zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

POH: Jak postupovala oceněná města

13.12.2005
Odpady
POH: Jak postupovala oceněná města
Cenu Křišťálová popelnice určenou pro vítěznou obec soutěže zhruba 5000 obcí v oblasti separace komunálních odpadů letos obdrželo město Havlíčkův Brod.
Jako druhé v pořadí bylo oceněno město Jablonec nad Nisou. Naše společnost ISES, s. r. o., měla možnost zpracovat plány odpadového hospodářství (POH) obou vyhodnocených měst. Pro zpracování těchto plánů bylo nezbytné důkladně prostudovat systém odpadového hospodářství, který je zaveden v jednotlivých městech. Teprve podle zjištěných skutečností bylo možné začít pracovat na POH.

Havlíčkův Brod má svůj systém založený na Technických službách města, které plně vlastní. Ty zajišťují nejen svoz směsného komunálního odpadu včetně separovaných komodit a provoz sběrného dvora, ale také způsob, jakým se bude dále s odpady nakládat. Z této skutečnosti plyne, že se město prostřednictvím svých Technických služeb stará samo o sebe. Naproti tomu městu Jablonci nad Nisou na základě výběrového řízení zajišťuje odpadové hospodářství soukromá společnost.

Jak je vidět mj. i z hodnocení společnosti EKO-KOM, oba systémy mohou velmi dobře fungovat. Základem funkčního systému jsou a budou lidé. Bohužel nestačí, aby to byli pouze výborní odborníci, musejí také umět přesvědčit okolí o nutnosti věnovat odpadovému hospodářství zvýšenou pozornost. Tato schopnost se výrazně projevila i při zpracování POH.

HAVLÍČKŮV BROD

Město již při zahájení prací na POH ustanovilo řídící tým. Kromě zástupců zpracovatele byli jeho členy pracovníci odboru životního prostředí mající na starosti odpadové hospodářství města a zástupci Technických služeb města, kteří navrhované cíle a opatření budou uvádět do praxe. Důležitým členem řídícího týmu byl vedoucí ekonomického odboru města, který navržená opatření hodnotil z hlediska únosnosti pro městskou pokladnu. Velkým přínosem pro celý projekt byla účast místostarosty na každém zasedání řídícího týmu, jelikož právě on bude člověkem, který bude muset prosadit uskutečnění navržených opatření. Jeho pohled na věc byl velmi cenný, neboť odpadové hospodářství není jeho stěžejní prioritou, ale pouze částí skládačky, kterou představuje fungující a prosperující město. Na pravidelných schůzkách řídící tým vyhodnocoval postup prací na plánu odpadového hospodářství a schvaloval navržené cíle a opatření. Zpracovaný návrh byl v závěrečné fázi prací představen zastupitelstvu města na samost
POH města Havlíčkův Brod mj. předpokládá, že ve spolupráci s okolními městy a obcemi, postupně přebuduje skládku u města Přibyslav na Středisko pro zpracování odpadů. Na základě vyhotoveného POH již začala jednání s dalšími zainteresovanými městy o tom, jakým nejvhodnějším způsobem se plánovaný projekt uskuteční.

JABLONEC NAD NISOU

Jablonec nad Nisou přistoupil ke své povinnosti zpracovat POH zodpovědně a s dostatečným časovým předstihem. Již v prosinci 2004 byly zahájeny práce, které vyvrcholily dokončením POH v březnu 2005. V průběhu zpracování se pravidelně vyhodnocoval postup prací, analyzovaly se jednotlivé dílčí kroky a závěry a probíhalo průběžné připomínkování. Vše se konalo za aktivní účasti pracovníků oddělení životního prostředí a finálního projednání se také zúčastnila svozová firma. POH byl představen a projednán v zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou.

Následně finální verze plánu odpadového hospodářství připomínkoval Krajský úřad Libereckého kraje. Po zapracování připomínek bude opět prezentován v zastupitelstvu města a následně schválen. Tím se dokument POH stane závazným podkladem pro činnost všech subjektů podílejících se na odpadovém hospodářství města.

Již v současné době je odpadové hospodářství města Jablonec nad Nisou na vysoké úrovni. Na jeho území fungují sběrné dvory, překladiště odpadů, demontáž elektroodpadů, spalovna nebezpečných odpadů, dále je tam recyklační plocha stavebních odpadů, demontáž autovraků a velké množství sběren a výkupen. Přesto se v opatřeních POH do budoucna například počítá s dalším rozšiřováním sítě sběrných nádob na tříděný odpad.

Představitelé obou měst si pro zpracování plánů zvolili odbornou konzultační firmu. Předpokládali, že díky své nezávislosti s větší pravděpodobností odhalí případné nedostatky a slabá místa odpadového hospodářství města, než subjekty přímo se na něm podílející. Pokud by se podařilo identifikovat výrazné nedostatky, pak to může znamenat i výrazné úspory do budoucna.

AUTOR: Karel Bursa
AUTOR: Pavel Rejlek
ISES, s. r. o.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí