zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Velké prádlo

04.11.2005
Obecné
Velké prádlo
Vláda projedná návrh na změny  ekologických  zákonů a prováděcích předpisů.
Tlak průmyslového sektoru na změny v  ekologických  zákonech nese plody. Proběhl požadovaný audit  ekologické  legislativy, jehož výstupem je návrh jejích změn. Ty mají odstranit jak část byrokratických postupů, tak normy a limity, které jsou přísnější, než v EU. Po projednání ve vládě zbývá "maličkost": prosadit navrhované změny v Poslanecké sněmovně a kus od kusu je v jednotlivých zákonech novelizovat.

Proti  ekologické  legislativě se letos na jaře veřejně ozvaly průmyslové svazy, vedené Svazem průmyslu a obchodu. Následovala superrychlá aktivita Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), které již v červenci chtělo zařadit na jednání vlády materiál Environmentální, ekonomické a další faktory omezující rozvoj podnikání. Uváděly se v něm návrhy novel šesti zákonů. Ministr Milan Urban tehdy konstatoval, že pokud chceme zachovat nebývalý hospodářský růst, je náprava naprosto nezbytná.

Zmíněný materiál však nebyl připraven ve spolupráci s  Ministerstvem   životního   prostředí  a neměl příliš šancí projít. Pod vedením místopředsedy vlády pro ekonomiku Martina Jahna se ale začalo na  ekologickém  auditu s cílem revize  ekologické  legislativy seriózně pracovat. Expertní skupina, v níž byli i  ekologové  , prozkoumala sedm klíčových  ekologických  zákonů a pokusila se vymezit oblasti, které působí v praxi problémy. Změny v zákonech mají pomoci průmyslu, aniž by se snížila ochrana  životního   prostředí  .

Tento nelehký úkol se zřejmě podařilo alespoň zčásti naplnit, protože se závěry auditu a návrhy na změny souhlasí i  Ministerstvo   životního   prostředí  a  ekologická  hnutí. Nikoli se všemi - expertní komise např. nenašla shodu u zákona o posuzování vlivu staveb na  životní   prostředí  (tzv. EIA), bude se jednat dál.

Nepřehledné a komplikované, nedostatečně provázané, nesrozumitelné, nejednoznačné, administrativně náročné - to jsou obvyklé výtky k  ekologické  legislativě ČR. V mnoha případech prý klade na český průmysl a podnikatele příliš vysoké nároky, aniž by se to však pozitivně odrazilo na  životním   prostředí  . Nejvíce pak průmyslu vadí ta ustanovení, kdy jdou zákony a hlavně pak prováděcí vyhlášky "nad Brusel". I Evropská komise údajně chystá některé zmírňující zásahy, např. v  ochraně   ovzduší  - i tady průmyslová lobby vyvíjí značné tlaky.

Kompromisní návrhy českého  ekologického  auditu se zaměřují na všechny základní  ekologické  zákony v ČR. Práce ovšem nekončí, audit bude probíhat i nadále a příští rok v říjnu se budou jeho výsledky aktualizovat.

Za byrokratické a k  ochraně   životního   prostředí  nevedoucí akty  ekologický  audit pokládá např. posuzování investičních záměrů domácích i zahraničních investorů, které se vleče i několik let. Zjednodušit se má vydávání integrovaného povolení k provozu průmyslových zařízení. Dnes to trvá i déle než půl roku. Podnikatelé nebudou vyplňovat zvláštní formuláře pro  MŽP  a zvláštní pro statistické účely.

Návrhy jsou kompromisní, a tedy všeobecně přijatelné, otázkou však je, zda jimi ve všech bodech i v dalším projednávání zůstanou. Konkrétní návrhy novel totiž budou připravovat další expertní skupiny a může být, že se - až dojde na lámání chleba - tak docela neshodnou. Snahy prosadit buď tvrdší  ekologický  přístup nebo naopak průmyslové zájmy se tedy budou odehrávat až do samého konce projednávání novel. Je tu navíc nebezpečí, že po "otevření" zákona k novelizaci do něj tvůrčí poslanci vnesou i nesystémové či nahodilé změny a bude zase co opravovat.

AUTOR: Milena Geussová
Zdroj: EKONOM

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí