zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

09.11.2005
Obecné
Co dnes projedná vláda
Výběr z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, která se koná ve středu 9. listopadu 2005 v 10.00 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E. Beneše 4

5. Návrh zákona o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí
č.j. 1609/05 - předběžně rozesláno dne: 12.10.2005
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí a ministr zdravotnictví
 
14. Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2006
č.j. 1739/05 - předběžně rozesláno dne: 02.11.2005
Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a životního prostředí
 
Bez rozpravy

23. Zajištění organizace mezinárodní konference „EUROPARC 2007“ v Českém Krumlově
č.j. 1742/05 - předběžně rozesláno dne: 02.11.2005
Předkládá: ministr životního prostředí
 
25. Návrh na obeslání osmého zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Nairobi, Keňa, 20.-25. listopadu 2005)
č.j. 1748/05 - předběžně rozesláno dne: 02.11.2005
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
 
29. Ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů zadávacího řízení na dodavatele stavby projektu CCI 2004/CZ/16/C/PE/017 "Olomouc – rekon-strukce a dobudování stokové sítě - II. část"
č.j. 1704/05 - předběžně rozesláno dne: 27.10.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

30. Ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek zadávacího řízení na dodavatele stavby projektu CCI 2004/CZ/16/C/PE/008 "Rozšíření kanali-zace v aglomeraci Beroun"
č.j. 1705/05 - předběžně rozesláno dne: 27.10.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

31. Ustavení dvou hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů zadávacího řízení na dodavatele stavby projektu CCI 2004/CZ/16/C/PE/004 Rekonstrukce úpravny vody a čistírny odpadních vod a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy – podprojekty „Rekonstrukce ÚV Souš“ a „Rekonstrukce a dostavba kanalizace Liberec-Jablonec n.N.“
č.j. 1706/05 - předběžně rozesláno dne: 27.10.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

33. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Poodří za účelem vjezdu motorových vozidel po účelových komunikacích v k.ú. Polanka nad Odrou pro dosažení čerpacích stanic
č.j. 1708/05 - předběžně rozesláno dne: 27.10.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

34. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a), b), d) a h) č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště za účelem úpravy vodního režimu přehrazením odvodňova-cích příkopů
č.j. 1709/05 - předběžně rozesláno dne: 27.10.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

35. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Slavkovský les pro provádění chemického posypu cest při jejich zimní údržbě
č.j. 1710/05 - předběžně rozesláno dne: 27.10.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

36. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Slavkovský les pro provádění chemického posypu cest při jejich zimní údržbě
č.j. 1711/05 - předběžně rozesláno dne: 27.10.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

37. Přírodní rezervace (PR) Kelečský Javorník - souhlas s umístěním mysliveckého zařízení pro uživatele honitby Javorník Eko Agrostav, a.s. Přerov, Tovačov- ská 300
č.j. 1712/05 - předběžně rozesláno dne: 27.10.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

38. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NP a CHKO Šumava v souvislosti se stavební akcí "Stavební úpravy lesní cesty Jezuitská"
č.j. 1713/05 - předběžně rozesláno dne: 27.10.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

39. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. b) a písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy pro povolení vjezdu a setrvávání automobilů mimo silnice a místní komunikace a pro povolení táboření
č.j. 1714/05 - předběžně rozesláno dne: 27.10.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

40. CHKO Kokořínsko - povolení přístavby sociálního zařízení k rekreačnímu domu č.p. 53, osada Kokořínský Důl, na pozemku st. p. 103, k.ú. Kokořín, v Přírodní rezervaci (PR) Kokořínský důl
č.j. 1718/05 - předběžně rozesláno dne: 27.10.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

41. CHKO Křivoklátsko - povolení výcviku Hasičského záchranného sboru Středo-českého kraje v okrajové části Národní přírodní rezervace (NPR) Týřov dne 16. listopadu 2005
č.j. 1729/05 - předběžně rozesláno dne: 01.11.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

Bez rozpravy:

4. Informace o vyhodnocení výsledků imisního monitoringu v roce 2004 a o vyhodnocení činnosti smogového a varovného regulačního systému v České republice v letním období roku 2005
č.j. 1728/05 - předběžně rozesláno dne: 01.11.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí