zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co je to Ekoškola?

08.12.2005
Obecné
Příroda
Co je to Ekoškola?
Většina mladých lidí se hluboce zajímá o životní prostředí.

Rádi by pomohli, ale často neví, co dělat a jak. Ekoškola může být tou správnou odpovědí. Ekoškola je celosvětový projekt, který podporuje celoškolní činnost zaměřenou na ochranu a zlepšování životního prostředí. Jde o mezinárodně uznávaný proces certifikace, při kterém jsou oceněny školy, jež se rozhodly trvale zlepšovat svoji činnost ve vztahu k životnímu prostředí a snižovat svoji ekologickou stopu. Jde také o vzdělávací program, protože aktivity realizované v průběhu projektu vedou ke zvyšování znalostí o životním prostředí, stejně jako k formování zodpovědného postoje vůči němu. Všechny realizované aktivity tak mohou být plnou součástí vyučování a mohou být zařazeny do školního vzdělávacího programu. Cílem projektu Ekoškola je učinit environmentální výchovu a praktické činnosti na ochranu životního prostředí niternou součástí života a étosu školy – jak pro žáky, tak pro zaměstnance. Projekt Ekoškola může školám pomoci:- zlepšit životní prostředí školy a jejího okolí;- snížit produkci odpadků a odpadu;- snížit účty za elektřinu, vytápění a vodu;- podporovat zdravý životní styl;- zlepšit spolupráci mezi žáky, učiteli a vedením školy;- zapojit se do života obce. Co mohou v projektu školy získat? - Uznání a zviditelnění: Realizace projektu Ekoškola vede k prestižnímu světovému ocenění v oblasti životního prostředí. Prokazuje, že vaše škola se rozhodla dosáhnout nejvyšších standardů na poli environmentální výchovy a ekologicky šetrného provozu – to je něco, co můžete hlasitě oslavovat.- Peníze a úspory: Projekt poskytuje metodické vedení při úsporách energie a vody, minimalizaci odpadu a zavedení recyklace – to všechno může vést k přímým a dlouhodobým úsporám na vaší škole.- Podněty pro školní vzdělávací program: Zlepšovat prostředí vaší školy a dospět k ekologicky šetrnému provozu vyžaduje znalosti a dovednosti, které plně odpovídají požadavkům rámcového vzdělávacího programu. V projektu Ekoškola dostanete výukové materiály a jasné tipy a náměty, jak činnosti v něm realizované zařadit do vyučování a do jednotlivých předmětů.- Vazby na místní komunitu: Realizace projektu se bude týkat nejenom celé školy, ale také širší komunity. Projekt Ekoškola vám pomůže budovat dobré partnerské vztahy s celou řadou skupin a subjektů tvořících vaši obec, s rodiči dětí, místními úřady, organizacemi a soukromými podniky.- Mezinárodní kontakty: V rámci projektu mohou školy navázat kontakty s jinými Ekoškolami ve své vlastní zemi i v jakékoli další zemi účastnící se projektu. Tyto kontakty vám poslouží ke sdílení informací o životním prostředí s dalšími školami, ke zlepšování jazykové vybavenosti žáků i učitelů a mohou vést až k vzájemným kulturním výměnám. Jak projekt Ekoškola funguje? Realizace projektu na školách je přímočará, spočívá v realizaci sedmi základních kroků. Školy, které se zaregistrovaly do projektu a provedly tyto kroky mohou zažádat o prestižní ocenění (certifikát, titul Ekoškola). Pokud jsou úspěšné, získávají mezinárodně užívanou zelenou vlajku, kterou si mohou vyvěsit ve škole. Projekt Ekoškola spočívá v procesu neustálého zlepšování, a proto je potřeba udělený titul nejméně jednou za dva roky obnovovat. Koordinátorem projektu v České republice je Sdružení TEREZA (www.terezanet.cz). Zde získáte podrobnější informace o průběhu projektu, o poskytovaných materiálech a podpoře a o možnostech zapojení.

ZDROJ: www.eco-schools.org

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí