zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Na čistotu jsou také jiná řešení než chemie

05.10.2005
Chemické látky
Na čistotu jsou také jiná řešení než chemie
Péče o trávník, zahradní jezírko, ale také o odpadní jímku či kompost, to všechno jsou oblasti, kde se mohou uplatnit biologická řešení. Pro okolní prostředí jsou navíc většinou šetrnější než převažující chemické postupy.
AUTOR: Přemysl Souček
AUTOR-WEB: www.ihned.cz
Bakterie se na Zemi vyskytují všude a právě z toho vychází technologie biopreparátů. Spočívá v tom, že vybraným nepatogenním (zdraví neškodným) bakteriím dodává ochrannou a výživnou schránku, díky níž snadněji přežijí v nepříznivých podmínkách. Tato schránka umožňuje, aby kmeny potřebných mikroorganismů mohly v daném prostředí přežít tak dlouho, než je dokáží přizpůsobit svým potřebám. Jakmile se toxické prostředí, třeba v odpadní jímce, začne měnit činností biopreparátu, omezí nebo zcela zmizí dosavadní nepříjemné jevy. V praxi to znamená, že zmíněná jímka, která donedávna nepříjemně zapáchala a navíc ji bylo nutné často vyvážet, přestane páchnout a interval mezi vyvážením se výrazně prodlouží. Působení biopreparátů totiž směřuje k navození přirozené rovnováhy v daném systému.

Jímka
V jímkách, žumpách a podobných zařízeních se hromadí tuky, odpadní vody a samozřejmě fekálie, v případě větších nádrží (například obecní čisticí systémy) to mohou být také kaly z domovních čistíren i další odpadní produkty. Ty se zde shromažďují převážně bez přístupu vzduchu, tedy v anaerobních podmínkách.
Biopreparáty zde mohou významně přispět k potlačení zápachů obtěžující okolí. Kromě toho se však postarají o zlepšení celkového prostředí ve zmíněných nádržích. Tím sníží jejich škodlivost a hygienickou závadnost. Na rozdíl od chemických přípravků však působí dlouhodobě.
Při použití chemických výrobků například zápach zmizí proto, že přípravek zničí veškeré mikroorganismy, jež jej způsobovaly. Biopreparát naopak způsobí růst kultur, jež zápach přirozeně potlačí.


Jezírko nebo bazén
Zahradní jezírka, jež mnohdy fungují nejen jako okrasa, ale i jako rodinné koupaliště, vyžadují pravidelnou péči. To samé platí o stále rozšířenějších bazénech. Aby voda v nich zůstala čistá a bylo možné je používat i ke koupání, používají se chemické přípravky, které nečistoty navážou, klesnou ke dnu a posléze se odstraní.
Zejména v bazénech tak vzniká "mrtvá voda", bez živých organismů. U jezírek, v nichž jsou rostliny, případně i ryby, je sice situace složitější, ale chemické přípravky i zde mnohdy vodu vyčistí za cenu narušení rovnováhy jiným směrem. Biopreparáty naopak slouží k navození přirozeného přírodního prostředí. Kromě toho je možné je používat i na velkých vodních plochách, jako jsou koupaliště.
Biopreparáty nadbytečné živiny ve vodní nádrži nelikvidují, ale rovnoměrně je spotřebovávají.
"Základem biopreparátů pro čištění vody jsou nezávadné kmeny bakterií jako například Pseudomonas nebo Nitrobacter, které odstraňují především nadbytečné živiny pro nežádoucí organismy. Přímo v přírodě se totiž podílejí svými metabolickými procesy na přirozeném koloběhu makrobiogenních prvků a udržují je v optimálním množství," vysvětluje Ondřej Mráz z firmy G-servis Praha, která se biopreparáty zabývá.

Trávník
I při údržbě trávníků je možné úspěšně nasadit biopreparáty. Na rozdíl od chemických hnojiv nemají vedlejší negativní účinky a přispívají k celkovému vylepšení nejen trávníku, ale i půdy, na níž tráva roste. Dodáváním mikroorganismů totiž dochází k přirozenému uvolňování pro rostliny obtížně dostupných živin vázaných v půdě i ke stabilizaci půdní organické hmoty. Díky tomu se zároveň omezuje eroze půdy a vyplavování živin z ní.
Například bakterie rodu Pseudomonas působí především v okolí kořenů a rozkládají hlavně uhlovodíky a cukry. Zároveň produkují antibiotika potlačující růst plísní a navíc ještě produkují molekuly schopné vázat železo, čímž zbavují živné látky choroboplodných zárodků. Bakterie Azospirillum brazilense zase snižuje celkové množství dusičnanů v půdě a podzemních vodách. Přeměňuje dusičnany do forem, jež jsou trávou lépe zužitkovatelné.
Biopreparáty lze například úspěšně nasadit na trávníky napadené například plísní sněžnou, paluškou travní, kornatkou či hlenkou. Pokud je bakterie nezničí vlastní produkcí antibiotik, pak na plísních parazitují, a tím je likvidují také.
Bakterie mohou také pomáhat v tažení proti mechům, objevujícím se především na trávnících ve stinných polohách při současném větším množství vody. Zde je ovšem nejdřív potřeba pozemek odvodnit, dodat mu potřebné živiny a teprve potom mohou nastoupit biopreoparáty.

Kompost
Biopreparáty v kompostu dokáží suplovat přirozenou pestrost, jež mu v současnosti ve většině případů chybí. V satelitních městečkách i v rekreačních koloniích, stejně jako na mnoha chalupách, se používají kompostéry a do nich se sype prakticky jen tráva. Zbytky potravin ani fekálie se již v kompostérech z pochopitelných důvodů neobjevují. Výjimečně odhozená slupka od banánu původní pestrost obsahu nenahradí. Přitom právě rozmanitost rozkládajících se zbytků zaručovala vznik kvalitního kompostu a přispívala také k celkové rychlosti kompostování.
"Biologické ošetření kompostu zajistí aktivaci a urychlení biologických procesů, sníží nároky na pestrost a podíl různých druhů odpadů a sníží také toxicitu a potlačí rozvoj nežádoucích druhů bakterií a plísní," vysvětluje Ondřej Mráz z firmy G-servis Praha.
"Tyto preparáty účinně působí jak při procesu tlení i hnití, kde zajišťují rychlé a kvalitní zrání kompostu, tak též prodlužují takzvanou úživnost vzniklého substrátu při jeho využívaní na zahradě," dodává Mráz.


Nejsou samospásné
Nasazením biologických přípravků, jejichž cena se obvykle pohybuje okolo sta korun (samozřejmě v závislosti na velikosti balení), ovšem péče o jímky, komposty, jezírka nebo trávníky nekončí. Je samozřejmě potřeba používat i další běžné postupy ošetření. Může se také stát, že budete v některých případech muset opět sáhnout po chemických prostředcích.
V takovém případě je velmi pravděpodobné, že jde o závažnější porušení rovnováhy, která bude vyžadovat řešení na vyšší úrovni, než jakou můžete zajistit svými silami. Pak je na místě obrátit se na specializované firmy a samozřejmě počítat s vyššími finančními náklady.
Pokud po aplikaci biopreparátů znovu použijete opravdu silné chemické přípravky, typu louhů či kyselin (ty běžné, doma používané zásadně neuškodí), počítejte s tím, že bakteriální kultury tím doznají značné úhony z hlediska jejich dlouhodobé účinnosti.
Budete se potom muset rozhodnout, zda se opět vrátíte k biologickému řešení, nebo zůstanete u chemických prostředků. Při těchto úvahách je vhodné brát zřetel nejen na finanční náročnost, ale i na možné dopady na životní prostředí. Možné negativní účinky chemických přípravků se ve většině popsaných případů nejsnadněji projeví na kvalitě vodních zdrojů. Ať již toho vašeho nebo sousedova.


Častým problémem zahradních jezírek a dalších uzavřených jakoby přirozených vodních ploch bývají dusičnany. Na jejich zvýšeném množství, které způsobuje zabarvení vody i výskyt škodlivých mikroorganismů, se podílí celá řada příčin. Biopreparáty nabízejí řešení v souladu s přírodními principy, založené na dosažení rovnováhy všech zastoupených organismů. Chemické přípravky obvykle představují podstatně necitlivější zásah do daného mikrosystému.
Vodní zdroj ošetřený biopreparáty můžete používat jako užitkovou vodu. Cesta k jejímu schválení pro pití by zatím byla příliš komplikovaná.
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí