zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kontroly přeshraniční dopravy odpadů

29.11.2005
Odpady
Kontroly přeshraniční dopravy odpadů
V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie se zvýšilo nebezpečí nelegální přepravy odpadů na území naší republiky.

Rozhodujícím právním předpisem pro jejich přeshraniční přepravu je nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru na přepravu v rámci ES a jejich kontrole.

Na rozdíl například od Slovenské republiky povolovací pravomoci v této věci má u nás Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a kontrolní pravomoci Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Příslušným správním úřadem je tedy MŽP, které vydává souhlas pro přepravu vybraných odpadů k využití nebo odstranění z České republiky do států ES nebo jiných států, k tranzitu odpadů přes naší republiku a k přepravě vybraných druhů odpadů k využití, například k recyklaci, do České republiky. Přeprava odpadu, který by byl odstraněn v České republice, je zákonem zakázána. Na druhou stranu odpady na zeleném seznamu mohou být přepravovány do republiky a z republiky volně.

TAKÉ CELNÍCI A POLICIE

ČIŽP při přepravě odpadů s MŽP velmi úzce spolupracuje jak při výměně informací, tak účastí při vlastních kontrolách. Podobně jako v ostatních zemích Evropy je v těchto případech nutná spolupráce ČIŽP s orgány Celní správy a ukazuje se, že bude nezbytně nutná i spolupráce s Policí ČR. Letos se vazby mezi ČIŽP a těmito orgány vytvářejí a požadavky vzájemně upřesňují. Spolupráce inspektorů ČIŽP s mobilními celními skupinami jednotlivých celních ředitelství začala velmi úspěšně.

Zatím proběhlo šest kontrol přímo na hraničních přechodech a zhruba o 10 kontrol ve vnitrozemí. Jako příklad můžeme uvést kontrolu kamionu, který převážel přes naše území mosazný granulát, což je upravený odpad, z Rumunska do Norska. Prověřili jej celníci ve spolupráci s inspektory ČIŽP pomocí vzorkovacích jehel i speciálně cvičených psů pracovníků Celní správy.

Kontroly přeshraniční přepravy odpadů dnes dělají všechny oblastní inspektoráty ČIŽP, především Hradec Králové, Plzeň, Brno a České Budějovice. Počet kontrol a jejich četnost se bude dále zvyšovat, protože na základě získaných zkušeností a kontaktů se zvyšuje i aktivita a spolupráce ČIŽP s celníky a Policií ČR v rámci působnosti jednotlivých krajů.

JAKÉ ODPADY SE VOZÍ?

Vždy je na ČIŽP, aby dokázala, zda se jedná o zákonný nebo nezákonný dovoz odpadu. Jako nebezpečný odpad jsou kvalifikovány například autovraky. Putují jak do České republiky, tak přes ni do jiných států. To není povoleno a při kontrolách společně s orgány Celní správy byly zaznamenány případy nelegální přepravy tohoto nebezpečného odpadu. Zatím ČIŽP dosáhla toho, že v některých případech byly autovraky vráceny na území svého vzniku. Když z Rakouska putovaly přes naše území do Polska, byly vráceny zpět do Rakouska.

"Hodně se vozí také pneumatiky. Němci mají přísnější normu na výšku jejich dezénu. Pro některé lidi je lukrativní obchod přivézt takové pneumatiky do České republiky a tady je prodat. Přitom jsou potenciálním zdrojem odpadu. V tomto případě se potýkáme s jakýmsi systémem secondhandů, a zatím tomu nedokážeme úplně zabránit. Pneumatiky jsou totiž na zeleném seznamu a jejich transport možný je. Nicméně se tímto problémem zabýváme a snažíme se, aby se s nimi dále neobchodovalo. Měly by spadat do systému zpětného odběru výrobků. Přesunují se také obrovské objemy železného šrotu - různých třísek a špon, které jsou částečně znečištěné. Jde o docela vážný problém, který řešíme ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. Pak je tu i dovoz velmi nekvalitních baterií z třetího světa, kterému se snažíme nějakým způsobem zabránit. Je to nejen problém, který se týká hospodaření s odpadem, ale i nekalá hospodářská soutěž. O nekalou hospodářskou soutěž jde vlastně u všech těchto komodit," informoval nás vedoucí odboru odpadového hospodářství ČIŽP Ing. Martin Štifter.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Kontroly probíhají mimo jiné jako součást mezinárodního projektu evropských inspekčních orgánů. Jsou zaměřeny jednak na odpady, k jejichž přepravě je potřebný souhlas příslušného úřadu, jednak na přepravu odpadů zeleného seznamu, které jsou považovány za druhotné suroviny pro průmyslové využití. K jejich přepravě se sice nevydává souhlas, nicméně je potřeba dodržovat podmínky dané platnými právními předpisy. Tyto odpady je totiž možno zpracovávat pouze v zařízeních, která jsou pro jejich příjem oprávněna. Poznatky z těchto kontrol jsou pro ČIŽP užitečné, protože dokumentují pohyb odpadů a oblasti jejich zpracování.

Letos v září v rámci mezinárodního projektu a spolupráce uskutečnila ČIŽP ve spolupráci s oblastním inspektorátem v Hradci Králové další kontrolu odpadů, vyvážených do Polské republiky, a dále ve spolupráci s oblastním inspektorátem Brno kontrolu vývozu odpadů do Rakouska nebo dovozu z Rakouska. Objevili zajímavou věc. Přes Českou republiku putují takzvané tranzity, odpady z Rakouska do Německa.

Inspektoři ČIŽP mají zkušenost i s kontrolou zpracování přepravovaných odpadů z Holandska. "Kontrola zpracování přepravovaných odpadů se uskutečnila na podnět holandské inspekce a za její přítomnosti. Holanďané totiž zjistili, že od nich do České republiky putují odpady a oni nevěděli, co se s nimi u nás děje. A tak jsme loni ve spolupráci s nimi, a dokonce za jejich účasti uskutečnili v konkrétním podniku kontrolu. Odpady, o které jim šlo, jsou v tomto podniku zpracovávány, nikoliv odstraňovány. Jsou tedy recyklovány a produkty poté vyváženy zpět do Holandska. Vyváženy jsou dokonce i ty odpady, které z nějakých z důvodů vznikly. Závažné porušení zákona jsme při naší kontrole nezjistili, nicméně spolupráce s inspekcemi z jiných států začíná fungovat. Myslím si, že v budoucnu bude nutná zejména u odpadů ze zeleného seznamu," řekl nám Ing. Štifter.

LEGISLATIVA

Během spolupráce ČIŽP s ostatními orgány státní správy se při výměně některých informací objevily určité problémy legislativního rázu. Po pravdě řečeno, ne všechny naše legislativní normy jsou úplně jasné a je potřeba některé věci dořešit. V současné době je aktuálním problémem doprava odpadů po železnici, kterou ČIŽP považuje z hlediska množství přepravovaného materiálu, podobně jako v případě lodní přepravy, za velmi důležitou.

Také zde byly z hlediska porušování zákona o odpadech zjištěny určité nedostatky. Ve spolupráci s ostatními orgány v rámci správního řízení, ale i s pracovníky partnerských organizací ze zahraničí, byl náklad vrácen původci na místo odeslání a ČIŽP zahájila správní řízení o udělení pokuty. Můžeme tedy konstatovat, že v rámci České republiky i Evropské unie zúčastněné organizace odstartovaly praktickou spolupráci, která v budoucnu bezpochyby zefektivní kontroly a zabrání nežádoucímu manipulování s odpady na našem území.

Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí