zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Miliardová hra o čas

02.12.2005
Odpady
Miliardová hra o čas
Statisíce kubíků dřeva, desetitisíce vagonů a kamionů a miliony kubíků vody. To vše za rok spotřebuje nová papírna v Opatovicích. Pokud vznikne.

Obec Opatovice nad Labem si vyhlédl finský papírenský gigant, soukromá firma Myllykoski Corporation. Nejpozději do půldruhého roku chce v průmyslové zóně v těsné blízkosti stávající elektrárny zahájit roční výrobu 400 tisíc tun papíru. Papíru, jaký by měla produkovat papírna v Opatovicích - superkalandrovaného magazínového - se spotřebuje v České republice ročně 75 tisíc tun. Drtivá většina produkce by tedy šla na export.

Opatovice si Finové nevybrali náhodně. Leží na řece, blízko elektrárny. Ve stejném místě by vyrostla i spalovna, kam by mohly směřovat odpady. A v Pardubicích (15 kilometrů odsud) už teď stojí kapacitně nevyužitá velká čistička odpadních vod.. Centrální poloha Opatovic usnadní dopravu základní suroviny, dřeva, které by se sem sváželo prakticky z celých Čech. Firma již založila společnost Labe papír, která se operace ujme.

PROJEKT VŠAK HODNĚ SPĚCHÁ. Důvody probereme dál, ale Myllykoski trvá na tom, že pokud by povolovací procesy neumožňovaly dodržet termín zahájení provozu, investice prostě nebude. Mezi klíčové patří vyhodnocení dopadů na životní prostředí. Spěch vyvolává podezření.

"Papírna, ač jde o velmi dobrou investici, má několik úskalí," myslí si pardubický primátor Jiří Stříteský. "Jedno úskalí je v tom, že Finům se prozatím nepodařilo uzavřít smlouvu s Lesy ČR o dodávce dřevní hmoty. Druhá záležitost je velmi podobná té, která je i se spalovnou, a to je otázka dopravy. Pokud by spalovna jela na plný výkon, svážela komunální odpad a k tomu se přivážela dřevní hmota a odvážel papír kamiony, je to pro nás neúnosné zatížení. To nevyřeší dálnice D 11. Třetí problém je v tom, že investor je zřejmě hnán časem a trošku podcenil zákony České republiky," říká primátor. "Takže se domníváme, že některé věci jsou neřešitelné i přes podporu, kterou tento projekt má," dodal primátor.

Ve slovech pardubického primátora vycítíme i spor, který se vede s hradeckými: Kde vybudovat spalovnu komunálních odpadů, ve kterém z krajů, které spolu sousedí? Pokud vůbec nějakou potřebují...

Mezi tyto mlýnské kameny se dostala i papírna. Občané dávají její výstavbu do souvislosti právě s výstavbou spalovny, a dopady spojené s dopravou a hlukem z elektrárny a dalších uvažovaných investic sčítají. Papírna by měla stát maximálně do dvou let a spalovna možná až po roce 2010.

MULTIPLIKAČNÍ EFEKT. Výrazná proexportní investice Myllykoski za bezmála 14 miliard korun by měla dát přímo práci 250 lidem a zaměstnat další pracovníky v obslužných firmách. Podle odborníků z agentury CzechInvest však papírna přinese práci i další tisícovce lidí. "Jde o další subdodavatele, například v dopravě a v těžbě dřeva," uvedla mluvčí CzechInvestu Jana Víšková.

"Nepřímé efekty takto velké investice jsou samozřejmě i ve vytvoření dalších míst. Mnoho firem získá více zakázek," potvrdil ředitel pardubické kanceláře agentury CzechInvest Tomáš Vaníček.

"Máme především zájem o pracovníky v obecnějších oborech, jako jsou zámečníci nebo elektrikáři, které na papírníky dokonale vyškolíme," říká Josef Zbořil, který na projektu spolupracuje s firmou Myllykoski od samého počátku. Má za sebou zkušenost bývalého generálního ředitele Jihočeských papíren ve Větřní. Dnes je konzultantem a členem Evropského hospodářského a sociálního výboru v Bruselu.

To jsou argumenty, které hovoří ve prospěch papírny. Pokud se projekt uskuteční.

TERMÍNY NA HRANĚ ZÁKONA. "Finové chtějí rozjet papírnu co nejrychleji. Stojí to ohromné peníze. Chceme být v regionu první, kdo takovou papírnu postaví, a podařilo se to v Německu, kde příprava trvala celkem tři měsíce" tvrdí Zbořil.

Pardubickým krajským představitelům se ta rychlost nezdá. "Rozhodně nejsme proti investici, ale chceme mít záruky, že " firma dodrží všechny zákonné postupy. Měli jsme několik připomínek, se kterými souhlasí i Ministerstvo životního prostředí, a ty musí firma respektovat," trvá na svém krajský radní pro zemědělství, venkov a životní prostředí Petr Šilar.

"Vždy lze najít kompromis mezi ideální představou investora a úřadů," soudí Víšková.

V ČR lze továrnu na zelené louce postavit v průměru za rok a půl. V Olomouci se to nedávno podařilo společnosti Kappa Packaging, výrobci obalů z papírové lepenky. Veronika Prudilová z odboru řízení investičních projektů společnosti CzechInvest však varuje před počty s průměrnými časy. "Záleží na tom, jak je projekt velký, zda jde o výrobu nebo o služby a jestli je nutné zpracovávat EIA," dodává.

A právě v posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) se objevil na cestě k postavení papírny první zátaras. Ministerstvo životního prostředí, kraj a obce dostaly podrobně zpracované oznámení o záměru, které by mohlo, ale nemuselo, nahradit dokumentaci pro řízení EIA.

Podle starosty Opatovic Pavla Kohouta však předložená dokumentace nešla do potřebných detailů a hlavně v ní chybělo posouzení kumulovaného dopadu spolu s dalšími opatovickými průmyslovými stavbami. (papírna, spalovna, biokotel).

Opatovice dnes mají 2200 obyvatel, asi šestiprocentní nezaměstnanost, roční rozpočet 22 milionů korun, z čehož 14 milionů tvoří daňové příjmy.

Daň z nemovitostí představuje v současnosti 1,6 milionu korun a průmyslová zóna by ji navýšila zhruba o 400 tisíc korun. Přesto obec měla řadu připomínek.

V regulérní dokumentaci EIA již byly nedostatky opraveny a Myllykoski se pokusil přiblížit názorům občanů a dotčených samosprávných orgánů, i když ne ve všem. EIA má před sebou ještě tři týdny, kdy bude vyvěšena na úředních deskách. Čas však nemilosrdně ubíhá.

"Nejde o rozmar investora, ale o ekonomickou nutnost," tvrdí Josef Vejmelka z advokátní kanceláře Vejmelka & Wünsch, kterou si Myllykoski najal na právní pomoc a koordinaci projektu.

"Konkurence totiž připravuje obdobnou investici buď ve Francii nebo v Německu. Kdo bude první na trhu, získá náskok v podobě zakázek," dodává advokát. Podle informací Ekonoma však ani tato investice nemá na růžích ustláno.

Evropské papírny by podle Josefa Zbořila nenašly odbyt pro dvě tak obrovské kapacity v jednom "startovacím okně".

Firma Myllykoski má celkově šest papíren v Německu, Finsku, Švýcarsku a v USA. Zaměstnává 3800 lidí a loni dosáhla produkce 2,368 milionu tun papíru a tržby 1,452 miliardy eur.

OTAZNÍKY NAD VSTUPY. Papírna, zřejmě nejmodernější v Evropě, by ročně spolykala 600 tisíc kubíků (plnometrů) smrkového dřeva, 60 tisíc tun sulfátové bělené buničiny, 120 tisíc tun minerálních plniv a až 700 GWh elektrické energie. Denně pak 14 tisíc metrů krychlových vody a za hodinu minimálně 90 tun páry. Elektřinu a páru by odebírala z opatovické elektrárny, pro niž by to představovalo téměř třetinu produkce.

"Pro papírnu počítáme s územím o výměře zhruba 16 ha. Výroba papíru se výhodně doplňuje s výrobou elektřiny a tepla. Zásobujeme teplem také 160 tisíc domácností v Hradci, Pardubicích a Chrudimi. Ročně vyrobíme ze dvou milionů tun hnědého uhlí asi 1,5-1,8 TWh elektrické energie a 4700 TJ tepla. Díky kogenerační jednotce (společná výroba elektřiny a tepla - pozn. red.) dosahujeme až 50% účinnosti," říká Ekonomu Miloslav Decker, ředitel pro techniku a rozvoj International Power Opatovice (IPO) a dodává: "Při dopravě elektřiny a páry vznikají zbytečné ztráty. Nyní bychom mohli transportovat třetinu naší výroby pouhých pár stovek metrů."

Pozemky jsou prozatím ve vlastnictví Pozemkového fondu a elektrárny. Podle Deckera bude mít IPO do konce roku dokumentaci pro přípravu území. Elektrárna není jediná, která dělá vše pro to, aby se Myllykoski vyšlo vstříc.

Investor požaduje na Lesích ČR dlouhodobou rámcovou smlouvu. Lesy ČR v prvním kole nabídly 130 tisíc kubíků a později přihodily ještě 70 tisíc. To je však pouhá třetina potřebného množství. Myllykoski, který chtěl alespoň 300 tisíc, tak, jak LČR původně přislíbily, v těchto dnech intenzivně jedná s dalšími většími dodavateli.

"Pevně věříme, že dojde ke změně postoje k lesnímu hodpodářství, aby byl projekt po surovinové stránce zabezpečen," prohlašuje Josef Zbořil. Tato změna by se měla týkat zvýšení těžby, jak po něm již několik let volají pily, dřevařské firmy a další výrobci. Poukazují na to, že v ČR se netěží tolik dřeva, kolik by bylo možno z hlediska zásob a ročních přírůstků. Podle těchto zdrojů lze těžbu bez problémů zvýšit o 10 až 15 procent.

SOUHLASÍ S PRODLEVOU. Finové v Opatovicích už ustoupili - přehodnotili harmonogram výstavby, předpokládající, že továrnu spustí v lednu 2007. Úřady prosadily změnu konceptu dopravy a řešení hlukové situace, proti kterému měly námitky okolní obce i Pardubický kraj. To investici pozdrží o tři měsíce, přesto s tím investor souhlasil.

Firma Myllykoski konstatuje, že pokud postup přípravy nezaručí uvedení do provozu v novém termínu, půjde z ČR jinam. Myllykoski si již objednal unikátní papírenský stroj u finské společnosti Metso Paper. Stroj, který každou minutu vychrlí 1600 metrů papíru o šířce 10,5 metru! V uvažované investici by měla být technologie za více než šest miliard korun.

Podle Josefa Zbořila je návratnost investice běžně šest až osm let a marže se pohybuje kolem sedmi procent (IRR je 19 %). Podle jiného pohledu, koruna produkce potřebuje dvě koruny investic a jde tudíž o dlouhodobou investici minimálně na 30 let.

AUTOR: Jiří Kučera
Papírenský gigant
Roční výroba nové papírny 400 tis.tun
Zdroj: EKONOM

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí