zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dřevo pro život

20.10.2005
Les
Dřevo pro život
Nadace Dřevo pro život vyhlašuje granty v pěti oblastech:

- Pinocchio: rozvoj úcty ke dřevu - vzdělávací
- Pomoz kousku krajiny, který máš rád: revitalizace, venkov, handicapovaní do přírody. Zachraňte duši dřeva: oprava dřevěných památek, řemeslníci, využití dřeva.
- Dřevěný domov: stavebnictví, výběrová řízení na dřev.stavby, bydlení mladých rodin. - Co víš o dřevě?: osvěta, rozhodování o ochraně přírody, krajiny.

V každé oblasti bude 500.000 Kč, na jeden projekt max. 150.000 Kč, pravděpodobná výše na 1 projekt několik desítek tisíc Kč.
Uzávěrka bude 31.10.2005. Délka trváni projektu zhruba 12 měsíců.
Kontakty k programu
Ing. Jan Řezáč

Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6

Tel. mobil: 724 576 008

e-mail: jan.rezac@drevoprozivot.cz

Finanční prostředky
Prostředky z Programu jsou rozdělovány 2x ročně. Termín aktuální uzávěrky grantového řízení je 30. října 2005

Cíle programu

1.      Rozvoj úcty k přírodě a ke dřevu jako jedinečné obnovitelné, ekologické surovině

2.      Vytváření vzdělávacích modulů o přírodě a dřevě pro mateřské, základní i střední školy, pro pedagogická centra, centra pro mládež, zájmové mládežnické organizace apod.

3.      Rozvoj odborného lesnického a dřevařského školství, vědy a výzkumu.

Hlavní kriteria pro výběr projektů:

*         původnost a inovativnost, modelový charakter projektu (např. i v rámci jednotlivých regionů)

*         naléhavost řešeného problému

*         komplexnost uchopení řešeného problému

*         zacílení projektu na konkrétní skupinu obyvatel

*         připravenost projektu přinést konkrétní a konstruktivní výstupy pro praxi

*         doba využitelnosti výstupů projektu

*         tvůrčí i finanční spoluúčast dalších partnerů - nevládních organizací, místních samospráv, podnikatelů, vládních institucí

Pro školy:

Nadace podporuje diplomové práce, doktorandské práce, projekty přihlášené do odborných soutěží, zpracovávající téma užití dřeva.

Nadace připravuje vyhlášení soutěže o nejlepší učňovský výrobek ze dřeva.

Kdo může být příjemcem grantu (nadačního příspěvku):

*         občanská sdružení

*         obecně prospěšné společnosti

*         účelová zařízení církví

*         nadace a nadační fondy (max. 20 % příspěvku bude využito na správu nadace a min. 80 % bude použito na nadační příspěvky třetím osobám)

*         veřejnoprávní instituce

*         příspěvkové a rozpočtové organizace (předpokládá se, že žadatel vloží do projektu kolem 50 % vlastních finančních prostředků)

*         školy

*         místní samosprávy

*         a další podle statutu

Jaké projekty nejsou podporovány:

*         projekty zaměřené výhradně na investiční výstavbu

*         jednorázové akce bez návaznosti na dlouhodobý program

*         násilné akce

Maximální výše nadačního příspěvku je 150 000 Kč, z toho mzdy včetně zákonných odvodů nejvýše 100 000 Kč. V každém kole je rozdělováno cca 500 000 Kč. Doba realizace projektu by neměla přesáhnout 12 měsíců.

Ke stažení formulář žádosti o nadační příspěvek a návod, jak žádost vyplnit.

U projektů, kde lze předpokládat ekonomickou návratnost, bude Nadace požadovat min. 40 % kofinancování. U projektů, které má v kompetenci orgán státní správy nebo samosprávy, je požadováno 70% kofinancování.

Finanční prostředky podpořeným projektům jsou zpravidla uvolňovány ve třech splátkách rozložených do celé doby realizace projektu. Splátky jsou rozděleny v poměru 1/2, 1/3 a 1/6 schválené částky. První následuje ihned po podepsání smlouvy, druhá v polovině realizace nebo po ukončení jeho ucelené části a po odevzdání a schválení průběžné zprávy. Třetí splátka je uvolněna až po uzavření projektu, odevzdání a schválení závěrečné zprávy.

Formuláře ke stažení:

 Žádost o nadační příspěvek

 Návod k vyplnění žádosti

 Formulář průběžné a závěrečné zprávy

 Vzor finanční zprávy

 Vzor grantové smlouvy

 Formulář výstupů

 

Zdroj: http://www.drevoprozivot.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí