zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rada EU pro životní prostředí se sejde v Lucemburku

17.10.2005
Obecné
Rada EU pro životní prostředí se sejde v Lucemburku

V pondělí 17. října se v Lucemburku uskuteční řádné zasedání Rady EU pro životní prostředí, kterého se zúčastní delegace ČR vedená náměstkem ministra – ředitelem sekce zahraničních vazeb Tomášem Novotným.

Rada pro životní prostředí projedná řadu témat, k nimž patří například příprava na 11. konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a 1. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu [1], doplněný návrh nové chemické politiky REACH [2], zlepšení tvorby právních předpisů – tematické strategie [3].

V současné době je snahou Evropské unie nalézt rovnováhu mezi ochranou životního prostředí, zdraví a konkurenceschopností. S tím souvisí možnost revize a racionalizace stávající legislativy Evropských společenství. Ministr Ambrozek k tomu dodává: „Je dobré upravit předpisy, které dnes již nejsou aktuální, ale nesmí přitom dojít ke snížení standardů ochrany životního prostředí a zdraví lidí.“

Ministři budou také jednat o snížení dopadů emisí skleníkových plynů z letecké dopravy na změnu klimatu [4] a o Strategii udržitelného rozvoje EU. Evropská komise má v plánu během listopadu 2005 předložit návrh aktualizované Strategie udržitelného rozvoje EU, která by po projednání s členskými státy EU měla být předložena ke schválení na červnovém summitu Evropské rady v roce 2006.

----------------------------------------

[1] 11. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a 1. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu se bude konat v kanadském Montrealu ve dnech 28. listopadu – 9. prosince 2005. Systém obchodování s povolenkami emisí (EU ETS) je významným nástrojem k plnění Kjótského protokolu. Země EU již s obchodováním začaly.

[2] Chemická politika REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) je nový systém nakládání s chemickými látkami. REACH by měl zvýšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí a zjednodušit stávající legislativu tím, že zavede v EU stejný postup pro bezpečné používání všech chemických látek. REACH je v současné době prioritním tématem na úrovni Evropské unie a intenzivně se projednává jak v Radě EU, tak v  Evropském parlamentu. Předsednictví Velké Británie představilo doplněný text návrhu nařízení REACH v září 2005, klíčové hlasování o tomto návrhu by mělo proběhnout v Radě EU v listopadu 2005.

[3] Zlepšení tvorby právních předpisů – tematické strategie  Otázky zkvalitňování legislativy evropského společenství jsou předmětem diskusí, iniciativ a návrhů na řadě jednání v institucích EU. Bezprostředním důvodem pro zařazení tohoto tématu k projednání Radou pro ŽP dne 17. 10. 2005 je příprava sedmi tématických strategií pro oblast ŽP (již byla publikována strategie k ochraně ovzduší, chystají se strategie k nakládání s odpady, využívání přírodních zdrojů, užívání pesticidů, ochraně mořského prostředí, ochraně půdy a životního prostředí urbanizovaných území) Evropskou komisí. Tyto strategie má Rada postupně projednávat. Zpracování souborných tematických strategií vytváří prostor jak pro uplatnění integrovaného přístupu k vytváření politiky společenství v oblasti životního prostředí, tak i zároveň pro uplatnění dosavadních iniciativ společenství ke zkvalitňování legislativy.

[4] Snižování vlivu letectví na změnu klimatu - Emise skleníkových plynů z letecké dopravy představují 3% celkových antropogenních emisí CO2 v EU a mají značně vzrůstající tendenci. Evropská komise se domnívá, že nejvhodnějším způsobem, jak snížit vliv emisí z letecké dopravy na změnu klimatu, je zavedení systému emisního obchodování. Podle předběžných odhadů založených na modelových programech by měl být dopad na cenu jednotlivé letenky maximálně 9 EUR.

Další informace:

Chemická politika REACH - http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/reach.htm

Změny klimatu - http://europa.eu.int/comm/environment/climat/home_en.htm

Informace o 11. konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a 1. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu -  http://unfccc.int/2860.php

 

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí