zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Návrh zákona o Jadrovom účte ohrozuje ekonomiku Slovenska

07.12.2005
Obecné
Návrh zákona o Jadrovom účte ohrozuje ekonomiku Slovenska

Občianske združenie Za Matku Zem nesúhlasí so schválením navrhovaného Zákona o Národnom Jadrovom účte na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a žiada Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) o jeho prepracovanie.

Návrh zákona nerieši zaistenie dostatočného množstva financií na likvidáciu jadrových elektrární a rádioaktívnych odpadov. Aj napriek tomu, že doterajšie príspevky do Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení (ďalej len fond) sa ukázali ako nedostatočné a deficit vo fonde sa neustále prehlboval, MH SR rozhodlo príspevky od výrobcov znížiť z 6,8% na 5,95% predajnej ceny elektriny z jadra. Tento navrhovaný percentuálny ročný poplatok a 350 000,- Sk ročne za každý inštalovaný jadrový megawatt je nedostatočný a ohrozuje schopnosť Jadrového účtu uhradiť všetky problémy jadrovej energetiky. Spomínaný fakt v budúcnosti zaťaží štátny rozpočet a spotrebiteľov elektriny nutnosťou platiť za problémy a riziká jadrovej energetiky. Aj prepočty vychádzajúce z údajov a metodiky Slovenských elektrární, a.s. (SE) a MH SR ukazujú, že by poplatok mal byť minimálne 9,3 % z predajnej ceny elektriny z jadra a 830 000,- Sk za každý inštalovaný jadrový megawatt ročne počas celej doby prevádzky jadrových elektrární.

Podľa odhadov združenia Za Matku Zem by však bolo potrebné, aby bol tento poplatok minimálne 23 % z predajnej ceny elektriny z jadra a 4,5 milióna Sk za megawatt inštalovaného výkonu jadrových elektrární ročne. To by jasne ukázalo, že jadrová energetika je drahá a v otvorenom európskom trhu s elektrinou konkurencie neschopná.

Za Matku Zem nesúhlasí ani s  poplatkom 0,10 Sk za kilowatthodinu, ktorú zákon navrhuje na vykrytie deficitu vo  fonde, vzniknutého neexistenciou fondu do roku 1995 a stanovením nedostatočného poplatku v elektrine z jadra od roku 1995. Tento poplatok by zaplatili všetci spotrebitelia a mal by sa platiť aj z elektriny vyrobenej z nejadrových zdrojov.

Návrh na platenie poplatku zo všetkých zdrojov výroby elektriny je zároveň aj porušením pravidiel štátnej pomoci v otvorenom trhu s elektrickou energiou v Európskej únii. V tejto veci už tohto roku podali mimovládne organizácie Za Matku Zem Bratislava, Priatelia Zeme Európa a Priatelia Zeme-CEPA podnet na Riaditeľstvo Európskej komisie pre hospodársku súťaž (DG COMP). Na základe odpovede DG COMP na tento podnet je zrejmé, že na prijatie opatrení o zavedenie poplatku na všetky zdroje výroby elektriny je najprv potrebné vysporiadať sa s názorom Európskej komisie na tieto opatrenia.

Nesprávne odvody SE do fondu vytvárali mylný dojem, že jadrová energia je lacná a oklamali verejnosť o výhodnosti dostavby jadrovej elektrárne Mochovce a prevádzky Jaslovských Bohuníc.

Deficit vo fonde jednoznačne musí zaplatiť jadrový priemysel a nie spotrebitelia a výrobcovia energie z nejadrových zdrojov, ktorí sú takto výrazne znevýhodnení.

Združenie Za Matku Zem je nespokojné s tým ako do tejto doby prebiehal proces prípravy a pripomienkovania návrhu zákona o Jadrovom účte. Aj keď bolo MH SR žiadané o zaslanie pracovných materiálov ešte vo fáze prípravy návrhu zákona, ministerstvo nezaslalo mimovládnym organizáciám a nezávislým expertom žiadne pracovné materiály. Desaťdňový čas na pripomienkovanie tak dôležitého zákona je absolútne nedostatočný a vytvára podozrenia z účelovosti tohto procesu. Návrh zákona bol na stránke ministerstva zverejnený 16. novembra a pripomienky bolo možné odoslať iba do 30. novembra 2005.

Za Matku Zem žiada, aby bol návrh zákona o Jadrovom účte stiahnutý z pripomienkovania a prepracovaný v spolupráci s nezávislými expertmi a MVO a aby boli mimovládne organizácie a nezávislí experti prizvaní do procesu prípravy návrhu zákona.

Bližšie informácie: Za Matku Zem - Pavol Široký – 0903-791060

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí