zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Hyundai by znamenal zlom

14.11.2005
EIA
Hyundai by znamenal zlom
 Hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský rozhodně stojí o korejského investora. Vládní systém investičních pobídek však podle něj potřebuje velkou revizi.

Přijal jste pozvání do Koreje od firmy Hyundai. Co od vás její představitelé chtěli vědět?

Předsedu představenstva Čong Mong-kua zajímá, jak v ČR vnímáme firmu Hyundai, nakolik jsou v našem kraji připravené pozemky, jak by se u nás žilo Korejcům. Zásadní dotaz zněl, kdy mohou začít stavět, co jim dovolují naše zákony. Informovali jsme je, že u nás stejně jako v celé EU platí pravidla pro posuzování vlivu na životní prostředí, a jsou tam lhůty, které nelze zkrátit.

Dali jednoznačně najevo, že chtějí investovat v ČR?

Už jenom to, že šlo o pozvání nejvyššího představitele, jednoznačně znamená, že do závěrečného výběru vstupujeme jako favorit. Bylo nám dáváno najevo, že se blíží rozhodnutí, kde umístí továrnu, jež má vyrábět auta pro celou Evropu. Pokud ČR splní očekávání firmy, investice přijde k nám.

A vy máte stejně jednoznačný zájem?

Určitě ano. Viděli jsme, že technická úroveň automobilky je velmi vysoká. Nejde jí jen o výrobní dělníky, mají velká očekávání od středních a vysokých škol. Pro kraj by to byla zlomová událost. Investice by měla obrovský význam pro celou ČR. To už nejsou auta, na která jsme se před deseti lety dívali trochu skrz prsty. Dnes představují špičku.

Kde by podle vašeho názoru bylo nejlepší místo?

Z majetkového hlediska by nejjednodušší byla Dolní Lutyně, kde pozemky patří státu. Jenže je tam problém s ptačí rezervací. O něm se bude muset jednat v Bruselu a nelze jej vyřešit rychle. Hyundai chce přitom začít co nejdříve. Z mého pohledu je jedno, zda závod bude v Nošovicích, Mošnově či Lutyni. Za investorem přijde 200 dodavatelů a ti by zaplnili mnohé další zóny. Zájem firmy se však soustřeďuje na Nošovice. Továrna má totiž kooperovat s automobilkou sesterské firmy Kia, přičemž Nošovice dělí od Žiliny jen asi 80 kilometrů. Každý kilometr navíc znamená další náklady.

Průmyslová zóna přinese Nošovicím mnohé potíže. Znehodnotí domy, vyžene rekreanty. Jak by se tato negativa dala zmírnit?

Každá věc přináší i nějaké problémy. Snažíme se je řešit v nabídce, kterou bude schvalovat rada kraje, a já bych nerad předbíhal. Ale mohu prohlásit, že pozemky se budou vykupovat korektně a ve větším rozsahu, než je nutné pro továrnu. Zvažujeme i nabídku pro domácnosti, které nemají pozemek, ale výstavba na ně dopadne (jde o kompenzaci ve výši 100 tisíc Kč, pozn. redakce). Samotné Nošovice by jistě něco ztratily, zejména svůj vesnický charakter. Ale zároveň by cosi získaly. Byla by to obrovská podnikatelská šance.

Jenže lidé přijdou o klid. Navíc se bojí o pivovar, který potřebuje čistou vodu.

Moderní automobilka není znečišťující průmysl. V Koreji jsme viděli závod, jehož neuvěřitelně udržované okolí připomíná malý park, uvnitř jsme chodili v bílých rukavicích. Současné objekty zemědělského družstva také nevypadají vábně. Jezdím kolem na chalupu - jsou tam čtyřicet let staré rezavé ploty. Třeba by zemědělci po vstupu automobilky získali peníze, aby je vyměnili. Obci chceme pomoci například s infrastrukturou.

V zóně stojí asi dvacet domků. Co bude s jejich obyvateli?

Je to domluveno tak, že by proběhl odkup, a lidé by dostali byty ve Frýdku-Místku, aby měli kde žít, než si postaví nové rodinné domy. I tento lidský problém se snažíme řešit.

Pořád platí pro výkup pozemků cena 150 Kč za m2?

Pořád.

Souhlas ještě nedalo Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice. Co mu nabídnete?

Zemědělci si nestěžují na cenu. Chtějí vyrábět zelí. Dostali nabídku osmi jiných míst. Můžeme jim tam převézt ornici z Nošovic. Nyní hovoříme o tom, co by pro ně znamenalo, kdyby pěstovali zelí dál od svého sídla a zpracovatelského závodu. Stále hledáme řešení.

Je tam vysokotlaký plynovod a vodovod. Nepřinese to velké zdržení?

V rámci staveb se přeložky dělají. Nejsem technik, abych řekl, že se to zvládne za tři dny. Korejci o problému vědí; znamená určité náklady, ale lze jej řešit. Zaráží mě spíš ustavičné zpochybňování záměru. Když se stavěl závod TPCA, nikdo moc nezvažoval, zda nebude mít negativní dopad na Ovčáry. U nás je to jinak. Stále se klade otázka, zda sem má velký investor vůbec jít. Zdá se mi, že kdosi nemá zájem, aby se v Moravskoslezském kraji ekonomika rozjela. Někdo se nejspíš domnívá, že investovat by se mělo jen v okolí Prahy. Což mě utvrzuje v přesvědčení, že o investici musíme bojovat.

Nebude to spíš tím, že TPCA už stojí a dopady jsou vidět?

Problémům, které vznikly u Kolína, se chceme vyhnout. Stejně jako Korejci.

Nemáte obavy ze střetu kultur?

Skupina Hyundai nemá továrny jen v Koreji. Působí v Americe, vybudovala výzkumné centrum ve Frankfurtu. Mnozí lidé z nejvyššího vedení získali vzdělání v USA či Británii. Vědí, že když jdou do jiného prostředí, musejí se přizpůsobovat. " Samozřejmě že komunikace s Korejci je pro nás trochu složitá. Postavení nejvyššího šéfa je velmi silné, může se nám zdát až absolutistické. Ale na druhé straně jsem přesvědčen, že Korejci tu chtějí vyrábět a chápou, že budou muset respektovat evropské zvyklosti.

Najde se ve vašem kraji dost lidí, kteří přijmou práci v továrně s asijským kapitálem?

Nedovedu říct, zda se lidé přizpůsobí. Ale máme tu až 17% nezaměstnanost. Je samozřejmě možné nechtít pracovat, ale bude to obrovská možnost pro techniky. Vyspělost technologií v korejských továrnách a výzkumném centru mě ohromila. Nehrozí, že by tu lidé jen šroubovali. Spíš jsem si kladl otázku, zda budeme stačit technickým požadavkům. Viděl jsem továrnu velmi podobnou tomu, co by mohlo stát u nás. Vznikající karosérie se téměř nedotkne lidská ruka, práci zastane asi 300 robotů. Jako člověk, který tu pracoval na některých automatizovaných systémech, jsem si jen říkal, že to pro naše lidi bude velká výzva. Na řídicích místech nebudou pouze Korejci. Továrna přinese požadavky v širokém spektru - bude potřebovat manuální i vysoce kvalifikované pracovníky. Nebojím se ani, že by továrnu někdo řídil z Prahy. To je vyloučeno korejským systémem založeným na osobní zodpovědnosti. Na druhou stranu si nemyslím, že ve vedení firmy bude moc lidí. V Koreji neexistuje alibi skupinového rozhodování.

Korejci tu chtějí vyrábět 300 tisíc vozů ročně. Naznačili vám, o jaké modely by šlo?

Ano, ale nejsem oprávněn o tom mluvit.

Sdílíte názor vedení ODS, že se mají zrušit investiční pobídky?

Není to tak jednoduché, aby to šlo vyjádřit jedním slovem. Bohužel soutěžíme v rámci Evropy o investory. Domnívám se však, že současné investiční pobídky jsou formulovány špatně. Nejlepší pobídkou je velmi liberalizovaný pracovní trh - to byl jeden z důvodů, proč Kia nešla k nám ani do Polska, nýbrž na Slovensko. Důležitá jsou daňová pravidla; mají být jednoduchá a nenapadnutelná. Pobídky mohou být velmi korektně připraveny i z hlediska běžného fungování firem, abychom nebyli celí paf ze zahraničních investorů, zatímco český podnikatel jako by nikoho nezajímal. Jsem proto pro velkou revizi systému.

Věříte, že ODS vyhraje volby?

V to doufám. K tomu musí směřovat veškeré mé kroky.

Představme si, že by Hyundai odložila své rozhodnutí do léta a ODS mezitím sestavila novou vládu. Měl by se i v této situaci změnit systém pobídek?

Určitě. Když Hyundai požaduje vybudovat čtyřproudovou silnici na Slovensko, není to podle mne investiční pobídka. Potřebují ji i naše firmy a je obrovskou chybou, že ještě nestojí.

A co CzechInvest?

Léta jsem kritikem CzechInvestu. V tomto případě však odvedl profesionální práci.

Propukla diskuse, zda je KSČM zločineckou organizací. Nemůže záměru škodit, když starostou Dolní Lutyně je komunista?

Určitý vliv to na Korejce mít může. Velice se zajímají o politickou stabilitu ČR. V Koreji totiž bývala politická debata hodně dramatická, se značným dopadem na život země.

Do Koreje jste cestoval s primátorem Ostravy Alešem Zedníkem, členem ČSSD. Jak jste si rozuměli? A proč tam s vámi jel, když s Ostravou se pro závod nepočítá?

S panem Zedníkem se známe dlouhá léta. Spolupracujeme korektně. Důležitá projednávaná věc se týkala škol, které působí v Ostravě. Pozvání pro primátora mělo souvislost i s Mošnovem, protože město tam vlastní velkou část pozemků.

Mošnov by jim stačil?

Stanovisko firmy zní, že potřebuje aspoň 200 hektarů. I v Mošnově by se to mohlo dát dohromady. Kdyby nevyšly Nošovice, můžeme okamžitě rozjet Mošnov. I když se nejvíc mluví o Nošovicích, připravujeme všechny tři zóny. Rozhodnout musí druhá strana, my jenom nabízíme.

Jak tu chcete Korejcům zpříjemnit život?

Máme zkušenost získanou od francouzských přátel. Když tam vstupovaly asijské společnosti, Francouzi připravili program pro manželky manažerů, aby se naučily nakupovat v obchodech, jezdit veřejnou dopravou apod. Korejci si zakládají na své kulturnosti. Znají Dvořáka, Janáčka. Vítají, že v Ostravě máme filharmonii a mezinárodní školu. Milují hory - v Nošovicích jsou nadšeni přírodou. Jejich korejské továrny i výzkumné středisko leží na venkově, v Soulu mají jen sídlo. Také oceňují, že kolem Ostravy jsou čtyři golfová hřiště. Hlavně musíme být korektní. Není tu deset investorů, kteří by stáli za dveřmi.

Co může Hyundai odradit?

Korejci se velmi dobře orientují. Mají vynikající monitoring českých médií. Když s nimi chceme obchodovat, je třeba zahodit některé naše představy. Musíme chápat ten druhý svět. Jestli to nedokážeme, nemůžeme čekat, že kapitál přijde. Oni se přizpůsobí zdejším pravidlům, pokud jde třeba o délku pracovní doby, ale my nesmíme své chování a názory považovat za univerzální standard. Při jednání v Jižní Koreji nesmíte sejít z červeného koberce, používat kapesník ani škaredě mluvit o KLDR. Do Koreje jsme jeli na základě pozvání od předsedy představenstva firmy Hyundai, a ten přijímá málokoho - k jeho hostům patří prezidenti a premiéři. Nepřijmout pozvání, poslat mu místo toho nějaký dopis, to by byla osobní urážka. Musíme se ke Korejcům chovat s úctou. Pro ČR může být velmi zajímavé, pokud Korejci budou jejím prostřednictvím vstupovat do Evropy.

AUTOR: PETR KORBEL

Evžen Tošenovský (1956) nastoupil po maturitě do podniku Vítkovice jako dělník. Vystudoval systémové inženýrství na Vysoké škole báňské v Ostravě (závěrečná zkouška v roce 1981). Ve Vítkovicích pracoval do roku 1991 jako matematik-analytik. Pak do roku 1993 působil ve firmě PIKE Electronic. Člen ODS, v roce 1993 zvolen primátorem Ostravy. Hejtmanem Moravskoslezského kraje se stal v roce 2000, znovu zvolen v roce 2004. Od roku 2001 je předsedou Asociace krajů ČR.
Zdroj: EKONOM

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí