zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nejhorší jsou automobily

06.10.2005
Ovzduší
Nejhorší jsou automobily
Tři měsíce před koncem roku je jisté, že Praha, Ostrava, Znojmo, Uherské Hradiště a další města nesplní letošní přísné evropské předpisy o ochraně ovzduší.
Letos poprvé platí, že v evropských městech může průměrná denní koncentrace drobných, pouhým okem neviditelných částic prachu překročit povolený limit maximálně pětatřicetkrát. Na téměř polovině z 85 automatických stanic Českého hydrometeorologického ústavu byl ovšem tento limit už překročen na počátku října. A to i několikanásobně: třeba na Ostravsku více než stokrát, v Ústí nad Labem pětasedmdesátkrát a v Kladně-Švermově sedmdesátkrát.
"Hlavním zdrojem znečištění je automobilová doprava, na Ostravsku se k tomu přidává ještě těžký průmysl," konstatuje náměstek hydrometeorologického ústavu Jaroslav Šantroch.
Až dnes dostane vláda na stůl aktuální Zprávu o stavu životního prostředí, bude v ní automobilismus také hrát jednu z klíčových rolí. "Nejzávažnějším problémem životního prostředí se stává doprava," konstatuje Ministerstvo životního prostředí, které zprávu každoročně připravuje.
Ačkoli se údaje ve zprávě týkají loňského roku, i tak dokument varuje, že "oblasti, kde koncentrace prachu menšího než deset mikrometrů překračují imisní limity, představují 3,5 procenta území republiky, na kterém žije 34 procent populace".

Statisíce mrtvých
Kvůli nesplnění ekologických limitů může Evropská komise začít s Českou republikou řízení za porušení evropských norem. Česko ovšem nebude samo, limity porušují i rakouská či německá města, například Mnichov a Stuttgart, což přimělo některé občany k podání žalob na své radnice a vlády.
Německý deník Süddeutsche Zeitung před časem napsal, že zplodiny z automobilů a škodliviny z továren a zemědělství každý rok zaviní smrt 310 tisíc Evropanů a že jemný prach v ovzduší snižuje délku života o devět měsíců.
Studie Evropské unie přitom mezi nejvíce postižené oblasti zahrnula i země střední Evropy. "Neviditelný" prach je nebezpečnější než hrubé částice, protože proniká hluboko do dýchacího ústrojí a vyvolává záněty. Na částice prachu se vážou i další škodliviny včetně těžkých kovů či karcinogenů.
Evropská komise teď připravuje limit pro ještě jemnější prach, jehož částice jsou menší než 2,5 mikrometru a který je ještě nebezpečnější. Jaroslav Šantroch z hydrometeorologického ústavu odhaduje, že i nový limit budou mít některá česká města problém splnit.
"Daně vybírané v odvětví dopravy slouží především k jejímu dalšímu rozvoji. Nejsou tak poskytovány jako příspěvek na zdravotní péči nebo na opatření ke snížení negativních dopadů dopravy," upozorňuje Zpráva o stavu životního prostředí.

O třetinu více prachu
Dokument konstatuje, že mikročástic prachu přibylo ve srovnání s rokem 1990 přibližně o třetinu. "V roce 2004 byly jejich celkové emise 5762 tun, z toho u silniční nákladní dopravy 3514 tun," uvádí zpráva. Do ovzduší se dostává i více oxidu uhličitého a oxidů dusíku. Naopak výrazně poklesly emise olova, které se od roku 2000 nesmějí přidávat do pohonných hmot.
V Česku jezdí v porovnání s rokem 1990 o 58 procent více osobních automobilů. V západní Evropě sice mají domácnosti více v aut, v Česku ovšem jezdí lidé se staršími vozy. Více než polovina aut je starších deseti let, takže vypouštějí i více škodlivin a jsou hlučnější. Dovoz ojetin přitom může zpomalit obnovu vozového parku.

Co říká Zpráva o životním prostředí
O energetice
V roce 2004 bylo vyvezeno zhruba 20 procent elektrické energie do zahraničí. Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů je poměrně nízká (4 procenta hrubé domácí spotřeby). Energetická náročnost hospodářství zůstává v porovnání s vyspělými zeměmi EU vysoká (vyšší o více než 80 procent).
O Odpadech a recyklaci
Celková produkce odpadů meziročně vzrostla o 7,5 procenta. Komunální odpad se nejčastěji vyváží na skládky. Roste ale množství vytříděného odpadu, Česko je jediným z nových členských států EU, který plní požadavky na recyklaci obalů. Celková míra recyklace obalů na obyvatele byla vloni 41,4 kilogramu.
O lesích
České lesy stále patří k nejpostiženějším v Evropě. Lesní půdy jsou stále překyselené (především v severních a severovýchodních Čechách).
O vodních tocích
I přes významné zlepšení od roku 1990 se v republice stále vyskytují menší toky nebo jejich úseky s nejvyšším stupněm znečištění. Dlouhodobým problémem povrchových vod je přebytek živin, které způsobují takzvaný vodní květ.
O emisích
Emise oxidu siřičitého výrazně převyšují průměr patnácti starých zemí EU, a to o 61 procent na kilometr čtvereční území. V mnoha místech jsou překračovány hygienické limity pro mikročástice prachu, rakovinotvorný benzo(a)pyren a přízemní ozón.
Zdroj: MŽP
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí