zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Louku na Mariánské skále v Ústí nad Labem devastují náklaďáky z lomu

07.11.2005
Geologie
Louku na Mariánské skále v Ústí nad Labem devastují náklaďáky z lomu

ÚSTÍ NAD LABEM – Louka na Mariánské skále, dříve oblíbený cíl procházek Ústečanů, se v posledních týdnech změnila v nesnesitelné místo. Louku devastuje frekventovaný provoz nákladních automobilů a další těžké mechanizace, která po cestě skrz louku přepravuje materiál z blízkého lomu. Na oblaka prachu a nesnesitelný hluk si stěžují obyvatelé až na sídlišti Dobětice a odeslali proto primátorovi a dalším představitelům města petici. Téměř dvě stovky lidí v ní požadují okamžité zastavení provozu přes louku – zatím bez odpovědi. Sdružení Arnika tvrdí, že provoz nákladních aut je nepovolený a požádalo o pomoc Českou inspekci životního prostředí.

 

 

„Veškerá zeleň podél cesty dávno ztratila svou barvu, tráva a keře jsou šedivé,“ komentuje zoufalou situaci místní obyvatelka a iniciátorka petice za záchranu louky Gabriela Malá (1). „Bydlíme na dohled od louky již pět let, ale stav, kdy přes Mariánskou skálu projede pět nákladních aut během několika minut, jsem ještě nezažila. A to nemluvím o hluku a vrstvách prachu, který musím denně stírat z vnitřních parapetů přímo ve svém bytě,“ dodává paní Malá. Na petici, kterou podepsalo sto osmdesát lidí, zatím nikdo z představitelů města neodpověděl. Občané petici nedávno předali primátorovi města Petru Gandalovičovi a hejtmanovi Ústeckého kraje Jiřímu Šulcovi.

 

Mariánská skála je od roku 1994 registrována jako významný krajinný prvek a spadá proto pod režim zákona o ochraně přírody a krajiny. „Je paradoxní, že hned vedle cesty, kterou denně projíždějí desítky náklaďáků, je umístěna cedule nabádající návštěvníky k šetrnému chování k přírodě,“ říká Kamil Repeš, vedoucí děčínské pobočky Centra pro podporu občanů sdružení Arnika. „Neúměrná doprava znečišťuje široké okolí prachem a vyvolává hlukovou zátěž. V oblasti se navíc vyskytuje celá řada druhů rostlin a živočichů chráněných zákonem, jejichž populace může tento stav poškodit (2),“ doplnil Repeš.

 

Arnika se v minulých dnech pokoušela zajistit nápravu neudržitelné situace prostřednictvím odboru životního prostředí ústeckého magistrátu, avšak zcela neúspěšně. Vedoucí oddělení ochrany přírody Ivana Löbelová sice na místě po několika urgencích provedla šetření, shledala ovšem, že „z pohledu ochrany přírody se neděje nic špatného.“ Löbelová prohlásila: „Cesta, po které jezdí nákladní auta, leží jen na hranici významného krajinného prvku, vysoká frekvence dopravy navíc trvá sotva týden. Mimoto, lom zde byl dávno před tím, než byla Mariánská skála zaregistrována jako významný krajinný prvek. Vše je v pořádku.“

 

Podle svědectví místních lidí přitom náklaďáky ničí přírodu i klidné bydlení už několik týdnů a situace se neustále zhoršuje. Obvodní Báňský úřad v Mostě, který vydával povolení pro provoz lomu Mariánská skála, potvrdil, že doprava na louce vůbec nemá být. „Přístupová cesta k lomu je oficiálně schválena po silnici směrem na Krásné Březno,“ řekl. Ing. Pícha z báňského úřadu.

 

„Jelikož nákladní doprava jezdí mimo povolenou trasu, a navíc v těsném sousedství významného krajinného prvku, domníváme se, že zde dochází k porušování zákona,“ vysvětluje Kamil Repeš z Arniky. „Obrátili jsme se proto na Českou inspekci životního prostředí a požádali ji o prošetření celé situace a zjednání nápravy. Zároveň budeme sledovat, zda a jak se zodpovědní činitelé státu vypořádají s peticí (3) místních obyvatel, kteří požadují ukončení nepovolené činnosti a zastavení devastace přírody,“ uzavřel Repeš.

 

 

Přílohy

 

I. Kontakty:

 

Gabriela Malá, zástupkyně petičního výboru, tel. 604 849 444

 

Ing. Pícha, Obvodní báňský úřad v Mostě, tel. 476 442 417

 

Ivana Löbelová, odbor životního prostředí Magistrátu Ústí nad Labem, tel. 475 241 111

 

 

II. Chráněné druhy vyskytující se v lokalitě Mariánská skála:

 

Oblast významného krajinného prvku Mariánská skála je biotopem řady druhů živočichů a rostlin chráněných zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Na jakoukoliv činnost v takové lokalitě je podle zákona nezbytné zvláštní povolení.

 

Chráněné rostliny: tařice polní, bělozářka liliovitá, hvozdík kartouzek a další.

 

Chránění živočichové: ještěrka obecná, ropucha obecná, výr velký, veverka obecná, mravenci, kavka obecná, kavka lesní a další.

 

 

III. Text Petice o zastavení nákladní dopravy přes Mariánskou skálu

 

Vážený pane hejtmane, vážený pane primátore,

v příloze Vám zasílám petici o zastavení nákladní dopravy přes lokalitu Mariánská skála, kterou provádí společnost DOBET spol. s r.o., KAMENOLOM MARIÁNSKÁ SKÁLA, se sídlem Drážďanská ulice, Ústí nad Labem. Petici podepsalo celkem 181 občanů. Jedná se o lokalitu, jenž je situována v Ústí nad Labem, na rozhraní městských čtvrtí Dobětice a Krásné Březno, Výstupní ulici. Na Mariánské skále, která je jednou z lokalit pro volný pohyb psů v Ústí nad Labem a je častým cílem vycházek nejen pejskařů, ale rodičů s dětmi, školek a dalších občanů města Ústí nad Labem, je v poslední době zvýšený nárůst nákladní dopravy. Lom Mariánská skála je zdrojem prašnosti a narušuje skalní  útvar,  který  je dominantou města a na jehož území se vyskytují  ohrožené  druhy rostlin. Doprava na Mariánské skále je v současnosti vedena obousměrně. Jedna dopravní společnost vozí plné nákladní vozy směrem na Mariánskou skálu a druhá směrem z lomu. Komunikace na Mariánské skále, je v posledních dnech viz. přiložené fotografie hustší, než na jakékoliv jiné stavbě. Zvýšená prašnost doléhá až na hustě obydlené sídliště Dobětice, které je děleno silnicí Výstupní. Mariánská skála byla v roce 1994 zaregistrována jako významný krajinný prvek. Z tohoto důvodu podléhá dle zákona číslo 114/11992 Sb. o ochraně přírody a krajiny zvláštním ochranným opatřením. Z výše zmíněného vyplývá, že nákladní doprava vedená společností DOBET spol. s r.o., KAMENOLOM MARIÁNSKÁ SKÁLA obtěžuje obyvatele silnou prašností, hlučností a ničí významný krajinný prvek. Žádám proto, abyste se zasadil o to, že:

1.         orgány ochrany životního prostředí a hygienická stanice změří zvýšený spad prachu a zjistí jeho dopad na životní prostředí a zdraví obyvatelstva

2.         bude zjednána náprava při informování obyvatelstva o naměřených skutečnostech

3.         bude pozastavena nákladní doprava přes Mariánskou skálu, či bude stávající nevyhovující prašná komunikace nahrazena komunikací bez zdroje prachu

 

Tento dopis považujte za petici ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním.

V Ústí nad Labem, 24. října 2005

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí