance, s.r.o.) o možnostech financování projektů pro odpadové hospodářství.
Na konferenci bude rovněž prezentován systém certifikace firem v OH, jak ho připravuje AOS Eko-kom, a.s., s cílem podpořit zvyšování kvality odpadářských služeb pro své klienty.
Loňský druhý ročník konference se setkal s velmi příznivým ohlasem. Doufám, že to bude u tohoto ročníku podobné a setkáme se v hojném počtu počátkem listopadu v Praze.

J a rmi l a   Š ť a s t n á
š é f r e d a k t o r k a   č a s o p i s u   O d p a d y

více informací naleznete na www.ihned.cz/odpadovedny,

Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí