zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co se chystá v prosinci 2005 na SEVERu

09.12.2005
Obecné
Co se chystá v prosinci 2005 na SEVERu

= Středisku ekologické výchovy SEVER

Česká republika:
· 15.12. proběhne v sídle Královéhradeckého kraje v Hradci Králové slavnostní podpis smlouvy mezi MŽP a SEVERem o realizaci projektu „KAPKA21“. Projekt s rozpočtem 17,8 mil.Kč je financován z Evropského sociálního fondu a kofinancován MŽP a je zaměřen na podporu sítě ekologických vzdělávacích a  poradenských center ve východních Čechách (partnery projektu jsou Královéhradecký a Pardubický kraj).
· V pobytovém středisku v Horním Maršově proběhne 8.-9.12. celorepublikový seminář MŽP ČR k ochraně biodiverizity a genofondu.
· V pobytovém středisku v Horním Maršově proběhne 12.-13.12. valná hromada Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, které sdružuje přes 30 středisek ekologické výchovy z celé ČR.

Královéhradecký kraj:
· Proběhne cca 30 ekologických výukových programů pro školy.

Město Hradec Králové:
· Pokračuje možnost zúčastnit se hlasování v soutěži „Nejkrásnější strom“ a dát hlasy kandidátům ankety, "Nejsympatičtější strom města Hradce Králové pro rok 2006" kteří postoupí do celostátní ankety „Strom ČR“. Všechny práce jsou vystaveny v předsálí kina Centrál.
· 17.12. se členové přírodovědného klubu pro mládež SVIŽNÍK a jejich přátelé sejdou na předvánočním posezení.

Krkonoše, Trutnovsko:
· 10.12. s v rámci Domu obnovy tradic, ekologie a kultury – DOTEK a klubu OKO chystá Předvánoční pobejtek – součástí je výstava betlémů, živý betlém, rukodělné činnosti, divadlo pro děti...
· Na školní vzdělávací pobyty (pobytové výukové programy) do Horního Maršova přijdou žáci ze ZŠ v Horním Maršově (14.-16.12.)
· V Horním Maršově každý pátek probíhá  Ekologický kroužek pro děti z prvního  stupně a jeden pátek v měsíci pro druhý stupeň ZŠ.

Další informace k výše uvedným akcím:
Středisko ekologické výchovy SEVER, Horní Maršov 127, 542 26, tel.499874326, 499874280, sever@ecn.cz
Středisko ekologické výchovy SEVER, Kavčí plácek 121, 500 02 Hradec Králové, tel.495580319, sever-hk@seznam.cz

Ústecký kraj:
1.prosince se uskuteční seminář pro pedagogické pracovníky Ústeckého kraje, věnovaný problematice odpadů a odpadového hospodářství. Seminář nabízí možnosti, jak přiblížit tématiku žákům a studentům základních a středních škol. Seminář proběhne ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání v Litoměřicích.
 Již potřetí se SEVER stává koordinátorem projektu „Energie na školách“, do kterého budou zapojeny základní a střední školy z Ústeckého kraje. V současné době už jsou školy pro projekt vybrány. 
 Probíhá přípravná fáze nového projektu „Krajina za školou“, do kterého budou zapojeny základní školy Ústeckého kraje.
7. prosince se na Krajském úřadě v Ústí nad Labem sejde realizační tým projektu „ Ústecký kraj – kraj přírody i člověka“, který uspěl v rámci grantového schématu Síť environmentálních informačních a poradenských center. Cílem setkání bude odsouhlasení si rolí jednotlivých partnerů včetně časového harmonogramu a postupu v aktivitách.

V prvním týdnu měsíce budou na základě návrhu Pracovní skupiny environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) ÚK předloženy radním panem Antonínem Terberem Komisi životního prostředí ÚK připomínkované podmínky dotačního titulu Program rozvoje systému EVVO v Ústeckém kraji.

  Poradní sbor EVVO ÚK dokončí a předloží ke schválení radnímu Ústeckého kraje odpovědnému za oblast životního prostředí projekt Integrovaný informační systém ekologické výchovy v Ústeckém kraji.  

Město Litoměřice:
6. prosince proběhne setkání Dětského zastupitelstva se zástupci města, kromě exkurze do galerie Salva Guarda – kulturní zařízení města, bude hlavním bodem jednání diskuse nad úpravou dětských hřišť v Litoměřicích.
Příprava  Kampaně 30 dní pro NGO´s v Litoměřicích, proběhnou hlavní jednání se Zdravým městem, zmapování  nevládních organizací k účasti na kampani a naplánování hlavních aktivit ( Jarmark NGO´s, sportovní odpoledne…).
Proběhnou na dvě desítky výukových programů pro mateřské školy z Litoměřic a okolí.
Program „ Co je doma, to se počítá “ bude nabídnut všem základním a středním školám v Litoměřicích za akční ceny.

Další informace k výše uvedným akcím:
Středisko ekologické výchovy SEVER, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, tel.: 416 734838, severltm@centrum.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí