zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zelení prosazují etický kodex politika jako recept proti korupci

27.10.2005
Obecné
Zelení prosazují etický kodex politika jako  recept proti korupci

Praha, 26.října 2005 –  K dodržování  a prosazování etického kodexu zavázala  Strana zelených své volené zástupce  a kandidáty na stranických kandidátkách ve volbách všech úrovní.  Minulou sobotu  schválila Republiková rada zelených etický kodex člena zastupitelstva a přijala odpovídající usnesení.  Důvodem pro přijetí kodexu je prevence korupčního jednání volených politiků na všech úrovních – od místní samosprávy až po výkon mandátu poslance či senátora. 

Podle etického kodexu  jsou  zastupitelé  povinni  jednat transparentně, pravidelně zveřejňovat  své příjmy, soustavně  se chovat  tak, aby se vyloučila možnost střetu veřejného zájmu s jejich  soukromými zájmy. Zastupitel má  odmítat dary, úsluhy, výhody a privilegia, jež jsou mu v souvislosti s postavením zastupitele nabízeny a mohly by ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup. Zastupitel by neměl pobírat odměnu za výkon funkce v řídícím, dozorčím nebo kontrolním orgánu organizace s přímým i nepřímým vlivem obce. Tato funkce by měla být chápána jako práce v rámci výkonu zastupitelského mandátu a příslušná odměna by měla být vyplácena obcí. Schválení etického kodexu člena  zastupitelstva se stalo pro řadu zelených zastupitelů podnětem k tomu, aby se vzdali odměny za působení v dozorčích radách právních subjektů, zřízených obcí, jejíž zájmy zastupitelé hájí.

Umístění kandidáta, ať už člena Strany zelených nebo nezávislého, na kandidátku Strany zelených do obecních zastupitelstev, Poslanecké sněmovny a Senátu parlamentu České republiky je podmíněno podpisem čestného prohlášení o tom, že kandidát se v případě svého zvolení bude etickým kodexem  řídit.

Ve všech zastupitelských sborech, kam byli zvoleni,  jsou  zástupci Strany zelených povinni usilovat o prosazení etického kodexu zastupitele a jeho principů.  Poslanci a senátoři, zvolení za Stranu zelených, budou  prosazovat v Parlamentu přijetí zákona o střetu zájmů pro všechny úrovně veřejné správy. Tento zákon by měl mj. obsahovat povinnost zveřejňovat příjmy krajských a obecních zastupitelů na internetu,  ustanovit neslučitelnost souběhu volených a jmenovaných funkcí a zakázat  poslancům a senátorům  působit v řídících orgánech právnických osob s majetkovou účastí státu. Ústavní činitelé a uvolnění zastupitelé by nesměli vykonávat podnikatelskou nebo jinou samostatně výdělečnou činnost, být členy  řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikatelského subjektu či být výdělečně činní, nejde-li o vědeckou, pedagogickou, publicistickou, uměleckou či sportovní činnost.

„V situaci, kdy jsou zasedání obecních rad neveřejná a kdy neexistuje pořádný zákon o střetu zájmů, je etický kodex jedinou možnou regulací jednání volených politiků,“ uvedl místopředseda Strany zelených a zastupitel za Prahu  4  Petr Štěpánek.

 Kontakty a bližší informace:

Martin Bursík, předseda Strany zelených

mobil 420 603 546 586 

e-mail title=mailto:martin.bursik@zeleni.cz href="mailto:martin.bursik@zeleni.cz">martin.bursik@zeleni.cz

Petr Štěpánek, místopředseda Strany zelených pro zahraničí

mobil 420 608 702 154

e-mail petr.stepanek@zeleni.cz

 

Džamila Stehlíková, místopředsedkyně Strany zelených pro styk s veřejností

mobil 420 606 640 085

e-mail dzamila.stehlikova@zeleni.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí