zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Libor Ambrozek udělil sedm Cen ministra životního prostředí 2005

08.12.2005
Obecné
Libor Ambrozek udělil sedm Cen ministra životního prostředí 2005
Z rukou ministra životního prostředí Libora Ambrozka v klášteře sv. Anežky české převzalo sedm osobností a představitelů organizací čestné ocenění za významný přínos životnímu prostředí – Cenu ministra životního prostředí za rok 2005.

Letošní Ceny ministra putují k následujícím osobnostem a organizacím:

 

Anna Hubáčková, vedoucí  odboru životního prostředí Jihomoravského kraje

za dlouholetou práci pro životní prostředí Jihomoravského kraje. Anna Hubáčková pracovala řadu let v nejrůznějších pracovních pozicích ve svém kraji, vždy ale na straně a ve prospěch životního prostředí.

 

Václav Chaloupek, režisér a scénárista

za  unikátní sérii televizních Večerníčků, které získaly i knižní podobu. Večerníčky Václava Chaloupka o medvědech, vlcích a vydrách vedou děti k poznání skutečného života a životních návyků těchto ohrožených zvířat způsobem pro dětské diváky a čtenáře velice atraktivním a umožňují tak tisícům z nich najít v sobě lásku k přírodě, zvířatům a životnímu prostředí vůbec.

 

Klub českých turistů

za  již více než století trvající práci. Od roku 1888, kdy Klub českých turistů vznikl, jeho členové vyznačili neuvěřitelné množství zajímavých a atraktivních tras po celé České republice, ale i na Slovensku a v Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Právě díky jeho obětavé práci se do přírody po turistických značkách i na různé klubové akce vydávají miliony  milovníků a obdivovatelů.

 

Starosta obce Modrá Miroslav Kovářík

za dlouholetou  činnost v oblasti revitalizace krajiny, obnovy a rozvoje venkova a obce Modrá, za oživení a udržení tradic místní a lidové kultury, za úspěšnou realizaci projektu na vybudování Archeoskanzenu a další velmi širokou škálu aktivit ve prospěch přírody a životního prostředí.

 

Ředitel Střediska ekologické výchovy a etiky SEVER Jiří Kulich

za mnohaleté cílevědomé úsilí v ekologické výchově a vzdělávání a za praktický příklad toho, jak dobře může v ekologické výchově fungovat spolupráce nevládních organizací, veřejné správy a škol. Jiří Kulich se ekologickému vzdělávání, výchově a osvětě věnuje od druhé poloviny sedmdesátých let. S manželkou Hanou založil známé středisko ekologické výchovy SEVER. Za rok 2004 získal společně se svou ženou také prestižní Cenu Josefa Vavrouška.

 

Vojen Ložek

za  celoživotní a každodenní práci v přírodě a v její ochraně zejména ve středních Čechách. Dr. Vojen Ložek patří k výjimečným osobnostem české přírodovědy.  Své rozsáhlé znalosti z geologie, fyzické geografie, speleologie, archeologie, zoologie, botaniky a ochrany přírody zhodnotil a prezentoval ve více než 1000 odborných publikacích. Své zkušenosti také ochotně  předává nejen  univerzitním studentům a účastníkům vědeckých konferencí, ale i  profesionálním a dobrovolným ochráncům přírody.

 

Nadace Partnerství

za dlouhodobou finanční podporu konkrétních projektů na ochranu životního prostředí. Jde o nejvýznamnější českou nadaci podporující nevládní neziskové organizace a obce v aktivitách zaměřených na ochranu životního prostředí, udržitelný rozvoj a účast veřejnosti. Od svého vzniku v roce 1991 podpořila již 1700 projektů více než 180 miliony korun. Z  řady programů Nadace zmiňme alespoň Strom života, ve kterém byla podpořena výsadba již více než jedné desítky tisíc stromů nebo program Greenways, v rámci kterého vznikly cyklistické trasy Praha–Vídeň a Krakow–Morava–Vídeň a také Moravské vinařské stezky.

 

Cena ministra životního prostředí je udělována od roku 1994. Toto ocenění za výjimečné dílo ve prospěch životního prostředí a jeho ochrany, za výjimečné osobní nasazení nebo za významný počin získalo za dobu existence tohoto vyznamenání do dnešního dne 81  osobností ze sféry vědecké, kulturní, či pedagogické, ale také řada osobností z nevládního sektoru či z oblasti samosprávy či podnikatelské sféry.

Současně s Cenami ministra předal dnes Libor Ambrozek i tři nové certifikáty firmám, které se zařadily do programu Ekologicky šetrný výrobek [1] a poprvé v historii byl představen i certifikát  s názvem Environmentální prohlášení o výrobku [2].

 

Ekoznačku Ekologicky šetrný výrobek získaly následující společnosti:

 

Akciová společnost SOLODOOR ze Sušice za interiérové dveře a obložkové zárubně, jejichž základním výchozím materiálem je povrchově upravená dřevotřísková deska. Výrobky splňují kritéria stanovená pro jejich hodnocení i z pohledu lidského zdraví, neuvolňují žádné škodliviny typu formaldehydu.

 

Alfa Classic a.s. z Říčan u Prahy za tekuté mýdlo s obchodním názvem CREME. Jedná se o bezfosfátový, dobře rozložitelný koncentrovaný mycí prostředek s optimálním složením jak z hlediska pH, tak z hlediska minimální dráždivosti pro pokožku.

 

CIUR a.s. z Brandýsa nad Labem za celulózová vlákna vyrobená ze sběrového papíru. Celulózová vlákna jsou užívána v řadě výrobků, ve stavebně izolačních hmotách, v různých průmyslových aplikacích, např. jako přísada do asfaltových silničních koberců. Za zmínku určitě stojí skutečnost, že společnost CIUR byla první firmou, která v roce 1994 získala ekoznačku pro svoji tepelně izolační hmotu vyráběnou ze sběrového papíru.

 

Certifikát „Environmentální prohlášení o výrobku“ získal vysavač „ETA Proximo 1450“ od společnosti ETA Hlinsko.

 

Poznámky:

[1] Ekologicky šetrný výrobek – Národní program označování ekologicky šetrných výrobků je v České republice realizován od roku 1994. Značku EŠV má dnes více než 80 firem a více než 300 jejich výrobků. Cílem této značky, která je umísťována přímo na výrobku, je ovlivňovat rozhodování spotřebitele při nákupu.

[2] Environmentální prohlášení o výrobku  je určeno především průmyslovým výrobkům. Vychází z hodnocení celého životního cyklu výrobku a představuje kvantifikovaná environmentální data o výrobku v takovém formátu, který umožňuje porovnávání mezi výrobky.

Narozdíl od ekoznačky, která je založena na porovnávání vybraných environmentálních ukazatelů z některých fází životního cyklu s předem stanovenými standardy, je „prohlášení“ kvantifikovanou výpovědí o environmentálních aspektech výrobku, a to ve všech fázích jeho životního cyklu.
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí