zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krajský úřad a ministerstvo pro místní rozvoj podporují nezákonnou výstavbu

25.10.2005
EIA
Krajský úřad a ministerstvo pro místní rozvoj podporují nezákonnou výstavbu

Krajskému úřadu Středočeského kraje a Ministerstvu pro místní rozvoj se ani za více nežli dva a půl roku nepodařilo prověřit nezákonnosti při schvalování územního plánu a navazujícího územního rozhodnutí na stavbu takzvaného „Obytného parku“ obce Bubovice. O podivných praktikách Krajského úřadu informovala ve svém zpravodajství na základě společných tiskových zpráv našeho sdružení a Správy CHKO Český kras dne 21.12.2004 i ČT 1, televize Prima a několik celostátních deníků. První a jediný úkon v řízení provedl Krajský úřad teprve po dvou letech, v březnu tohoto roku, tím, že si vyžádal od Městského úřadu v Berouně předložení dokumentace. Přitom vyšlo najevo, že řízení vede referentka, která se podílela na schvalování tohoto nezákonného územního plánu ještě na Okresním úřadě v Berouně. Naše sdružení podalo proto ke Krajskému úřadu námitku pro její podjatost. Ačkoli mělo být o této naší námitce dle správního řádu rozhodnuto neprodleně, nejdéle však do měsíce, Krajský úřad ji zcela ignoroval. Proto jsme podali dne 8.6.2005 na Ministerstvo pro místní rozvoj stížnost a žádost o konání v nečinnosti podřízeného úřadu. Ministerstvo pro místní rozvoj na naše podání do dnešního dne také nereagovalo. Naše sdružení proto v této věci podalo dne 16.10.2005 podnět k šetření veřejnému ochránci práv a stížnost ministru pro místní rozvoj a hejtmanovi Krajského úřadu.

 

                Obec Bubovice požádala opakovaně Správu CHKO Český kras o souhlas se změnou návrhu územního plánu pro výstavbu obytného sídliště na hranici CHKO. Správa CHKO opakovaně tento záměr zamítla s tím, že z hlediska zájmů ochrany přírody je v uvedeném místě přijatelná výstavba nejvýše desítky rodinných domků venkovského typu. Obec Bubovice poté provedla změnu návrhu územního plánu v rozporu se stanoviskem Správy CHKO a bez veřejného projednání těchto změn a takto, v rozporu se zákonem, ji předložila ke schválení Okresnímu úřadu Beroun, který tento územní plán potvrdil. Územní plán tak stanovil na hranici CHKO stavbu 55 rodinných domků. Následovalo územní řízení vedené Městským úřadem v Berouně, který o něm v rozporu se zákonem neinformoval ani Správu CHKO Český kras, ani občanská sdružení u něj k řízení přihlášená. Toto nezákonné územní rozhodnutí povoluje na hranici CHKO dokonce i v rozporu s územním plánem již 84 rodinných domků. Následně probíhá řada dílčích správních řízení na inženýrské sítě pro výstavbu. Naše sdružení pro zjevnou nezákonnost podává odvolání proti rozhodnutím, ve věci jsme podali již i žaloby ke správnímu soudu.

 

                Obec Bubovice požádala Pozemkový fond o převod příslušných pozemků z majetku státu do majetku obce. Tyto pozemky získala obec zdarma. Následně tyto pozemky prodává za velmi nízkou cenu společnosti Beko – Taco, s.r.o. Tato společnost pak pozemky prodává komerčně zájemcům o výstavbu. Dle našeho názoru zde dochází k tunelování státního, společného majetku ve prospěch soukromé společnosti. Společnost Beko – Taco, s.r.o. klame zájemce o koupi již názvem projektu „Obytný park Bubovice“, neboť po vytrvalém zahušťování výstavby půjde o řadové nahloučené domky na průměrné ploše pozemku o velikosti 638 m2. Společnost dále slibovala zájemcům možnost výstavby na zasíťovaných pozemcích již od počátku roku 2004. Dodnes neproběhla ani všechna potřebná řízení k výstavbě těchto sítí. Většina pozemků je prodána a odstoupení od smluv má společnost pojištěnou smluvním stornopoplatkem. Vzniká tak široká nátlaková skupina k prosazení nelegální výstavby.

 

                Správa CHKO Český kras podala dne 24.3.2003 ke Krajskému úřadu podnět k mimoodvolacímu přezkoumání územního plánu a územního rozhodnutí. Dopisem ze dne 9.1.2004 potvrdil sekretariát hejtmana, že toto přezkoumání proběhne. Dne 8.6.2004 se k požadavkům na přezkoumání připojilo naše sdružení. Do dnešního dne nebylo ve věci rozhodnuto, a to přes řadu urgencí a stížností jak ze strany Správy CHKO, tak našeho sdružení. Naše sdružení podalo ve věci trestní oznámení Policii v Berouně. Policie, aniž vyslechla námi navržené svědky, oznámení bez uvedení důvodů odložila. Okresní státní zastupitelství její postup potvrdilo. Teprve Krajský státní zástupce na naši stížnost věc vrátil policii v Berouně k novému šetření. Policie však opět nevyslechla námi navržené svědky a opět oznámení bez uvedení důvodů odložila. V současné době jsme podali již druhou stížnost Krajskému státnímu zástupci na postup policie v Berouně.

 

                Přístup státní správy Krajského úřadu Středočeského kraje, Ministerstva pro místní rozvoj, ale i Městského úřadu v Berouně a berounské policie si neumíme vysvětlit jinak, nežli záměrné obstrukce a protahování řízení natolik, aby ve chvíli, kdy budou nuceni vydat příslušná rozhodnutí, byla natolik vysoká rozestavěnost „Obytného parku“, že ji již nebude možno zastavit. Úřady pak konstatují, že sice byl porušen zákon, ale že už se s tím nedá nic dělat.

 

Jan Kutý

předseda občanského sdružení Mallorn

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí