zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška k elektroodpadu je konečně hotova

26.10.2005
Odpady
Legislativa
Vyhláška k elektroodpadu je konečně hotova
Dlouho očekávaná vyhláška, která měla být hotova již v půlce srpna,  vyšla v září ve Sbírce zákonů.

Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) vyšla v částce 123/2005 Sb. ke dni 15. září 2005, ke stejnému dni nabyla účinnosti.

Dlouho očekávaná vyhláška, která měla být hotova již v půlce srpna, konečně vyšla ve Sbírce zákonů. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství (směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003, o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/108/ES ze dne 8. prosince 2003, kterou se mění směrnice 2002/96/ES, o odpadních elektrických a elektronických zařízeních - OEEZ).

CO STANOVÍ

Vyhláška stanoví seznam výrobků, které spadají do skupin elektrozařízení uvedených v příloze č. 7 zákona, bližší podmínky jednotlivých způsobů plnění povinností výrobců, obsah roční zprávy, bližší podmínky způsobu plnění povinností a zajištění financování pro účely zápisu do Seznamu, způsob označení elektrozařízení uvedených na trh po dni 13. srpna 2005, rozsah a způsob vedení evidence a ohlašování údajů o převzatých elektroodpadech, podrobnosti způsobu provedení zpětného odběru elektrozařízení pocházejících z domácností a další podrobnosti. Především však nastavuje podmínky pro financování nakládání s elektrozařízeními uvedenými na trh po 13. srpnu 2005, i před tímto datem.

Obsahem vyhlášky je definice pojmů, seznam elektrozařízení která náležejí do jednotlivých skupin, bližší podmínky jednotlivých způsobů plnění povinností výrobců, včetně definice individuálního, solidárního nebo kolektivního systému a podmínek způsobu plnění povinností a zajištění financování pro účely zápisu do Seznamu. Vyhláška také definuje obsah roční zprávy o plnění povinností výrobců za uplynulý kalendářní rok a seznam látek a podmínky, za kterých se na výrobce elektrozařízení nevztahuje ustanovení § 37j odst. 3 zákona. Zavádějí se rovněž způsoby označování elektrozařízení.

FINANCOVÁNÍ

V oddílu věnovaném zpracování elektroodpadů jsou uvedeny technické požadavky na jejich skladování - obecně podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb., vyhlášky č. 294/2005 Sb., a tedy nově i podle vyhlášky č. 353/2005 Sb. (viz sloupek vedle). Vyhláška také definuje způsob vedení průběžné evidence a způsob ohlašování elektroodpadů. Významné pro praxi jsou podmínky financování nakládání s elektrozařízeními odcházejícími z domácností uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005 a před tímto datem.

Podle vyhlášky se bude roční zpráva o plnění povinností výrobců za uplynulý kalendářní rok zasílat poprvé za rok 2006. Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů na formuláři uvedeném v příloze č. 8 této vyhlášky se poprvé zasílá příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností za rok 2006.

Provozovatelé kolektivního systému financování nakládání s historickými elektrozařízeními podávají návrhy na zápis nejpozději do dne 12. října 2005. Na výrobce, kteří nejdéle do dne 12. října 2005 plní své povinnosti prostřednictvím provozovatele kolektivního systému, který nebyl do tohoto dne do Seznamu zapsán, se do tohoto dne hledí stejně jako na výrobce, kteří plní své povinnosti prostřednictvím provozovatele kolektivního systému, který do Seznamu ke dni 12. října 2005 zapsán je. Po dni 12. října 2005 již výrobce podle věty první plní své povinnosti prostřednictvím provozovatele kolektivního systému, který je zapsán do Seznamu.

Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí